Web Content Viewer Header SGK

Actions
Loading...

Web Content Viewer Content SGK

Actions
Loading...
I. Hukuk Müşaviri V.
Av. Dr. İbrahim GÜL
Kişisel Bilgiler
Müşavir Av. Dr. İbrahim GÜL
Doğum Yeri/Yılı HASANKALE - ERZURUM/ 1968
Medeni Durumu EVLİ, 2 ÇOCUK BABASI
E-posta hukuk@sgk.gov.tr
Öğrenim Durumu
Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ
Yüksek Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ KARŞILAŞTIRMALI TÜRK AVRUPA SİYASAL ÇALIŞMALARI (İNGİLİZCE)
Doktora ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ YÖNETİM BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI
Bulunduğu Görevler
 • ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ - MÜFETTİŞ YARDIMCISI ,TEFTİŞ KURULU BAŞKAN VEKİLİ (TEDVİREN) (1998-2001)
 • ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ - AVUKAT, I. HUKUK MÜŞAVİRİ VEKİLİ (TEDVİREN) (2001-2004)
 • ENERJİ BAKANLIĞI, TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – AVUKAT (2004-2005)
 • (SECI) SINIR AŞAN SUÇLARLA MÜCADELE BÖLGESEL MERKEZİ BÜKREŞ / ROMANYA HUKUK, MALİ VE İDARİ İŞLER BÖLÜM BAŞKANI/ OPERASYONLARDAN SORUMLU DİREKTOR YARDIMCILIĞI VEKALETİ (2006-2010)
 • İSTİKRAR PAKTI (SPOC) ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE SEKRETERYASI EŞ BAŞKANLIĞI (2007-2008)
 • GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI, HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ(MERKEZ GRUP BAŞKANLIĞI)2015
 • SOSYAL GÜVENLİK KURUMU - AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANI (2016) SOSYAL GÜVENLİK KURUMU HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ I. HUKUK MÜŞAVİRİ V. (2017-....)
Mesleki ve Sosyal Faaliyetler
 • “GÖKKUŞAĞI YAZILARI”, VADİ YAYINLARI (2010), (TÜRKÇE)
 • AŞK-I SUFİ, GRAFİKER YAYINLARI (2012) (TÜRKÇE)
 • YENİ BİR GÜVENLİK SORUNU: KİŞİSEL BİLGİLERİN KORUNMASI (DİNLEMELER) VE ULUSLARARASI DÜZENLEMELER, YARGI YAYINEVİ, İSMAİL ALAGÖZ (SAVCI) ORTAK ESER. 2015 (TÜRKÇE)
 • LOVE OF SUFI, IN THE SPHERE OF MEVLANA, LAP LAMBERT ACADEMIC PUBLISHING (2013) (İNGİLİZCE)
 • HOLY TREATISE BY İSMET GARİBULLAH, LAP LAMBERT ACADEMIC PUBLISHING ( 2013) (İNGİLİZCE)
 • TURKEY ENFORCEMENT COMPETENCE AND THE INTERNATIONAL LAW OF THE SEA TERRITORIAL SEA, HÜSEYİN KAYA İLE ORTAK ÇALIŞMA, ELEKTRONİK KİTAP) (İNGİLİZCE)
 • PERSONAL DATA AND INFORMATION EXCHANGE IN THE INTERNATIONAL PLATFORM (2016)
Yayımlanmış Eserler ve Çalışmalar
 • “ZOR DAVALAR” MAKALE (ÇEVİRİ), KAYSERİ BAROSU DERGİSİ
 • “CEZALANDIRMANIN ANLAMI” MAKALE, KAYSERİ BAROSU DERGİSİ
 • “CEZA USULÜ HUKUKU” TÜRK HUKUK ENSTİTÜSÜ DERGİSİ
 • “TÜRKİYE-AB- NATO VE ABD” MAKALE, TÜRK HUKUK ENSTİTÜSÜ DERGİSİ
 • “PERFORMANSA NASIL KATKIDA BULUNULUR” TÜRK HUKUK ENSTİTÜSÜ DERGİSİ (ÇEVİRİ)
 • “İSLAM VE TERÖR”, KERKÜK DERGİSİ
 • "BİLGİ VE GÜÇ" (ORTAK ÇALIŞMA) KERKÜK DERGİSİ
 • “GÜMRÜKLER VE ULUSAL GÜVENLİK, (ORTAK ÇALIŞMA); GÜMRÜK MUAYENE MEMURLARI DERGİSİ
 • “AB VE ABD’DE KİŞİSEL BİLGİ REJİMİ”, GÜMRÜK MUAYENE MEMURLARI DERGİSİ
 • “QUEST FOR POWER, FROM BARBARISM TO PEACEFUL CIVILIZATION, IS POSSIBLE?” (ORTAK ÇALIŞMA) İNGİLİZ KÜLTÜR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS MAKALESİ,
 • “MAFYA VE ORGANİZE KİRLİLİK, GÜMRÜK MÜFETTİŞLERİ DERGİSİ”
