25.08.2023 GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
24/08/2023 tarihli ve 32289 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”

24/08/2023 tarihli ve 32289 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”

Ekler
24.08.2023 SUT Değişiklik Tebliği ve Ekleri.zip İndir