30.06.2022 GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç Geri Ödeme Başvurularına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında

.

Ekler
Usul ve Esas DUYURU.pdf İndir
İLAÇ GERİ ÖDEME BAŞVURULARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR.pdf İndir