 • DOSTOVYESKİ’ NİN “SUÇ VE CEZA” ROMANINDA ADALET DENETİMİ, DEVLET DENETİM ELEMANLARI DERGİSİ,
 • ABD MERİLAND EYALETİ AVUKATLAR MESLEK KURALLARI, HUKUKİ ARAŞTIRMALAR DERNEĞİ YAYINI
 • KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE ULUSLARARASI DÜZENLEMELER, DEVLET DENETİM ELEMANLARI DERGİSİ
 • ANAYASA VE SİVİL DEMOKRATİK DEVLET, HUDER
 • DANIŞTAY KARARLARINDA KAMU YARARI, ANKARA BAROSU DERGİSİ, 2014
 • ULUSLARARASİ TEBLİGAT: IDARİ PARA CEZALARİNİN YURTDİŞİNA TEBLİĞİ, TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ DERGİSİ, 2015
 • STRATEJİ KAVRAMININ TARİHSEL SÜREÇ İÇERİSİNDEKİ GELİŞİM VE DEĞİŞİMİ, DEVLET DENETİM ELEMANLARI DERNEĞİ DERGİSİ, (YAYIN AŞAMASINDA)
 • KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE DİNLEMELER, DANIŞTAY DERGİSİ, (YAYIN AŞAMASINDA)
 • İŞ KAZALARINA İLİŞKİN AVRUPA İSTATİSTİKLERİ (ESAW) VE 2015 YILI TÜRKİYE İLERLEME RAPORU, SOSYAL GÜVENLİK DÜNYASI(ORTAK ÇALIŞMA)
 • SOSYAL GÜVENLİK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ(ORTAK ÇALIŞMA)
Aldığı Eğitimler
 • Hacettepe Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi (Mezun Değil)
 • EU Mevzuatının uygulanması ve tercümesi eğitimi ATOM
 • FCE İngilizce Kursu
 • Fransızca Kursu (Bükreş Fransız Kültür Merkezi)
 • Avukatlar için stres yönetimi
 • TSK Personel Subayı Hazırlık okulu
 • Avukatlık Stajı
 • British Culture Studies, Yüksek Lisans Çalışması (Bükreş Üniversitesi Yabancı Diller Fakültesi
 • Gümrük Hukukçuları (eğitim) Toplantısı, Belçika/Brüksel.
 • EIPA, Avrupa Hakim ve Avukatlar Merkezi: Avrupa Adalet Divanı Davaları ve Türkiye İşbirliği (Ankara) Anlaşması Konulu Eğitim, AB Bakanlığı.
 • ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi, Uluslararası Gümrük Hukuku Akademisi (eğitim) Toplantısı, Newyork-Amerika
 • AB Projesi Hazırlama ve İhale Süreci Eğitimi 13-15 Mayıs 2014, Ankara
 • Diplomatik Yazışma Eğitimi
  Katıldığı Toplantılar
 • SECI Merkezi Bütçe Grubu Başkanlığı.
 • SELEC Convention (Güneydoğu Avrupa Kolluk Kuvveti Merkezi Anlaşması Müzakere üye ve Sekreterya Başkanlığı.)
 • Türk Gümrükleri için AB ceza, medeni ve gümrük işbirliğinde adli yardımlaşma tarama çalışmalarına katılma.
 • SECI Merkezi Genel Kurullarına Gümrük Teşkilatı adına katılım ( 21 ve 22 inci )
 • SECI Merkezi Yüksek Temsilciler Toplantısında Türkiye’yi temsil etme (2006)
 • Avrupa Birliği “terörizmin karşılaştığı global zorluklar toplantısı, Bükreş
 • Sahte İlaçlarla Mücadele Toplantısı, Dünya Gümrük Örgütü, Bakü, Azerbaycan
 • 8 inci Güneydoğu Avrupa Savcılar Danışma Kurulu Toplantısı 8th Lübyana, Slovenya Ljubljana, Slovenia
 • Bölgesel Uzmanlar Toplantısı, AB ve Balkanlardaki ceza yargılamasında usülde minimal haklar standardı konferansı, Bükreş, Romanya
 • Avrupa Ülkeleri Polis Teşkilatlar Liderler Toplantısı, Kavtat, Hırvatistan
 • XV Uluslararası Sınır Polisleri, Balaton, Macaristan
 • Uluslararası İşbirliği ve WMD Silahsızlanma Semineri, Uluslararası Silahsızlanma Programı ve NATO Bilim Programı, Varna, Bulgaristan
 • 9 uncu Güneydoğu Avrupa Savcılar Danışma Grubu Toplantısı, Terörizmin Finansmanı Konulu, İstanbul, Türkiye
 • 10 uncu RILO WE Ulusal İrtibat Noktaları Toplantıs,Tamper, Finlanda
 • CNCAN – Nükleer Terörizme Karşı Ulusal Eylem, Bucharest, Romania
