Web Content Viewer Header SGK

Actions
Loading...
İl Nüfusu 750.588
İş Yeri Sayısı 12.910
Toplam Sosyal Güvenlik Kapsamı (Aktif+Pasif+GSS Kapsamında Tescil Edilenler) 715.954
Toplam Sosyal Güvenlik Kapsamı (GSS Kapsamında Tescil Edilenler Hariç) 629.620
Sosyal Güvenlik Kapsamının (GSS Kapsamında Tescil Edilenler Hariç) Toplam İl Nüfusuna Oranı (%) 83,88
Sosyal Güvenlik Kapsamı Dışında Kalan Nüfus 34.634
Sosyal Güvenlik Kapsamında Aktif Çalışan Kişi Sayısı
Emekli Sandığı (4/c) 25.193
Bağ-Kur (4/b) 27.067
SSK (4/a) 108.845
Toplam 161.105
Sosyal Güvenlik Kapsamındaki Aktif Çalışanların Toplam il Nüfusuna Oranı(%) 21,46
Sosyal Güvenlik Kapsamında Aylık Alan Kişi Sayısı
Emekli Sandığı (4/c) 18.456
Bağ-Kur (4/b) 33.880
SSK (4/a) 68.567
Toplam 120.903
Sosyal Güvenlik Kapsamındaki Emeklilerin Toplam il Nüfusuna Oranı(%) 16,11
Sosyal Güvenlik Kapsamında Bakmakla Yükümlü Tutulanların (Yararlanıcıların) Sayısı
Emekli Sandığı (4/c) 61.724
Bağ-Kur (4/b) 100.572
SSK (4/a) 185.316
Toplam 347.612
Sosyal Güvenlik Kapsamındaki Bakmakla Yükümlü Tutulanların Oranı (%) 46,31
Genel Sağlık Sigortası Kapsamında Tescil Edilenler
Genel Sağlık Sigortası Primi Devlet Tarafından Ödenenler 71.840
Genel Sağlık Sigortası Primleri Kendileri Tarafından Ödenenler 14.494
Toplam 86.334
Not 1:01/01/2012 tarihinden itibaren herhangi bir sosyal güvence kapsamında olmayan ya da genel sağlık sigortasının bakmakla yükümlü olduğu kişisi olmayanlar ile 5510 sayılı Kanun kapsamı dışında olan herkes zorunlu genel sağlık sigortası kapsamına alınır.
Not 2:Sosyal güvenlik kapsamında bulunan kişi sayılarına 2022 ye göre aylık alanlar ve 20. madde sandıklarına tabi olan kişi sayıları ile er ve erbaşlar dahil değildir.

Web Content Viewer Footer SGK

Actions
Loading...
Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu ©2016
 
Complementary Content
${loading}
${loading}
ibmCfg.controllers.navigation true true true
sharePage viewMorePage
ibmCfg.controllers.navigation
reorderPage
theme-toolbar utb-shelf
true true
wireInterface autoWiringManager