Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi Personel Alım İlanı

Kredi Faiz veya Kar Payı Desteğinden Yararlanacak İşverenlerimizin Sigortalı Seçimi

Sosyal Güvenlik Kurumu e-Tebligat Uygulamasının Tüm İllerde Kullanıma Açılması

Sosyal Güvenlik Kurumu e-Tebligat Uygulamasına Diğer Bazı İllerde Başlanılması

Sosyal Güvenlik Kurumu e-Tebligat Uygulamasına Ankara İlinde Başlanılması

2022-Mayıs Ayı Prim Borçlarının KDV Mahsubu Yoluyla Ödenmesi̇ Hakkında Duyuru

2022/Ocak Ayına İlişkin Cari Ay Prim Borçlarının Ödeme Süresi Hakkında Duyuru