Web Content Viewer Header SGK

Actions
Loading...

Web Content Viewer Content SGK

Actions
Loading...

Genel Tanıtım

20/05/2006 tarih, 26173 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu çerçevesinde yeni hizmet binası ile 22/02/2008 tarihinde kurulmuş bulunan Sakarya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü, 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu ile (Devredilen) Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve Sosyal Sigortalar Kurumunun tek çatı altında birleştirilmesi kapsamında, kurumun taşra teşkilatının bir parçası olarak oluşturulmuştur.


Kurum hizmetlerinde erişimin kolaylaştırılması; sigortalı , işveren ve hak sahiplerine vatandaş odaklı, çağdaş, etkin, verimli, kaliteli, doğru, hızlı, adil ve kesintisiz hizmetin sunulması, sorunların yerinden çözülmesinin sağlanması amasıyla, il ve ilçelerin gerek coğrafi konumları itibariyle gerekse nüfus, aktif sigortalı, emekli ve işyeri sayılarının yüksek olması sebebiyle yaşanan yoğunlukların önlenmesi ve hizmetin aksatılmadan yürütülmesi için Kurumumuz Yönetim Kurulunun 18/07/2008 tarihli ve 2008/247 sayılı Kararıyla İlimizde Hızırtepe, Karasu, Geyve ve Akyazı Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğünün açılmasına karar verilmiş olup bu çerçevede, 18/03/2009 tarihinde Karasu Sosyal Güvenlik Merkezi, 13/05/2009 tarihinde Geyve Sosyal Güvenlik Merkezi ve 31/05/2010 tarihinde de Akyazı Sosyal Güvenlik Merkezi açılmıştır.

 

Web Content Viewer Footer SGK

Actions
Loading...
Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu ©2016
 
Complementary Content
${loading}
${loading}
ibmCfg.controllers.navigation true true true
sharePage viewMorePage
ibmCfg.controllers.navigation
reorderPage
theme-toolbar utb-shelf
true true
wireInterface autoWiringManager