Web Content Viewer Header SGK

Actions
Loading...

Web Content Viewer Content SGK

Actions
Loading...
1. Hukuk Müşaviri V.
Av. İbrahim GÜL
Kişisel Bilgiler
Müşavir Av. İbrahim GÜL
Doğum Yeri/Yılı HASANKALE - ERZURUM/ 1968
Medeni Durumu EVLİ, 2 ÇOCUK BABASI
E-posta hukuk@sgk.gov.tr
Öğrenim Durumu
Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ
Yüksek Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ KARŞILAŞTIRMALI TÜRK AVRUPA SİYASAL ÇALIŞMALARI (İNGİLİZCE)
Doktora
Bulunduğu Görevler
 • ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ - MÜFETTİŞ YARDIMCISI ,TEFTİŞ KURULU BAŞKAN VEKİLİ (TEDVİREN) (1998-2001)
 • ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ - AVUKAT, I. HUKUK MÜŞAVİRİ VEKİLİ (TEDVİREN) (2001-2004)
 • ENERJİ BAKANLIĞI, TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – AVUKAT (2004-2005)
 • (SECI) SINIR AŞAN SUÇLARLA MÜCADELE BÖLGESEL MERKEZİ BÜKREŞ / ROMANYA HUKUK, MALİ VE İDARİ İŞLER BÖLÜM BAŞKANI/ OPERASYONLARDAN SORUMLU DİREKTOR YARDIMCILIĞI VEKALETİ (2006-2010)
 • İSTİKRAR PAKTI (SPOC) ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE SEKRETERYASI EŞ BAŞKANLIĞI (2007-2008)
 • GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI, HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ(MERKEZ GRUP BAŞKANLIĞI)2015
 • SOSYAL GÜVENLİK KURUMU - AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANI (2016) SOSYAL GÜVENLİK KURUMU HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ I. HUKUK MÜŞAVİRİ V. (2017-....)
Mesleki ve Sosyal Faaliyetler
 • “GÖKKUŞAĞI YAZILARI”, VADİ YAYINLARI (2010), (TÜRKÇE)
 • AŞK-I SUFİ, GRAFİKER YAYINLARI (2012) (TÜRKÇE)
 • YENİ BİR GÜVENLİK SORUNU: KİŞİSEL BİLGİLERİN KORUNMASI (DİNLEMELER) VE ULUSLARARASI DÜZENLEMELER, YARGI YAYINEVİ, İSMAİL ALAGÖZ (SAVCI) ORTAK ESER. 2015 (TÜRKÇE)
 • LOVE OF SUFI, IN THE SPHERE OF MEVLANA, LAP LAMBERT ACADEMIC PUBLISHING (2013) (İNGİLİZCE)
 • HOLY TREATISE BY İSMET GARİBULLAH, LAP LAMBERT ACADEMIC PUBLISHING ( 2013) (İNGİLİZCE)
 • TURKEY ENFORCEMENT COMPETENCE AND THE INTERNATIONAL LAW OF THE SEA TERRITORIAL SEA, HÜSEYİN KAYA İLE ORTAK ÇALIŞMA, ELEKTRONİK KİTAP) (İNGİLİZCE)
 • PERSONAL DATA AND INFORMATION EXCHANGE IN THE INTERNATIONAL PLATFORM (2016)
Yayımlanmış Eserler ve Çalışmalar
 • “ZOR DAVALAR” MAKALE (ÇEVİRİ), KAYSERİ BAROSU DERGİSİ
 • “CEZALANDIRMANIN ANLAMI” MAKALE, KAYSERİ BAROSU DERGİSİ
 • “CEZA USULÜ HUKUKU” TÜRK HUKUK ENSTİTÜSÜ DERGİSİ
 • “TÜRKİYE-AB- NATO VE ABD” MAKALE, TÜRK HUKUK ENSTİTÜSÜ DERGİSİ
 • “PERFORMANSA NASIL KATKIDA BULUNULUR” TÜRK HUKUK ENSTİTÜSÜ DERGİSİ (ÇEVİRİ)
 • “İSLAM VE TERÖR”, KERKÜK DERGİSİ
 • "BİLGİ VE GÜÇ" (ORTAK ÇALIŞMA) KERKÜK DERGİSİ
 • “GÜMRÜKLER VE ULUSAL GÜVENLİK, (ORTAK ÇALIŞMA); GÜMRÜK MUAYENE MEMURLARI DERGİSİ
 • “AB VE ABD’DE KİŞİSEL BİLGİ REJİMİ”, GÜMRÜK MUAYENE MEMURLARI DERGİSİ
 • “QUEST FOR POWER, FROM BARBARISM TO PEACEFUL CIVILIZATION, IS POSSIBLE?” (ORTAK ÇALIŞMA) İNGİLİZ KÜLTÜR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS MAKALESİ,
 • “MAFYA VE ORGANİZE KİRLİLİK, GÜMRÜK MÜFETTİŞLERİ DERGİSİ”
 • DOSTOVYESKİ’ NİN “SUÇ VE CEZA” ROMANINDA ADALET DENETİMİ, DEVLET DENETİM ELEMANLARI DERGİSİ,
