Web Content Viewer (JSR 286) Actions

Hizmet Akdiyle Çalışanlar Daire Başkanı
Gökhan TUNA
Kişisel Bilgiler
Doğum Yeri/Yılı İZMİR/1979
Medeni Durumu EVLİ, 3 ÇOCUK BABASI
E-posta spgm_hacdb@sgk.gov.tr
Öğrenim Durumu
Lisans EGE ÜNİVERSİTESİ - FEN FAKÜLTESİ- MATEMATİK(2006)
Yüksek Lisans EGE ÜNİVERSİTESİ-FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ-FEN VE MATEMATİK ALANLAR EĞT. (2008)
Doktora GAZİ ÜNİVERSİTESİ- FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ- KAZALARIN ÇEV. VE TEK. ARAŞ. (Devam Ediyor)
Bulunduğu Görevler
 • SGK SİGORTA PRİMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - HİZMET AKDİYLE ÇALIŞANLAR DAİRE BŞK. DAİRE BAŞKANI / Ocak 2016-...
 • SGK SİGORTA PRİMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - ASGARİ İŞÇİLİK DAİRE BŞK. DAİRE BAŞKANI / Aralık 2014-Ocak 2016
 • SGK SİGORTA PRİMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SİGORTALI HİZMET İŞLEMLERİ DAİRE BŞK.– DAİRE BAŞKANI / Haziran2013-Aralık 2014
 • SGK EMEKLİLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI HİZMETLER DAİRE BŞK. - DAİRE BAŞKANI /Aralık 2011- Haziran 2013
 • SGK SOSYAL SİGORTALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SİGORTALI EMEKLİLİK DAİRE BŞK.-SOSYAL GÜVENLİK UZMANI/2010
 • SGK SOSYAL SİGORTALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PRİM TAHSİLAT DAİRE BŞK.- SOSYAL GÜVENLİK UZMANI /2010
Proje Ve Çalışmalar
 • Sosyal taraflar ve sektör temsilcileriyle bilgi alışverişinde bulunmak amacıyla düzenlenen “Asgari İşçilik Oranlarının Güncellenmesi Atölye Çalışması” (Ocak-2016)
 • İnşaat Sektöründe Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklerin; İnşaat İşlerinde Asgari İşçilik Uygulamasında Kullanılarak Sigortalı Üzerinden Hesaplama İşlemlerini yapabilmek amacıyla Asgari İşçilik Tespit Komisyonu üyeleri, İlgili ana bilim dalı akademisyenleri ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları temsilcilerinin katıldığı: İnşaat İşleri Asgari İşçilik Uygulamasının Yeniden Değerlendirilmesi Çalıştayı’nın düzenlenmesi. (Aralık-2015)
 • Asgari İşçilik Tespit Komisyonlarının Çeşitli İş Kollarına Ait Asgari İşçilik Oranlarını yeniden belirlenmesine ilişkin çalışmaları ile uygulamaya ilişkin sorunlara çözüm bulunması için ilgili sosyal taraflar olan TOBB, TİSK, TÜRK-İŞ HAK-İŞ, TÜRMOB, İNTES, İMKON’un katılımıyla; ilk Asgari İşçilik Çalıştayı’nın düzenlenmesi. (Mayıs-2015)
 • Ülkemizin yarınları olan çocuklarımızdan yetim kalanların “0-2” yaş aralığındaki bakımlarını çalışma hayatından ayrılarak üstlenen kadınlarımıza öz ya da üvey anne ayrımı yapılmaksızın doğum borçlanması hakkı getirilmesi. (Aralık-2014)
 • Türkiye-Almanya Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin sağlık sigortası uygulamaları kapsamının genişletilerek Almanya’da bulunan veya çalışan kamu personelinin ve esnafımız ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişiler için ilk defa Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin sağlık sigortası uygulamalarından yararlanabilmelerinin sağlanması ile İlk defa bir sosyal güvenlik sözleşmesinde tüm statülerin eşitlenmesinin hayata geçirilmesi. (Kasım-2012)
