10.03.2023 GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Olağanüstü Hal İlan Edilen İllerde Bulunan ve/veya Buralarda Hizmet Sunan Kurumumuzla Protokollü/Sözleşmeli Sağlık Hizmeti Sunucularına Yönelik İş ve İşlemler

Olağanüstü Hal İlan Edilen İllerde Bulunan ve/veya Buralarda Hizmet Sunan Kurumumuzla Protokollü/Sözleşmeli Sağlık Hizmeti Sunucularına Yönelik İş ve İşlemler

Ekler
Duyuru.pdf İndir