Web Content Viewer Header SGK

Actions
Loading...

Web Content Viewer Content SGK

Actions
Loading...

Av. Başar AY(Yönetim Kurulu Üyesi)

Av. Başar AY
Yönetim Kurulu Üyesi
 
Kişisel Bilgiler  
Adı Soyadı :Av. BAŞAR AY
Kurumdaki Görevi

:YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Doğum Yeri/Yılı :SULUOVA-AMASYA / 1965
   
Öğrenim Durumu  
Lisans : ANKARA ÜNİVERSİTESİ-HUKUK FAKÜLTESİ
   
Bulunduğu Görevler  
TÜRKİYE TEKSTİL SANAYİİ İŞVERENLERİ SENDİKASI- GENEL SEKRETERİ
TÜRKİYE TEKSTİL SANAYİİ İŞVERENLERİ SENDİKASI İKTİSADİ İŞLETMESİ / TEKSTİL SERTİFİKASYON MERKEZİ-İCRA KOMİTESİ VE YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ
TİSK (TEMSİLEN) - ASGARİ ÜCRET TEMSİL KOMİSYONU ÜYELİĞİ
TİSK MİKROCERRAHİ VE REKONSTRÜKSİYON VAKFI YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ
T.C. ADALET BAKANLIĞI ARABULUCULUK DAİRE BAŞKANLIĞI KURUL ÜYESİ
T.C. ADALET BAKANLIĞI ARABULUCU VE UZLAŞTIRICI
T.C. BİLİM, SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI - BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE MERKEZİ KOMİSYON ÜYESİ
AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş. BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ
İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ (ISTAC)-GENEL KURUL ÜYELİĞİ
İSTANBUL İL İSTİHDAM VE MESLEKİ EĞİTİM KURUL ÜYESİ
ULUSLARARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ (ILO) - TÜRK İŞVEREN DELEGASYONU MÜŞAHİT ÜYELİĞİ
ULUSLARARASI TEKSTİL ÜRETİCİLERİ FEDERASYONU (ITMF) – TÜRK DELEGESİ

 

    1965 yılında Amasya’da doğdu. 1989 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olduktan sonra avukatlık stajı yaparak İstanbul Barosu’na kayıtlı avukat olarak çalışma hayatına atıldı. 1991 yılında hukuk Müşaviri olarak Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası’nda göreve başlayan Sayın Ay, aynı kuruluşta 2005 yılında Genel Sekreter Yardımcılığı’na, 2007 yılında ise Genel Sekreter’liğe atandı. Halen Sendika’nın Genel Sekreterlik görevini yürütmektedir. Ayrıca T.C. Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı Arabulucular ve UYAP uzlaştırmacı siciline kayıtlıdır.

    Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsilen Asgari Ücret Temsil Komisyonu üyeliği, T.C. Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı Kurul Üyesi, İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC) Genel Kurul Üyeliği, T.C. Bilim, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü Ar-Ge Merkezi Komisyon üyesi, Aksa Akrilik Kimya Sanayi A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği iş-Kur ve SGK ‘da İşveren delege ve temsilciliği görevlerini ifa eden Sayın Ay, İstanbul İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurul üyesi, iş kazalarının azaltılması ve tedavisi amacıyla kurulan TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı Yönetim Kurulu üyeliği, Uluslararası Tekstil Üreticileri Federasyonu (ITMF), Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türk İşveren Delegasyonunda müşahit üyelik görevlerini de yürütmektedir.

    Ekonomi ve çalışma hayatına yönelik ulusal ve uluslararası birçok seminer ve konferansların düzenlenmesine ön ayak olan, Ekonomi Bakanlığı’nca yürütülen sanayi strateji belgesinin hazırlanması çalışmalarına katılan yine aynı şekilde Türkiye’de Milli gelir Hesaplaması, Gümrük Birliği’nin Türk Tekstil Sanayiine Etkileri gibi birçok araştırmaya katkı sağlayan Sayın Ay, 3.000’e yakın baskı yapan ve 25 yıldır sektörel yayın hayatında faaliyette bulunan “Tekstil İşveren Dergisi’nin” Yazı İşleri Müdürlüğü’nü de yürütmektedir. Tekstil sektöründe meslek standartlarının belirlenmesi amacıyla kurulan sınav belgelendirme merkezi yönetiminde de görev almaktadır. İstanbul Ticaret Üniversitesi Finans Enstitüsü’nde Uluslararası Bankacılık ve Finans Yüksek Lisans eğitimini almaktadır. Galatasaray Spor kulübü kongre üyesi olan Ay, bir çocuk babasıdır.

 

KURUMSAL

 

Web Content Viewer Footer SGK

Actions
Loading...
Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu ©2016
 
Complementary Content
${loading}
${loading}
ibmCfg.controllers.navigation true true true
sharePage viewMorePage
ibmCfg.controllers.navigation
reorderPage
theme-toolbar utb-shelf
true true
wireInterface autoWiringManager