 • Sağlık hesaplaşması konusunda ödenmesi gereken bedellerin Ülkemize yıllardır ödenmemesine neden olan, Götürü Yönteme Göre Hesaplaşma işleminde kullanılan sigortalı ve aylık sahiplerine ait aile katsayılarının sosyal güvenlik sözleşmesi imzaladığımız tüm ülkeler için geçerli olmak üzere tekleştirilmesi. (Ekim-2012)
 • Mavikart’lıların borçlanma yapamaması ve yurtdışında ilk işe giriş tarihlerinin kabul edilmemesi dava konuları ile ilgili olarak Yargıtay, ilgili ana bilim dalı akademisyenleri ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları temsilcilerinin katıldığı ilk kurumsal çalıştayın düzenlenmesi. (Temmuz-2012)
 • Borçlanmaya esas hizmet cetvellerinde bildirilen sigortadan muaf cüzi çalışma sürelerinin (kısa süreli çalışma) tamamı çalışma süresi olarak değerlendirilmesi. Avrupa Adalet Divanı kararına uygun bir uygulama tesis edilmesi. (Haziran-2012)
 • Almanya için 1965, Bulgaristan için 1998 yılından bu yana manuel olarak gerçekleştirilmekte olan Almanya ve Bulgaristan aylıklarının bilgisayar ortamında ödemeye geçirilmesi. Vatandaşlar adına ilgili devletlerin herhangi bir yazışma yapmasına gerek olmadan kendilerine en yakın banka şubesinden yalnızca T.C. Kimlik Numaralı kimliklerini göstermek suretiyle maaşlarını alabilmelerinin sağlanması. (Şubat-2012)
 • Yurtdışından sağlık yardım hakkı bulunmasına rağmen bu yardımları Kurumumuzdan alanlarla, yurtdışında ikamet ettikleri halde ülkemizde sağlık yardımlarından yararlananların haksız yere sağlık yardımı almaları önlenmek amacıyla «Yurtdışı Kapsam Dışı Programı» nın hayata geçirilmesi.
 • Yurtdışı sürelerini borçlanarak aylık alanlardan İNTİBAK kapsamında olan 95.578 kişiye intibak işleminin yapılması.
 • Sosyal güvenlik alanında daimi ikametin tanımının yapılması ile yabancı ülke sigortalılarının ülkemizde görmüş oldukları tedavilerinde yaşanan sorunların çözüme kavuşturulması.
 • HEYET BAŞKANLIĞINDA BULUNDUĞU ULUSLARARASI TOPLANTILAR
 • Türk-Fransız Danışma Günleri (Haziran/2013, Konya)
 • Türk-Alman Danışma Günleri (Mayıs/2013, Sivas)
 • Türkiye-Japonya Sosyal Güvenlik Anlaşması 3.Tur görüşmeleri (Ocak/2013,İstanbul)
 • Türk-Alman-Fransız Danışma Günleri (Ekim/2012, İstanbul)
 • Türkiye-Azerbaycan Sosyal Güvenlik Anlaşması tadil görüşmeleri (Eylül/2012, Ankara)
 • Türkiye Japonya Sosyal Güvenlik Anlaşması 2.Tur görüşmeleri (Temmuz/2012, Japonya-Tokyo)
 • Türkiye-G.Kore Sosyal Güvenlik Anlaşması 3.Tur görüşmeleri (Haziran/2012,İstanbul)
 • Türk-Alman Danışma Günleri (Mayıs/2012, Şanlıurfa)
 • Türkiye-Japonya Sosyal Güvenlik Anlaşması 1.Tur görüşmeleri (Şubat/2012, Ankara)
 • Türkiye Gürcistan Sosyal Güvenlik Sözleşmesi 1.Tur tadil görüşmeleri (Ocak/2012 , Gürcistan-Tiflis)
Yayımlanmış Eserler ve Çalışmalar
  YÜRÜTMÜŞ OLDUĞU TEZLER
 • HİZMET TESPİTİ DAVALARININ YARGITAY KARARLARIYLA SOSYAL GÜVENLİK KURUMU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: Sosyal Güvenlik Uzmanlığı Tezi / Isra Çiğdem HARMANCI –Ağustos 2014
