Web Content Viewer (JSR 286) Actions

Tarih Konu
5/27/15 Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde Yapılan Düzenlemeler Hakkında Duyuru 2015/22 (Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü)
5/27/15 Ödeme Komisyonunun 2015/1. Ve 2. Dönem Çalışmalarına Ait İlaç Başvuruları Hakkında Duyuru (Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü)
5/27/15 Performans İyileştirme Çalışması ()
5/27/15 12 Aydan Fazla Prim Borcu Bulunanların Sigortalılıklarının Durdurulmasına İlişkin Duyuru (Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü)
5/26/15 EKPSS 2015-1 Sonuçlarına İlişkin Duyuru (İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı)
5/22/15 Meslek Liselerinde Okumakta İken Staja Tabi Tutulan Öğrenciler (Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü)
5/20/15 Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde Yapılan Düzenlemeler Hakkında Duyuru 2015/21 (Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü)
5/18/15 Medula_Optik e-reçete ve e-rapor süreçlerine geçiş duyurusu (Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü)
5/15/15 İnfüzyon Kemoterapileri İle İlgili Duyuru (Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü)
5/15/15 Yurt İçinde Üretimi Planlanan Ürünler Hakkında Duyuru (Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü)
5/15/15 Palyatif Bakım Merkezleri İle İlgili Güncel Duyuru (Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü)
5/13/15 Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde Yapılan Düzenlemeler Hakkında Duyuru 2015/20 (Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü)
5/11/15 Evde Çocuk Bakımı Projesi Sözleşmeli Personel Alımı Sözlü Sınav Programı (Strateji Geliştirme Başkanlığı)
5/11/15 2015 Yılı Kuşadası Eğitim Merkezi ve Dinlenme Kampı Kura Liste Sonuçları (Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı)
5/8/15 5510 Sayılı Kanunun 60 Incı Maddesi Birinci Fıkrasının (C) Bendinin (1), (3) Ve (9) Numaralı Alt Bentleri Gereği Genel Sağlık Sigortası Kapsamına Alınan Kişilerle İlgili Duyuru (Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü)
5/8/15 %40 Ve Üzerinde Özürlü Kişilerin Genel Anestezi Altında Yapılan Diş Tedavileri İle İlgili Duyuru (Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü)
5/8/15 01.07.2015 Tarihinde Yürürlüğe Girecek Olan SUT Eki “Hastanelerce Temini Zorunlu Kemoterapi İlaçları Listesi” EK-4/H Yayımı Hakkında Duyuru (Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü)
5/8/15 Yönergenin 8-H Ve 8-I Maddesine Göre Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde Yapılacak Değişiklikler (Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü)
5/7/15 Vimizim Ve Translarna Hakkında Duyuru (Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü)
5/7/15 Sistem Altyapı Çalışması (Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü)
<<<12345...>>>
5/27/15 Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde Yapılan Düzenlemeler Hakkında Duyuru 2015/22 (Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü)
5/27/15 Ödeme Komisyonunun 2015/1. Ve 2. Dönem Çalışmalarına Ait İlaç Başvuruları Hakkında Duyuru (Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü)
5/27/15 Performans İyileştirme Çalışması ()
5/27/15 12 Aydan Fazla Prim Borcu Bulunanların Sigortalılıklarının Durdurulmasına İlişkin Duyuru (Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü)
5/26/15 EKPSS 2015-1 Sonuçlarına İlişkin Duyuru (İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı)
5/22/15 Meslek Liselerinde Okumakta İken Staja Tabi Tutulan Öğrenciler (Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü)
5/20/15 Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde Yapılan Düzenlemeler Hakkında Duyuru 2015/21 (Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü)
5/18/15 Medula_Optik e-reçete ve e-rapor süreçlerine geçiş duyurusu (Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü)
5/15/15 İnfüzyon Kemoterapileri İle İlgili Duyuru (Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü)
5/15/15 Yurt İçinde Üretimi Planlanan Ürünler Hakkında Duyuru (Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü)