31.10.2022 SİGORTA PRİMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Sosyal Güvenlik Kurumu e-Tebligat Uygulamasının Tüm İllerde Kullanıma Açılması

.

Ekler
DUYURU-e-Tebligat Uygulamasının Tüm Türkiyede Kullanıma Açılması_1.11.2022.pdf İndir