Gelir testi nedir?

Gelir testi, herhangi bir kapsamda sosyal güvencesi olmayan vatandaşların çeşitli göstergeler ışığında mevcut gelirlerinin tespit edilerek genel sağlık sigortası primi ödeyip ödeyemeyeceklerini belirleyen işlemdir.

Kimler gelir testi yaptırabilir?

Herhangi bir sosyal güvencesi bulunmaması nedeniyle genel sağlık sigortası kapsamına alınan Türk vatandaşlarından prim ödeme gücünün bulunmadığını beyan eden kişiler gelir testi yaptırabilirler.

Gelir testi yaptırmak için nereye başvurulmalıdır?

Gelir testi yaptırmak isteyen kişilerin mutlaka Adres Kayıt Sisteminde yer alan ikametlerinin bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına müracaat etmeleri gerekmektedir.

Gelir testine başvuru için bir süre şartı var mıdır?

Gelir testine başvuru yapılması için herhangi bir süre şartı aranmamakla birlikte tüm genel sağlık sigortası primlerinin Devlet tarafından karşılanabilmesi için Kurum tarafından gönderilen tescil tebligatının tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içerisinde gelir testine başvurulması gerekmektedir. Aksi halde gelir testine başvuru tarihine kadar olan borçlar genel sağlık sigortalısının kendisi tarafından ödenmesi gerekmektedir. 

Gelir durumu değişenler tekrar gelir testine başvurabilir mi?

Genel sağlık sigortalılardan gelir durumu değişenler durumunun değiştiği tarihten itibaren yeniden gelir testi için Adres Kayıt Sisteminde yer alan ikametlerinin bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına müracaat edebilirler.