SİGORTA PRİMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Sgk

Zeki ÖZDEMİR

SİGORTA PRİMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Genel Müdür V.
 • E-posta :
 • Telefon :
 • Adres : Mithatpaşa Cd. No: 7 Sıhhiye/ ANKARA
Sgk

Bahattin TOPUKSAK

SİGORTA PRİMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Genel Müdür Yardımcısı V.
 • E-posta : spgm@sgk.gov.tr
 • Telefon : 458 70 21 - 70 55 -433 40 53-54
 • Adres : Mithatpaşa Cd. No: 7 Sıhhiye/ ANKARA

Daire Başkanlıkları

Sgk

Necati KIZILKAYA

SPGM. ASGARİ İŞÇİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Daire Başkanı
 • E-posta : aidb@sgk.gov.tr
 • Telefon : 0(312)458 70 20-458 79 22-433 43 95-433 43 96
 • Adres : Mithatpaşa Cd. No: 7 Sıhhiye/ ANKARA
Sgk

SPGM. GENEL SAĞLIK SİGORTASI TESCİL VE PRİM DAİRE BAŞKANLIĞI Daire Başkanı
 • E-posta : GSSTescilPrimDB@sgk.gov.tr
 • Telefon : 0(312)458 76 82-458 76 92-433 34 04-433 34 05
 • Adres : Mithatpaşa Cd. No: 7 Sıhhiye/ ANKARA
Sgk

Mürsel BAKİ

SPGM. İCRA DAİRE BAŞKANLIĞI Daire Başkanı
 • E-posta : icradairebaskanligi@sgk.gov.tr
 • Telefon : 0(312)458 71 90
 • Adres : Mithatpaşa Cd. No: 7 Sıhhiye/ ANKARA
Sgk

Yakup SÜNGÜ

SPGM. İSTİHDAM TEŞVİKLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI Daire Başkanı V.
 • E-posta : istihdamtesvikleridb@sgk.gov.tr
 • Telefon : 0(312) 458 75 22
 • Adres : Mithatpaşa Cd. No: 7 Sıhhiye/ ANKARA
Sgk

İbrahim ÖZÇELİK

SPGM. İŞVERENLER DAİRE BAŞKANLIĞI Daire Başkanı
 • E-posta : isverenlerprimDB@sgk.gov.tr
 • Telefon : 0(312)458 71 10-432 12 58-432 12 96
 • Adres : Mithatpaşa Cd. No: 7 Sıhhiye/ ANKARA
Sgk

Bahattin TOPUKSAK

SPGM. KAYIT DIŞI İSTİHDAMLA MÜCADELE DAİRE BAŞKANLIĞI Daire Başkanı V.
 • E-posta : kadimdaire@sgk.gov.tr
 • Telefon : 0(312)458 79 85-458 79 87
 • Adres : Mithatpaşa Cd. No: 7 Sıhhiye/ ANKARA
Sgk

Yakup SÜNGÜ

SPGM. PRİMLER DAİRE BAŞKANLIĞI Daire Başkanı
 • E-posta : spgm_primlerdb@sgk.gov.tr
 • Telefon : 0(312)458 71 61 - 62
 • Adres : Mithatpaşa Cd. No: 7 Sıhhiye/ ANKARA
Sgk

Ahmet YILMAZ

SPGM. RİSK YÖNETİMİ VE PROJE DAİRE BAŞKANLIĞI Daire Başkanı
 • E-posta : SPGM_RYPDB@sgk.gov.tr
 • Telefon : 0 (312) 458 77 06-458 77 07-433 70 45-433 70 48
 • Adres : Mithatpaşa Cd. No: 7 Sıhhiye/ ANKARA
Sgk

Sait SAĞ

SPGM. YÖNETİM HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI Daire Başkanı
 • E-posta : spgmyhdb@sgk.gov.tr
 • Telefon : 0(312)458 73 62-458 73 72-433 70 41
 • Adres : Mithatpaşa Cd. No: 7 Sıhhiye/ ANKARA