24.05.2024 SİGORTA PRİMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2024/Mart Dönemi SGK Prim Borçlarının KDV Mahsubu ile 24/5/2024 Tarihine Kadar Ödenebilmesi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünce, karşılaşılan teknik sorunlar nedeniyle bazı mükelleflerin KDV iade alacaklarının 2024/Mart dönemi SGK prim borcuna 20/5/2024 tarihine kadar mahsubunda gecikmeler yaşandığının belirtilmesi üzerine, söz konusu mahsuplara yönelik vade tarihinin bir defaya mahsus olmak üzere 24/5/2024 tarihine kadar uzatılması karar altına alınmıştır.

Bu doğrultuda her ayın 1’i ila 30’u arasındaki çalışmaları karşılığı ücret ödenen 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalı çalıştıran işverenler yönünden, 2024/Mart ayına ilişkin sigorta prim borcunun katma değer vergisi iade alacağından mahsubu suretiyle ödenmesi halinde vade tarihi 24/5/2024 olarak uygulanacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Fotoğraf Galerisi
Belgeler
DUYURU-2024 Mart KDV Mahsubu Süre Uzatımı.pdf