Web Content Viewer Header SGK

Actions
Loading...

Web Content Viewer Content SGK

Actions
Loading...

Yurtdışından İiaç Temini


 

1-Hangi ilaçlar yurt dışından temin edilir? 

Sağlık giderleri Kurumumuz tarafından karşılanan sigortalı ve hak sahiplerinin tedavileri için gerekli görülen, ancak ülkemizde ruhsatlı olmayan veya ruhsatlı olduğu halde çeşitli nedenlerle üretilmeyen veya ithalatı yapılmayan ilaçlar yurt dışından temin edilebilir.

2-Bu ilaçlar kim tarafından temin edilir?

Temin işlemlerinin Kurumumuz ile Türk Eczacıları Birliği arasında imzalanan  Protokol esasları doğrultusunda Türk Eczacıları Birliği aracılığıyla gerçekleştirilmesi esas olup, kişiler kendi imkanları ile de yurt dışından bu ilaçları temin edebilirler.

3- Temin İşlemleri nasıl yürütülür?

3-1-Hasta tarafından Türk Eczacıları Birliğine ulaştırılan ilaç talepleri Türk Eczacıları Birliği tarafından hemen incelenir. İlaç teminine esas olacak belgelerin tam olup olmadığı kontrol edilir. Söz konusu belgelerde bir noksanlık yoksa yurt dışından ilaç temin işlemleri Türk Eczacıları Birliği tarafından başlatılır ve sonuçlandırılarak ilaç hastaya ulaştırılır.
3-2-İlacını kendi imkanları ile yurtdışından temin edecek olanlar; öncelikle Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna başvurup söz konusu ilacın kullanımı ve yurtdışından temin edilmesine ilişkin onay alınmasını takiben Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne (İbn-i Sina Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi) başvurmaları  halinde izlenecek yol hakkında ayrıntılı bilgi alabilirler.

4- İlaçların yurt dışından Türk Eczacıları Birliği aracılığıyla teminine esas teşkil eden ve sigortalı ve hak sahiplerinden istenen belgeler şunlardır:

4-1- Adlarına eksiksiz düzenlenmiş reçete aslı,
4-2- Hastalığın tanısı, ilacın kullanılmasının gerekliliği, kullanılacak ilacın dozu ve kullanım süresini belirten sağlık raporunun/sağlık kurulu raporunun, raporun düzenlendiği tarihte geçerli olan Sağlık Uygulama Tebliğinde belirtilen şekilde onaylanmış örneği,
4-3- Sağlık Bakanlığınca verilen ilaç kullanım ve ithalat izni
4-4- Hastanın T.C. Kimlik Numarasının bulunduğu kimlik fotokopisi,
4-5- İlacın teslim edileceği adres, hastanın ev telefonu, cep telefonu ve ulaşılabilecek ikinci bir kişiye ait telefon numarası,
4-6- Hastanın sigortalılık durumuna göre reçete ekinde bulundurulması gerekli olan ve                           Genel Yazı / Kurum Web sayfası ile duyurulan evrakları;

5- Sigortalı ve hak sahiplerinin Türk Eczacıları Birliğine başvurmadan kendi imkanları ile yurt dışından temin ettikleri ilaç bedellerinin ödenmesi:

Aşağıda yer alan belgelerin sigortalı ve hak sahipleri tarafından doğrudan Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne (İbn-I Sina Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi) ibraz edilmesi halinde Kurum mevzuatı doğrultusunda kendilerine ödemeleri yapılır:

5-1- Adlarına eksiksiz düzenlenmiş reçete aslı,
5-2- Hastalığın tanısı, ilacın kullanılmasının gerekliliği, kullanılacak ilacın dozu ve kullanım süresini belirten sağlık raporunun/sağlık kurulu raporunun, raporun düzenlendiği tarihte geçerli olan Sağlık Uygulama Tebliğinde belirtilen şekilde onaylanmış örneği,
5-3- Hastanın T.C. Kimlik Numarasının bulunduğu kimlik fotokopisi,
5-4- İlacın teslim edileceği adres, hastanın ev telefonu, cep telefonu ve ulaşılabilecek ikinci bir kişiye ait telefon numarası,
5-5  Sağlık Bakanlığınca verilen ilaç kullanım ve ithalat izni
5-6-Temin edilen ilaçların kutusu,
5-7- İlacın hangi ülkeden ve ne bedelle getirildiğini gösteren fatura veya buna eş belge aslı.
5-8- Hastanın sigortalılık durumuna göre reçete ekinde bulundurulması gerekli olan ve  Genel Yazı / Kurum Web sayfası ile duyurulan evrakları;

 

 

GENEL SAĞLIK SİGORTASI

 

Web Content Viewer Footer SGK

Actions
Loading...
 
Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu ©2016
 
Complementary Content
${loading}
${loading}
ibmCfg.controllers.navigation true true true
sharePage viewMorePage
ibmCfg.controllers.navigation
reorderPage
theme-toolbar utb-shelf
true true
wireInterface autoWiringManager