25.01.2022 SİGORTA PRİMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2021 Yılı Aralık Ayına İlişkin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Verilme Süresinin Uzatılması Hakkında Duyuru

.

Ekler
duyuru_25012022.pdf İndir