 • ABD MERİLAND EYALETİ AVUKATLAR MESLEK KURALLARI, HUKUKİ ARAŞTIRMALAR DERNEĞİ YAYINI
 • KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE ULUSLARARASI DÜZENLEMELER, DEVLET DENETİM ELEMANLARI DERGİSİ
 • ANAYASA VE SİVİL DEMOKRATİK DEVLET, HUDER
 • DANIŞTAY KARARLARINDA KAMU YARARI, ANKARA BAROSU DERGİSİ, 2014
 • ULUSLARARASİ TEBLİGAT: IDARİ PARA CEZALARİNİN YURTDİŞİNA TEBLİĞİ, TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ DERGİSİ, 2015
 • STRATEJİ KAVRAMININ TARİHSEL SÜREÇ İÇERİSİNDEKİ GELİŞİM VE DEĞİŞİMİ, DEVLET DENETİM ELEMANLARI DERNEĞİ DERGİSİ, (YAYIN AŞAMASINDA)
 • KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE DİNLEMELER, DANIŞTAY DERGİSİ, (YAYIN AŞAMASINDA)
 • İŞ KAZALARINA İLİŞKİN AVRUPA İSTATİSTİKLERİ (ESAW) VE 2015 YILI TÜRKİYE İLERLEME RAPORU, SOSYAL GÜVENLİK DÜNYASI(ORTAK ÇALIŞMA)
 • SOSYAL GÜVENLİK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ(ORTAK ÇALIŞMA)
Aldığı Eğitimler
 • Hacettepe Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi (Mezun Değil)
 • EU Mevzuatının uygulanması ve tercümesi eğitimi ATOM
 • FCE İngilizce Kursu
 • Fransızca Kursu (Bükreş Fransız Kültür Merkezi)
 • Avukatlar için stres yönetimi
 • TSK Personel Subayı Hazırlık okulu
 • Avukatlık Stajı
 • British Culture Studies, Yüksek Lisans Çalışması (Bükreş Üniversitesi Yabancı Diller Fakültesi
 • Gümrük Hukukçuları (eğitim) Toplantısı, Belçika/Brüksel.
 • EIPA, Avrupa Hakim ve Avukatlar Merkezi: Avrupa Adalet Divanı Davaları ve Türkiye İşbirliği (Ankara) Anlaşması Konulu Eğitim, AB Bakanlığı.
 • ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi, Uluslararası Gümrük Hukuku Akademisi (eğitim) Toplantısı, Newyork-Amerika
 • AB Projesi Hazırlama ve İhale Süreci Eğitimi 13-15 Mayıs 2014, Ankara
 • Diplomatik Yazışma Eğitimi
  Katıldığı Toplantılar
 • SECI Merkezi Bütçe Grubu Başkanlığı.
 • SELEC Convention (Güneydoğu Avrupa Kolluk Kuvveti Merkezi Anlaşması Müzakere üye ve Sekreterya Başkanlığı.)
 • Türk Gümrükleri için AB ceza, medeni ve gümrük işbirliğinde adli yardımlaşma tarama çalışmalarına katılma.
 • SECI Merkezi Genel Kurullarına Gümrük Teşkilatı adına katılım ( 21 ve 22 inci )
 • SECI Merkezi Yüksek Temsilciler Toplantısında Türkiye’yi temsil etme (2006)
 • Avrupa Birliği “terörizmin karşılaştığı global zorluklar toplantısı, Bükreş
 • Sahte İlaçlarla Mücadele Toplantısı, Dünya Gümrük Örgütü, Bakü, Azerbaycan
 • 8 inci Güneydoğu Avrupa Savcılar Danışma Kurulu Toplantısı 8th Lübyana, Slovenya Ljubljana, Slovenia
 • Bölgesel Uzmanlar Toplantısı, AB ve Balkanlardaki ceza yargılamasında usülde minimal haklar standardı konferansı, Bükreş, Romanya
 • Avrupa Ülkeleri Polis Teşkilatlar Liderler Toplantısı, Kavtat, Hırvatistan
 • XV Uluslararası Sınır Polisleri, Balaton, Macaristan
 • Uluslararası İşbirliği ve WMD Silahsızlanma Semineri, Uluslararası Silahsızlanma Programı ve NATO Bilim Programı, Varna, Bulgaristan
 • 9 uncu Güneydoğu Avrupa Savcılar Danışma Grubu Toplantısı, Terörizmin Finansmanı Konulu, İstanbul, Türkiye
 • 10 uncu RILO WE Ulusal İrtibat Noktaları Toplantıs,Tamper, Finlanda
 • CNCAN – Nükleer Terörizme Karşı Ulusal Eylem, Bucharest, Romania
 • Europol’ Analiz Grubu Toplantısı – AWF “Sigara”, Lahey
