Web Content Viewer Header SGK

Actions
Loading...
İl Nüfusu 596.892
İş Yeri Sayısı 11.319
Toplam Sosyal Güvenlik Kapsamı (Aktif+Pasif+GSS Kapsamında Tescil Edilenler) 588.019
Toplam Sosyal Güvenlik Kapsamı (GSS Kapsamında Tescil Edilenler Hariç) 542.437
Sosyal Güvenlik Kapsamının (GSS Kapsamında Tescil Edilenler Hariç) Toplam İl Nüfusuna Oranı (%) 90,88
Sosyal Güvenlik Kapsamı Dışında Kalan Nüfus 8.873
Sosyal Güvenlik Kapsamında Aktif Çalışan Kişi Sayısı
Emekli Sandığı (4/c) 22.080
Bağ-Kur (4/b) 12.781
SSK (4/a) 103.557
Toplam 138.418
Sosyal Güvenlik Kapsamındaki Aktif Çalışanların Toplam il Nüfusuna Oranı(%) 23,19
Sosyal Güvenlik Kapsamında Aylık Alan Kişi Sayısı
Emekli Sandığı (4/c) 12.245
Bağ-Kur (4/b) 13.153
SSK (4/a) 131.831
Toplam 157.229
Sosyal Güvenlik Kapsamındaki Emeklilerin Toplam il Nüfusuna Oranı(%) 26,34
Sosyal Güvenlik Kapsamında Bakmakla Yükümlü Tutulanların (Yararlanıcıların) Sayısı
Emekli Sandığı (4/c) 31.039
Bağ-Kur (4/b) 23.493
SSK (4/a) 192.258
Toplam 246.790
Sosyal Güvenlik Kapsamındaki Bakmakla Yükümlü Tutulanların Oranı (%) 41,35
Genel Sağlık Sigortası Kapsamında Tescil Edilenler
Genel Sağlık Sigortası Primi Devlet Tarafından Ödenenler 35.201
Genel Sağlık Sigortası Primleri Kendileri Tarafından Ödenenler 10.381
Toplam 45.582
Not 1:01/01/2012 tarihinden itibaren herhangi bir sosyal güvence kapsamında olmayan ya da genel sağlık sigortasının bakmakla yükümlü olduğu kişisi olmayanlar ile 5510 sayılı Kanun kapsamı dışında olan herkes zorunlu genel sağlık sigortası kapsamına alınır.
Not 2:Sosyal güvenlik kapsamında bulunan kişi sayılarına 2022 ye göre aylık alanlar ve 20. madde sandıklarına tabi olan kişi sayıları ile er ve erbaşlar dahil değildir.

Web Content Viewer Footer SGK

Actions
Loading...
Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu ©2016
 
Complementary Content
${loading}
${loading}
ibmCfg.controllers.navigation true true true
sharePage viewMorePage
ibmCfg.controllers.navigation
reorderPage
theme-toolbar utb-shelf
true true
wireInterface autoWiringManager