Web Content Viewer (JSR 286) Actions

Asgari İşçilik Daire Başkanı
Gökhan TUNA
Kişisel Bilgiler
Doğum Yeri/Yılı İZMİR/1979
Medeni Durumu EVLİ, 3 ÇOCUK BABASI
E-posta aidb@sgk.gov.tr
Öğrenim Durumu
Lisans EGE ÜNİVERSİTESİ - FEN FAKÜLTESİ- MATEMATİK
Yüksek Lisans EGE ÜNİVERSİTESİ-FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ-MATEMATİK
Doktora GAZİ ÜNİVERSİTESİ- FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ- KAZALARIN ÇEV. VE TEK. ARAŞ. (Devam Ediyor)
Bulunduğu Görevler
 • SGK SİGORTA PRİMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SİGORTALI HİZMET İŞLEMLERİ DAİRE BAŞKANI /2014-
 • SGK SİGORTA PRİMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SİGORTALI HİZMET DAİRE BAŞKANI V./2013-
 • SGK EMEKLİLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI HİZMETLER DAİRE BAŞKANI V./2011
 • SGK SOSYAL SİGORTALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SİGORTALI EMEKLİLİK DAİRE BŞK.-SOS.GÜV.UZM./2010
 • SGK SOSYAL SİGORTALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PRİM TAHSİLAT DAİRE BŞK.-SOS.GÜV.UZM./2010
 • SSK İZMİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HST.- MEMUR/2001
Proje Ve Çalışmalar
 • ULUSLARARASI ÇALIŞMALAR
 • Ülkemizin taraf olduğu sosyal güvenlik sözleşmelerinin ilk defa sağlık uygulamasının memur ve esnafa genişletilmesi. (Türkiye-Almanya/Kasım 2012)
 • Türkiye-Hırvatistan Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin yürürlüğe girmesi. (Haziran/2012)
 • Türkiye-Slovakya Sosyal Güvenlik Sözleşmesi (Ocak/2013 nota teatisi aşaması)
 • Türkiye-Sırbistan Sosyal Güvenlik Sözleşmesi (Ocak/2013 nota teatisi aşaması)
 • Türkiye-Karadağ Sosyal Güvenlik Sözleşmesi (Mart/2013 nota teatisi aşaması)
 • Türkiye-İtalya Sosyal Güvenlik Sözleşmesi (Mart/2013 nota teatisi aşaması)
 • Türkiye-Güney Kore Sosyal Güvenlik Sözleşmesi 01.08.2012 tarihinde imzalanması ve TBMM Genel Kurul gündemine alınması.
 • Türkiye-Tunus Sosyal Güvenlik Sözleşmesi 28.05.2013 tarihinde imzalanması.
 • İlk Türkiye-Fransa Danışma Günleri gerçekleştirilerek devamlı hale getirilmesi.
 • Sözleşmeli ülkeler tarafından yıllardır hesaplaşma itirazı nedeniyle ödenmeyen sağlık harcamalarında hesaplaşmanın revize edilmesi.
 • TAMAMLANAN PROJELER
 • Mavikartlıların borçlanma yapamaması ve yurtdışında ilk işe giriş tarihlerinin kabul edilmemesi dava konuları ile ilgili olarak Yargıtay, ilgili ana bilim dalı akademisyenleri ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları temsilcilerinin katıldığı ilk çalıştayın düzenlenmesi. (Temmuz-2012)
 • Almanya için 1965, Bulgaristan için 1998 yılından bu yana manuel olarak gerçekleştirilmekte olan, Almanya ve Bulgaristan aylıklarının ödenmesine ilişkin program çalışması. (Şubat-2012)
 • Yurtdışı borçlanma aylığı alanlara ait intibak çalışması.
 • Sosyal güvenlik alanında daimi ikametin tanımının yapılması ile yabancı ülke sigortalılarının ülkemizde görmüş oldukları tedavilerinde yaşanan sorunların çözüme kavuşturulması.
 • Yurtdışından sağlık yardım hakkı bulunanlar için yurtdışı kapsam dışı programının hayata geçirilmesi.
 • ÇALIŞMALAR
 • Almanya ile elektronik ortamda sigortalı hizmet bilgi paylaşımı çalışmaları.
 • Manuel olarak yapılmakta olan sözleşmeli ülkelere ait tedavi işlemlerine ait program çalışmaları.
 • SGK’nın 3201 sayılı Kanundan kaynaklanan yoklama işlemlerine ilişkin hakkını ilk defa yürütmeye başlanılması çalışması.
 • Mavikart ve İlk işe giriş davaları ile ilgili yönetmelik çalışması.
 • Avusturya ve Belçika’da Danışma Günleri düzenlenmesi çalışmaları.
 • Japonya, İran, Belçika, Romanya, Polonya, Portekiz, Cezayir, Fas Sosyal Güvenlik Sözleşme çalışmaları.
Yayımlanmış Eserler ve Çalışmalar
 • Sosyal Güvenlik uygulamalarına ilişkin sunum-eğitimler, radyo ve televizyon Programları.
 • Yurtdışındaki Vatandaşların Sosyal Güvenlik Hakları ve Yurtdışı Borçlanma (Mayıs-2013, Sosyal Güvenlik Bilgi Serisi 2013/1, Yayın No:68)
 • Yurtdışı Danışma Günleri 2012 (Mayıs-2013,Sosyal Güvenlik Bilgi Serisi 2013/2, Yayın No:69)
 • Yurtdışı Borçlanma Aylıkları 3201 Sayılı Kanuna Göre Aylık Bağlandıktan Sonraki Hak ve Yükümlülükleriniz. (Haziran-2013)
 • Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlarımızın Sosyal Güvenliklerine İlişkin Yargı Kararları ile Sosyal Güvenlik Kurumu Uygulamalarının Karşılaştırılması Çalıştayı Sonuç Bildirgesi (Ağustos-2012, Yayın No:43)
 • Genel Sağlık Sigortası Primini Basamaklandırmanın Aktüeryal Denge Üzerine Etkisi, Sosyal Güvenlik Uzmanlık Tezi. (Ağustos-2009)
Aldığı Eğitimler
Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

SOSYAL GÜVENLİK KAPSAMI 2015/Temmuz
Aktif Sigortalı Sayısı 
4/1-a Aktif Sigortalı Sayısı14.400.540
4/1-a Zorunlu Sigortalı Sayısı13.891.275
4/1-b Aktif Sigortalı Sayısı2.948.325
4/1-b Zorunlu Sigortalı Sayısı1.995.260
4/1-c Aktif Sigortalı Sayısı2.948.014
Toplam Aktif Sigortalı Sayısı20.296.879
Gelir ve Aylık Alan Sayısı
Dosya10.525.518
Kişi11.212.696
Aktif/Pasif Oranı
4/1-a2,28
4/1-b1,24
4/1-c1,60
Türkiye Geneli Aktif/Pasif Oranı 1,93
4/1-a İşyeri Sayısı 1.695.413
Sosyal Güvenlik Kapsamı 65.527.497