Web Content Viewer Header SGK

Actions
Loading...

Web Content Viewer Content SGK

Actions
Loading...

Sıkça Sorulan Sorular

Tamamlayıcı Sigorta

28 Haziran 2012 tarihinde Kurumumuz tarafından yayınlanan 2012/25 sayılı Genelge ile Tamamlayıcı veya Destekleyici Sağlık Sigortası ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır. Konu ile ilgili olarak Genelgeye ilişkin açıklayıcı soru ve cevaplar aşağıda yer almaktadır.

 

1-Kurum tarafından kapsama alınmayan, kapsama alındığı halde kısmen karşılanan, yani cepten ilave ücret ödenmesi yapılan ya da bireylerin daha yüksek standartlarda sağlık hizmeti talep ettiği durumlarda devreye giren özel sağlık sigortası türüdür.
Ülkemizde uygulanmakta olan genel sağlık sigortası tarafından karşılanmayan hizmetleri (estetik amaçlı müdahaleler, özel hastanelerde çıkan ilave ücretler gibi) kapsamaktadır.
28.06.2012 tarihli ve 2012/25 sayılı Genelge öncesi hastaneler aynı sağlık hizmetini iki ayrı Kuruma (Sosyal Güvenlik Kurumu ve Özel Sağlık Sigortası Şirketi) fatura ettiğinde Kurumumuz ödemeleri açısından sorun oluşur, bu nedenle sağlık hizmetine ait fatura ya tamamen sadece Kurumumuza ya da tamamen sağlık sigortası şirketine fatura edilirdi. İlgili kısmın Kuruma, SUT miktarını aşan kısmın ise sigorta şirketine fatura edilmesi mevzuatsal açıdan mümkün değildi. Bu nedenle ilave ücret ve otelcilik ücreti gibi ortaya çıkan fiyat farkları hastalar tarafından cepten ödenirdi. Genelge ile hastalar tarafından cepten ödenen bu kısımların (hastalar tarafından istenildiği ve sigorta poliçesi satın alınması halinde) sigorta şirketleri tarafından hastanelere ödenebilmesinin yolu açılmıştır. Yani, sunulan sağlık hizmetlerine ait bedelllerden Kurum tarafından ödenmesi gerekenler Kuruma, hasta tarafından ödenen ilave ücret gibi bedeller ise sigorta şirketine fatura edilebilecektir. Böylelikle, kişiler istediği takdirde özel sigorta şirketlerinden daha uygun koşullarda tamamlayıcı sağlık sigortası poliçesi satın alacak ve hastaneye ödemeleri gereken ilave ücret ve otelcilik ücreti gibi fiyat farklarını cepten ödemeyeceklerdir.
Ayrıca, sigorta şirketi ve hastane bir sağlık hizmetinin fiyatı konusunda kendi arasında anlaşma yaptığı takdirde, sağlık hizmet bedelinin SUT fiyatı Kuruma, SUT’un üzerinde kalan kısmı da sigorta şirketine fatura edilebilecektir.

2-Hayır. Kurumumuz tarafından karşılanan sağlık hizmetlerinin kapsamında herhangi bir değişiklik olmamıştır. Genelge öncesi ve sonrası sağlık hizmetlerine ait bedeller aynı şekilde karşılanmaya devam edilmektedir. Genelge yalnızca mevcut durumdaki uygulamayı Kurumumuz açısından düzenlemiştir.

3-Hayır. Tamamlayıcı sağlık sigortası tamamen isteğe bağlı olup, genel sağlık sigortalısı kişinin sağlık hizmet bedelinin SUT'ta belirtilen tutarı Kurum tarafından bu tutarı aşan ilave ücret gibi kısımları ise TSS sigorta şirketi tarafından ödenmektedir.

4-a- Kurumca finansmanı sağlanmayan sağlık hizmetleri (estetik girişimler, akupunktur gibi alternatif tedaviler vs.),
b- İlave ücret tutarları,
c- Otelcilik ücreti gibi hastadan alınabilecek tutarlar,
d- Sağlık hizmet sunucusu ile sigorta şirketi arasında yapılabilecek anlaşmaya göre, Sağlık Uygulama Tebliği fiyatları üzerinde kalan tutarlar.

5-Hayır. Kanun gereği hasta katılım payları özel sigorta konusu yapılamamaktadır. Bu nedenle bu tutarlar hastalar tarafından ödenmektedir.

 

 

 

GENEL SAĞLIK SİGORTASI

 

Web Content Viewer Footer SGK

Actions
Loading...
 
Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu ©2016
 
Complementary Content
${loading}
${loading}
ibmCfg.controllers.navigation true true true
sharePage viewMorePage
ibmCfg.controllers.navigation
reorderPage
theme-toolbar utb-shelf
true true
wireInterface autoWiringManager