 • SOSYAL GÜVENLİK REFORMU SONRASI SAĞLIK HARCAMALARININ GELİR DÜZEYİNE ETKİSİ: 4-A’LI SİGORTALILAR AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ, Sosyal Güvenlik Uzmanlığı Tezi / Faruk KAHVECİOĞLU – Nisan 2014
 • SOSYAL SİGORTA PRİM ORANLARINDAKİ DEĞİŞİMİN GELİR DAĞILIMI ÜZERİNE ETKİSİ, Sosyal Güvenlik Uzmanlığı Tezi / Muhammed Taha SÖKÜCÜ–Nisan 2014
 • SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNDA STRATEJİK PLANLAMAYA DAYALI PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME SİSTEMİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ – Sosyal Güvenlik Uzmanlığı Tezi / Tolga BAL- Mayıs 2013
 • TARAF OLDUĞUMUZ SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞME UYGULAMALARINDA YAŞANAN OLUMSUZLUKLARIN ANALİZİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ - Sosyal Güvenlik Uzmanlığı Tezi / Aytül YEL- Aralık 2012
 • TÜRKİYE’DE AKTİF VE PASİF İSTİHDAM POLİTİKALARININ ETKİNLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI - Sosyal Güvenlik Uzmanlığı Tezi / Cihat GÜRSOY- Kasım 2012
 • ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN KAYIT DIŞI İSTİHDAMA ETKİLERİ - Sosyal Güvenlik Uzmanlığı Tezi / Cemil DİLMAÇ - Temmuz 2012
 • YURTDIŞI HİZMET BORÇLANMASI İLE AYLIK BAĞLANMASININ AKTÜERYAL DENGEYE ETKİSİ VE TÜRKİYE’DE FİİLİ ÇALIŞMAYLA AYLIK BAĞLANMASIYLA ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ - Sosyal Güvenlik Uzmanlığı Tezi / Seda ANDİÇ- Haziran 2012
 • FAALİYETLER VE ESERLER
 • “Asgari İşçilik Çalıştayı Sonuç Bildirgesi” kitapçığı – (Mayıs 2015 Ankara)
 • Sosyal Güvenlik uygulamalarına ilişkin sunum-eğitimler, radyo ve televizyon Programları.
 • “Yurtdışındaki Vatandaşların Sosyal Güvenlik Hakları ve Yurtdışı Borçlanma” kitapçığı (Mayıs-2013, Sosyal Güvenlik Bilgi Serisi 2013/1, Yayın No:68)
 • “Yurtdışı Danışma Günleri 2012” kitapçığı (Mayıs-2013,Sosyal Güvenlik Bilgi Serisi 2013/2, Yayın No:69)
 • “Yurtdrşı Borçlanma Aylıkları 3201 Sayılı Kanuna Göre Aylık Bağlandıktan Sonraki Hak ve Yükümlülükleriniz” broşürü. (Haziran-2013)
 • “Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlarımızın Sosyal Güvenliklerine İlişkin Yargı Kararları ile Sosyal Güvenlik Kurumu Uygulamalarının Karşılaştırılması Çalıştayı Sonuç Bildirgesi” kitapçığı (Ağustos-2012, Yayın No:43)
 • GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMİNİ BASAMAKLANDIRMANIN AKTÜERYAL DENGE ÜZERİNE ETKİSİ Sosyal Güvenlik Uzmanlığı Tezi (Haziran 2009)
Aldığı Eğitimler
Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

SOSYAL GÜVENLİK KAPSAMI 2016/Ocak
Aktif Sigortalı Sayısı 
4/1-a Aktif Sigortalı Sayısı14.418.067
4/1-a Zorunlu Sigortalı Sayısı13.620.794
4/1-b Aktif Sigortalı Sayısı1.996.594
4/1-b Zorunlu Sigortalı Sayısı1.995.260
4/1-c Aktif Sigortalı Sayısı3.034.105
Toplam Aktif Sigortalı Sayısı20.359.339
Gelir ve Aylık Alan Sayısı
Dosya10.710.823
Kişi11.411.242
Aktif/Pasif Oranı
4/1-a2,23
4/1-b1,22
4/1-c1,63
Türkiye Geneli Aktif/Pasif Oranı 1,90
4/1-a İşyeri Sayısı 1.710.243
Sosyal Güvenlik Kapsamı 66.946.195