Web Content Viewer Header SGK

Actions
Loading...

Web Content Viewer Content SGK

Actions
Loading...

Sosyal Güvenlik Uzmanları İçin Leonardo Projesi

SOSYAL GÜVENLİK UZMANLARI İÇİN LEONARDO PROJESİ

Projenin Adı: Sosyal Güvenlik Uzmanlığı Sürecinde Avrupa'daki Sosyal Güvenlik Politikası Hakkında Mesleki Eğitim

Projeyi Yürüten Birim: SGK AB ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı

Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 01 Aralık 2010 – 31 Temmuz 2011 (9 AY)

Proje Maliyeti ve Finansman Kaynakları: 76.276 Avro

Projeyi Hazırlayanlar: SGK AB ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı

Projeden Faydalananlar: SGK

Projenin Gerekçesi, Amacı ve Hedefleri: Avrupa Birliği (AB) Mesleki Eğitim Programı olan Leonardo da Vinci Programı, AB’ye üye ve aday ülkelerin mesleki eğitime yönelik politikalarını desteklemek ve geliştirmek için yürütülen bir programdır. Bunun için mesleki eğitim  alanındaki ülkelerarası işbirliği projelerine hibe desteği verilmektedir.


Proje kapsamında, AB ülkelerinin sosyal güvenlik kurumlarına sosyal güvenlik uzmanlarının iki hafta süreyle gönderilmesi ve Kurumumuz ile ziyaret edilen kurum tarafından hazırlanacak bir program kapsamında gruplar halinde staja tabii tutulması planlanmaktadır. Bu staj çerçevesinde öncelikle ziyaret edilen kurumun AB ile ilişkileri ve gidilen ülkenin sosyal güvenlik sistemi detaylı biçimde incelenecektir.

Bu çerçevede, Hollanda’dan Çalışan Sigortaları Uygulama Kurumu ve Sosyal Sigorta Bankası, Belçika Sosyal Güvenlik Kurumu, İrlanda Uluslararası Sosyal ve Aile İşleri Departmanı ve Polonya Sosyal Güvenlik Kurumuna Sosyal Güvenlik Uzman ve Uzman Yardımcılarından oluşan toplam 46 personel yollanacaktır.


Proje kapsamında, sosyal güvenlik alanında AB ile ilişkilerin nasıl yürütüldüğüne dair günlük izlenimler edinilmesi ve mevcut yapılarda AB ile ilişkiler kapsamında yapılan değişimlerin müktesebat açısından incelenmesiyle uyum sürecinin kolaylaştırılması, sosyal güvenliğin modernleştirilmesi kapsamında yapılan reform ve yeniden yapılanma çalışmalarının incelenmesi ile de sosyal güvenlik alanında Avrupa’daki trendlerin takip edilmesi, sosyal güvenliğin koordinasyonu ve üye ülkeler arasındaki sosyal güvenlik temelli ilişkilerin gözlemlenmesi planlanmaktadır.


Sosyal Güvenlik Uzmanlığı Sürecinde Avrupa’daki Sosyal Güvenlik Politikası Hakkında Mesleki Eğitim Projesi Genel Raporu

 

KURUMSAL

 

Web Content Viewer Footer SGK

Actions
Loading...
 
Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu ©2016
 
Complementary Content
${loading}
${loading}
ibmCfg.controllers.navigation true true true
sharePage viewMorePage
ibmCfg.controllers.navigation
reorderPage
theme-toolbar utb-shelf
true true
wireInterface autoWiringManager