Web Content Viewer Header SGK

Actions
Loading...

Web Content Viewer Content SGK

Actions
Loading...

Yayın ve Raporlar

İç Kontrol El Kitabı (2019)

 

Mali Mevzuata İlişkin Verilen Görüşler Kitabı (2019)

 

İç Kontrol Yönergesi (2019)

 

 

Stratejik Plan 2015-2019

 

2019 Yılı Performans Programı

 

2018 Yılı Performans Programı

2017 Yılı Performans Programı

2016 Yılı Performans Programı

2015 Mali Yılı Bütçe Kararı ve Performans Programı

 

2014 Yılı Performans Programı

 

2013 Yılı Performans Programı

 

Mali Görev ve Sorumluluk ile Bütçe Uygulamaları El Kitabı

SGK Bütçe Yönergesi

 

 

Unvan Bazında İş/Görev Tanımları Kitabı

Süreçler ve Süreç Kartları

SGK Süreçler Kitabı : I.Cilt

SGK Süreçler Kitabı : II.Cilt

SGK Süreçler Kitabı : III.Cilt

 

 

İç Kontrol Standartları Eylem Planı: 

İç Kontrol Standartları Eylem Planı İzleme Raporu I

İç Kontrol Eylem Planı İzleme Raporu II (2012)

İç Kontrol Standartları Eylem Planı İzleme Raporu 2013

İç Kontrol Standartları Eylem Planı İzleme Raporu 2014

İç Kontrol Standartları Eylem Planı İzleme Raporu 2015

İç Kontrol Standartları Eylem Planı İzleme Raporu 2016 1.Kısım

İç Kontrol Standartları Eylem Planı İzleme Raporu 2016 2.Kısım

İç Kontrol Standartları Eylem Planı 2017 Yılı İzleme ve Değerlendirme Raporu

İç Kontrol Standartları Eylem Planı 2018 Yılı İlk Altı Aylık Dönem İçin İzleme Ve Değerlendirme Raporu

İç Kontrol Standartları Eylem Planı 2018 Yılı İzleme ve Değerlendirme Raporu

İç Kontrol Standartları Eylem Planı 2019 Yılı İzleme ve Değerlendirme Raporu

 

İç Kontrol Standartları Eylem Planı (IKSEP) 2016-2017

İç Kontrol Standartları Eylem Planı (IKSEP) 2018-2019

 

 

Sosyal Güvenlik Ekseni Dergisi: [10] [11]

Sosyal Güvenlik Kahramanı Kit Serisi (Kitaplar) [1] [2] [3] [4]

Sosyal Güvenlik Kurumunun Kapasitesinin Artırılması Projesi

Tez Merkezi

 

Web Content Viewer Footer SGK

Actions
Loading...
Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu ©2016
 
Complementary Content
${loading}
${loading}
ibmCfg.controllers.navigation true true true
sharePage viewMorePage
ibmCfg.controllers.navigation
reorderPage
theme-toolbar utb-shelf
true true
wireInterface autoWiringManager