17.06.2022 PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI
Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcısı Yedek Adaylarının Tercih ve Atamalarına İlişkin Duyuru

.

Ekler
SGDY Duyuru.pdf İndir
Ek-1 Tercih Edilebilecek Kadrolar.docx İndir
Ek-2 Mal Bildirim Formu (Ön yüz - Arka Yüz).xls İndir
Ek-3 Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi.doc İndir
Ek-4 SMS Talep Dilekçesi.docx İndir