 • 10 uncu SEEPAG Konferansı, “Kolluk bilgilerinin paylaşımı ve korunması”, Bükreş, Romanya
 • Çocuk Pornografisine karşı mücadele konferansı açılış konuşması ve tebliğ- SOCA, Bükreş
 • Kitle İmha Silahları Tatbikatı, Karadeniz Bölgesi için, SECI Center Merkezi, ABD Savunma Bakanlığı
 • Balkan Uyuşturucu Yolu için Kolluk Kuvveti ve Adli iyileştirme bölgesel çalıştayı (OSCE + UNODC), İstanbul, Türkiye
 • Baltık Görev Gücü Komite Toplantısı, Talin, Estonya
 • Dünya Gümrük Örgütü (WCO) Genel Kurulu, Brüksel
 • EUROPOL –SECI Center işbirliği için Üstdüzey Yönetici Toplantısı, Lahey
 • 37th ICPO-INTERPOL Avrupa Bölgesel Toplantısı, Vilnus, Litvanya
 • The 5th Meeting of the Heads of structures fighting against organized crime in South-East Europe, Tulcea, Romania
 • Birleşmiş Milletler Sınıraşan Organize Suçlarla Mücadele Konvensiyon Tarafları 4 üncü Konferansı, Viyena, Vienna, Austria
 • Çalışma ziyareti ABD Adalet Bakanlığı, FBI Karargahı, Washington, ABD
 • Bilgi tecrübe değişim ziyareti CARICC. Almata, Kazakistan
 • UNICRI Toplantısı, UNICRI dördüncü Toplantısı, Torino, İtalya
 • CARICC SECI Center Toplantısı, Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanları (uyuşturucu konulu-İstanbul)
 • TAIEX Karapara ile Mücadele Toplantısı, SECI Merkezinin Sınıraşan Suçlarla Mücadele Tecrübesi (eğitimci olarak) Odesa, Ukrayna
 • Avrupa Komisyonu, Avrupa Bölgeleri Genel Kurulu, Istanbul
 • HUDER, Strazburg’da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Hukuk Fakültesinde inceleme ziyareti
 • Uluslararası Gümrük Hukuku Akademisi Toplantısı, WCO/DGÖ, Evrensel Gümrük Hukukçuları Toplantısı, Belçika/Brüksel, 04-06/09/2013
 • EIPA, Avrupa Hakim ve Avukatlar Merkezi: Avrupa Adalet divanı Davaları ve Türkiye İşbirliği (Ankara) Anlaşması Konulu Eğitim, AB Bakanlığı, 1-2 Nisan, 2014.
 • ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi, Uluslararası Gümrük Hukuku Akademesi Toplantısı, Eylül 2014, Newyork-Amerika
 • AB Projesi Hazırlama ve İhale Süreci Eğitimi 13-15 Mayıs 2014, Ankara
 • AB Komisyonu (TAIEX) Çalıştay, AB Ülkelerinde Yanıltıcı Reklam Mevzuatı ve Uygulanması, Moderatör.16-17 Şubat, Ankara
 • SELEC 10. Konsey Toplantısı, 15 Ekim, 2015 Bükreş/Romanya
 • Alman Sosyal Kaza Sigortası Kurumu Ana Birliği(DGUV) Berlin/Almanya
 • SELEC 10. Konsey Toplantısı, 15 Ekim, 2015 Bükreş/Romanya
 • Gürcistan SGK Müzakereleri, Gürcistan(2015)
 • Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi (Kilit Konuşmacı) 2016, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
 • ISSA Genel Kurulu, Panama(2016)
 • ISSA Büro Toplantısı, İsviçre(2016)
 • Sosyal Güvenlik Verilerinin Korunması (SGK/Avrupa Komisyonu) Moderatör, Ankara (2016)
 • Çocuk ve Hukuk, HUDER, Ankara, (Moderatör), 2016
 • FETÖ ve Yargı Giresun Üniversitesi, HUDER (Moderatör). (2017)
 

Web Content Viewer Footer SGK

Actions
Loading...
Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu ©2016
 
Complementary Content
${loading}
${loading}
ibmCfg.controllers.navigation true true true
sharePage viewMorePage
ibmCfg.controllers.navigation
reorderPage
theme-toolbar utb-shelf
true true
wireInterface autoWiringManager