9.02.2023 SİGORTA PRİMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Prim Borçlarının Ödenme Süreleri ile Kuruma Verilmekle Yükümlü Olunan Bilgi, Belge ve Beyannamelerin Verilme Sürelerinin Ertelenmesine Dair Duyuru

.

Ekler
Duyuru.pdf İndir