Web Content Viewer Header SGK

Actions
Loading...

Web Content Viewer Content SGK

Actions
Loading...
Strateji Geliştirme Başkanı
Dr. Muhiddin ŞAHİN

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı
Başkan Dr. Mümine Nurdan DOĞUKAN
Telefon 0(312)207 80 41
E-posta
Adres Ziyabey Caddesi No:6 Balgat / Ankara
Bağlı Birimler
 • Protokol ve Koordinasyon Şube Müdürlüğü
 • İkili ve Çok Taraflı İlişkiler Grubu
 • Avrupa Birliği İle İlişkiler Grubu
 • Mali İşbirliği Grubu
Bütçe Daire Başkanlığı
Başkan Süleyman AKGÜL
Telefon 0(312)207 81 13-14
E-posta
Adres Ziyabey Cad. No:6 Balgat/Ankara
Bağlı Birimler
 • Yatırım ve Projeler Şube Müdürlüğü
 • İhale Komisyon Grubu
 • Bütçe Grubu
 • Performans Programı Hazırlama ve İzleme Grubu
 • Mali İstatistik ve Sayıştay Raporları Grubu
Gelir Muhasebe Daire Başkanlığı
Başkan Davut EKER
Telefon 0(312) 207 85 47-48
E-posta
Adres Ziyabey Caddesi No:6 Balgat/Ankara
Bağlı Birimler
 • Gelir Muhasebe Şube Müdürlüğü
 • İş Geliştirme ve Mevzuat Şube Müdürlüğü
 • Yönetim Hizmetleri ve Koordinasyon Şube Müdürlüğü
 • Banka Tahsilatları Şube Müdürlüğü
 • Mali Raporlama Grubu
 • Kurum Alacakları Şube Müdürlüğü
Gider Muhasebe Daire Başkanlığı
Başkan Cevat Gökhan YAMANKALE
Telefon 0(312)207 85 74-75
E-posta
Adres Ziyabey Caddesi No:6 Balgat/Ankara
Bağlı Birimler
 • Merkez Muhasebe Şube Müdürlüğü
 • Ödeme Muhasebe Şube Müdürlüğü
 • Mali Raporlama ve Taşınır Muhasebe Şube Müdürlüğü
 • İş Geliştirme ve Mevzuat Şube Müdürlüğü
 • Kamu Zararları Takip Şube Müdürlüğü
 • Yönetim Hizmetleri ve Koordinasyon Şube Müdürlüğü
İç Kontrol Daire Başkanlığı
Başkan Serdar TÜRKERİ
Telefon 0(312)207 81 12
E-posta sturkeri@sgk.gov.tr
Adres Ziyabey Cad. No:6 Balgat/Ankara
Bağlı Birimler
 • İç Kontrol Koordinasyon Grubu
 • Ön Mali Kontrol Grubu
 • Mevzuat Grubu
Stratejik Planlama ve Koordinasyon Daire Başkanlığı
Başkan Mehmet Akif DOSTBİL
Telefon 0(312) 207 84 98 - 84 99
E-posta
Adres Ziyabey Cad. No:6 Balgat/Ankara
Bağlı Birimler
 • İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü
 • Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü
 • Evrak ve Arşiv Şube Müdürlüğü
 • Yönetim Hizmetleri ve Koordinasyon Şube Müdürlüğü
 • Soru Önergeleri Grubu
 • Performans ve Proje Grubu
 • Stratejik Plan ve Faaliyet Grubu
 

Web Content Viewer Footer SGK

Actions
Loading...
Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu ©2016
 
Complementary Content
${loading}
${loading}
ibmCfg.controllers.navigation true true true
sharePage viewMorePage
ibmCfg.controllers.navigation
reorderPage
theme-toolbar utb-shelf
true true
wireInterface autoWiringManager