25.12.2023 GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Kronik Hastalığı Nedeniyle Sağlık Raporu Olan Hastaların İlaç ve Tıbbi Cihaz Temini Hakkında Duyuru

Bilindiği üzere Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle vatandaşlarımızın sağlık hizmetine erişiminde aksamaya neden olunmaması ve olası bulaş riskinin azaltılması amacıyla Kurumumuz tarafından yapılan düzenlemelerle 01.01.2020 tarihi itibarı ile sonlanmış veya bu tarihten sonra sonlanacak olan ve yenilenmemiş kronik hastalık raporlarının süreleri uzatılmıştır.

Kurumumuz internet sitesinde yayımlanan 29.11.2021 ve 21.01.2022 tarihli duyurularda yer alan Tebliğ maddeleri dışında kalan hastalıklara ilişkin tüm ilaç/sürekli kullanılan tıbbi malzemelerin rapor süreleri 30.06.2024 tarihine kadar uzatılmıştır.

Tüm ilgililere önemle duyurulur.

Ekler
Duyuru.pdf İndir