 • Europol’ Analiz Grubu Toplantısı – AWF “Sigara”, Lahey
 • 10 uncu SEEPAG Konferansı, “Kolluk bilgilerinin paylaşımı ve korunması”, Bükreş, Romanya
 • Çocuk Pornografisine karşı mücadele konferansı açılış konuşması ve tebliğ- SOCA, Bükreş
 • Kitle İmha Silahları Tatbikatı, Karadeniz Bölgesi için, SECI Center Merkezi, ABD Savunma Bakanlığı
 • Balkan Uyuşturucu Yolu için Kolluk Kuvveti ve Adli iyileştirme bölgesel çalıştayı (OSCE + UNODC), İstanbul, Türkiye
 • Baltık Görev Gücü Komite Toplantısı, Talin, Estonya
 • Dünya Gümrük Örgütü (WCO) Genel Kurulu, Brüksel
 • EUROPOL –SECI Center işbirliği için Üstdüzey Yönetici Toplantısı, Lahey
 • 37th ICPO-INTERPOL Avrupa Bölgesel Toplantısı, Vilnus, Litvanya
 • The 5th Meeting of the Heads of structures fighting against organized crime in South-East Europe, Tulcea, Romania
 • Birleşmiş Milletler Sınıraşan Organize Suçlarla Mücadele Konvensiyon Tarafları 4 üncü Konferansı, Viyena, Vienna, Austria
 • Çalışma ziyareti ABD Adalet Bakanlığı, FBI Karargahı, Washington, ABD
 • Bilgi tecrübe değişim ziyareti CARICC. Almata, Kazakistan
 • UNICRI Toplantısı, UNICRI dördüncü Toplantısı, Torino, İtalya
 • CARICC SECI Center Toplantısı, Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanları (uyuşturucu konulu-İstanbul)
 • TAIEX Karapara ile Mücadele Toplantısı, SECI Merkezinin Sınıraşan Suçlarla Mücadele Tecrübesi (eğitimci olarak) Odesa, Ukrayna
 • Avrupa Komisyonu, Avrupa Bölgeleri Genel Kurulu, Istanbul
 • HUDER, Strazburg’da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Hukuk Fakültesinde inceleme ziyareti
 • Uluslararası Gümrük Hukuku Akademisi Toplantısı, WCO/DGÖ, Evrensel Gümrük Hukukçuları Toplantısı, Belçika/Brüksel, 04-06/09/2013
 • EIPA, Avrupa Hakim ve Avukatlar Merkezi: Avrupa Adalet divanı Davaları ve Türkiye İşbirliği (Ankara) Anlaşması Konulu Eğitim, AB Bakanlığı, 1-2 Nisan, 2014.
 • ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi, Uluslararası Gümrük Hukuku Akademesi Toplantısı, Eylül 2014, Newyork-Amerika
 • AB Projesi Hazırlama ve İhale Süreci Eğitimi 13-15 Mayıs 2014, Ankara
 • AB Komisyonu (TAIEX) Çalıştay, AB Ülkelerinde Yanıltıcı Reklam Mevzuatı ve Uygulanması, Moderatör.16-17 Şubat, Ankara
 • SELEC 10. Konsey Toplantısı, 15 Ekim, 2015 Bükreş/Romanya
 • Alman Sosyal Kaza Sigortası Kurumu Ana Birliği(DGUV) Berlin/Almanya
 • SELEC 10. Konsey Toplantısı, 15 Ekim, 2015 Bükreş/Romanya
 • Gürcistan SGK Müzakereleri, Gürcistan(2015)
 • Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi (Kilit Konuşmacı) 2016, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
 • ISSA Genel Kurulu, Panama(2016)
 • ISSA Büro Toplantısı, İsviçre(2016)
 • Sosyal Güvenlik Verilerinin Korunması (SGK/Avrupa Komisyonu) Moderatör, Ankara (2016)
 • Çocuk ve Hukuk, HUDER, Ankara, (Moderatör), 2016
 • FETÖ ve Yargı Giresun Üniversitesi, HUDER (Moderatör). (2017)
 

Web Content Viewer Footer SGK

Actions
Loading...
Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu ©2016
 
Complementary Content
${loading}
${loading}
ibmCfg.controllers.navigation true true true
sharePage viewMorePage
ibmCfg.controllers.navigation
reorderPage
theme-toolbar utb-shelf
true true
wireInterface autoWiringManager