24.05.2023 SİGORTA PRİMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Deprem Felaketi Nedeniyle Kuruma Verilmekle Yükümlü Olunan Bilgi, Belge ve Beyannamelerin Verilme Sürelerinin Ertelenmesine Dair Duyuru

.

Ekler
Duyuru Metni.pdf İndir