Web Content Viewer Header SGK

Actions
Loading...

Web Content Viewer Content SGK

Actions
Loading...

Bazı Sigorta Kollarının Uygulanacağı Sigortalılar

Konu Başlığı Kanun Maddesi Yönetmelik Maddesi Tebliğ
Bazı Sigorta Kollarının Uygulanacağı Sigortalılar
Sigortalılığın Sona Ermesi
İşyeri, İşyerinin Bildirilmesi, Devri, İntikali Ve Nakli
İş Kazasının Tanımı, Bildirilmesi ve Soruşturulması
Meslek Hastalığının Tanımı, Bildirilmesi ve Soruşturulması
Hastalık ve Analık Hali
İş Kazası, Meslek Hastalığı, Hastalık ve Analık Sigortasından Sağlanan Haklar
Ödenek ve Gelirlere Esas Tutulacak Günlük Kazanç
Geçici İş Göremezlik Ödeneği
İş Kazası ve Meslek Hastalığı ile Hastalık Bakımından İşverenin ve Üçüncü Kişilerin Sorumluluğu
Sigortalının Kendisinden Kaynaklanan Sebeplerle Tedavi Süresinin Uzaması, İş Göremezliğinin Artması
Süresinde Bildirilmeyen Sigortalılıktan Doğan Sorumluluk
Kısa Vadeli Sigorta Kollarında Dikkate Alınmayan Süreler
Sigortalılık Hallerinin Birleşmesi
Genel Sağlık Sigortalılığının Başlangıcı, Bildirimi ve Tescili
Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma Şartları
Tarım veya Orman İşlerinde Hizmet Akdiyle Süreksiz Olarak Çalışanların Sigortalılığı
Bazı Kısmi Süreli Çalışanların Sigortalılıkları
Sosyal Güvenlikle İlgili Düzenlemeler ve Bildirimler
Bilgi ve Belge İsteme Hakkı, Bilgi ve Belgelerin Kuruma Verilme Usûlü
<<<12>>>

Acrobat Reader indirmek için tıklayınız.

 

MEVZUAT

 

Web Content Viewer Footer SGK

Actions
Loading...
Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu ©2016
 
Complementary Content
${loading}
${loading}
ibmCfg.controllers.navigation true true true
sharePage viewMorePage
ibmCfg.controllers.navigation
reorderPage
theme-toolbar utb-shelf
true true
wireInterface autoWiringManager