Web Content Viewer Header SGK

Actions
Loading...

Web Content Viewer Content SGK

Actions
Loading...

Görevlerimiz

İç Denetim Birimi Başkanlığının Görevleri

• İç denetim, kamu idaresinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız, nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyeti olarak tanımlanmaktadır.
• İç Denetim Birimi Başkanlığımızın kurulma amacı da Kurumumuzun birimlerinin her türlü işlem ve faaliyetlerini, risk esaslı plan ve programlar kapsamında sistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla, uluslararası denetim standartlarına uygun olarak değerlendirmek suretiyle Kurumumuza nesnel danışmanlık faaliyeti sunmaktır.
• 5502 sayılı Kanunla kurulan Kurumumuzun belirlenen ilke ve hedeflerine ulaşmasında İç Denetim Birimi Başkanlığımız üzerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getirmeye gayret edecektir.

 

Web Content Viewer Footer SGK

Actions
Loading...
Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu ©2016
 
Complementary Content
${loading}
${loading}
ibmCfg.controllers.navigation true true true
sharePage viewMorePage
ibmCfg.controllers.navigation
reorderPage
theme-toolbar utb-shelf
true true
wireInterface autoWiringManager