Web Content Viewer Header SGK

Actions
Loading...
İl Nüfusu 750.588
İş Yeri Sayısı 12.364
Toplam Sosyal Güvenlik Kapsamı (Aktif+Pasif+GSS Kapsamında Tescil Edilenler) 713.861
Toplam Sosyal Güvenlik Kapsamı (GSS Kapsamında Tescil Edilenler Hariç) 624.460
Sosyal Güvenlik Kapsamının (GSS Kapsamında Tescil Edilenler Hariç) Toplam İl Nüfusuna Oranı (%) 83,20
Sosyal Güvenlik Kapsamı Dışında Kalan Nüfus 36.727
Sosyal Güvenlik Kapsamında Aktif Çalışan Kişi Sayısı
Emekli Sandığı (4/c) 25.061
Bağ-Kur (4/b) 25.346
SSK (4/a) 100.538
Toplam 150.945
Sosyal Güvenlik Kapsamındaki Aktif Çalışanların Toplam il Nüfusuna Oranı(%) 20,11
Sosyal Güvenlik Kapsamında Aylık Alan Kişi Sayısı
Emekli Sandığı (4/c) 18.270
Bağ-Kur (4/b) 34.025
SSK (4/a) 68.224
Toplam 120.519
Sosyal Güvenlik Kapsamındaki Emeklilerin Toplam il Nüfusuna Oranı(%) 16,06
Sosyal Güvenlik Kapsamında Bakmakla Yükümlü Tutulanların (Yararlanıcıların) Sayısı
Emekli Sandığı (4/c) 61.282
Bağ-Kur (4/b) 96.313
SSK (4/a) 195.402
Toplam 352.996
Sosyal Güvenlik Kapsamındaki Bakmakla Yükümlü Tutulanların Oranı (%) 47,03
Genel Sağlık Sigortası Kapsamında Tescil Edilenler
Genel Sağlık Sigortası Primi Devlet Tarafından Ödenenler 68.844
Genel Sağlık Sigortası Primleri Kendileri Tarafından Ödenenler 20.557
Toplam 89.401
Not 1:01/01/2012 tarihinden itibaren herhangi bir sosyal güvence kapsamında olmayan ya da genel sağlık sigortasının bakmakla yükümlü olduğu kişisi olmayanlar ile 5510 sayılı Kanun kapsamı dışında olan herkes zorunlu genel sağlık sigortası kapsamına alınır.
Not 2:Sosyal güvenlik kapsamında bulunan kişi sayılarına 2022 ye göre aylık alanlar ve 20. madde sandıklarına tabi olan kişi sayıları ile er ve erbaşlar dahil değildir.

Web Content Viewer Footer SGK

Actions
Loading...
Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu ©2016
 
Complementary Content
${loading}
${loading}
ibmCfg.controllers.navigation true true true
sharePage viewMorePage
ibmCfg.controllers.navigation
reorderPage
theme-toolbar utb-shelf
true true
wireInterface autoWiringManager