Web Content Viewer Header SGK

Actions
Loading...

Web Content Viewer Content SGK

Actions
Loading...

E-KPSS 2018/1 Yerleştirme Sonuçlarına Göre Kurumumuza Yerleştirilen Adaylara İlişkin Duyuru

12.04.2018

E-KPSS 2018/1 Yerleştirme sonuçlarına göre Kurumumuz teşkilatına yerleştirilen adaylar, aşağıdaki belgeler ile birlikte en geç 20/04/2018 Cuma Saat 17:00'a kadar ZiyaBey Cad. No: 6 Kat:5 06520 Balgat/ANKARA adresinde bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı 5.kat 524 nolu odaya elden veya posta ile (Postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir) teslim etmeleri gerekmektedir.

İSTENEN BELGELER
1-) Atama Başvuru Formu (Eksiksiz olarak doldurulacaktır.) (Ek- l)
2-) Mezuniyet belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği. (Aslı gösterilmek kaydıyla Kurumca tasdik edilmiş sureti kabul edilir.) Yurtdışından mezun olanlar için Yüksek Öğretim Kurulundan alacağı Diploma Denklik Belgesi gereklidir. (Ortaokul ve/veya lisede hazırlık okunmuş ya da yüksek lisans/doktora yapılmış ise tasdikli belgesi)
3-) 2 adet vesikalık fotoğraf. (4,5 x 6 cm son altı ay içerisinde resmi işlemlerde kullanılabilecek şekilde çekilmiş olması gerekmektedir.) 4-) Askerlik durumu;
Tecilli olanlar : Tecilli olduklarını gösterir belge
Terhis olanlar : Sevk ve Terhis tarihlerini belirten detaylı askerlik terhis belgesi (E-devlet sistemi üzerinden alınan belge yeterli değildir.) Askerlik Şubesinden alınması gerekmektedir.
Muaf olanlar : Muaf olduklarını gösterir belge.
Müracaat tarihi itibarıyla halen askerlik görevini yapanların asker dönüşü atamaları yapılacaktır. Ancak bu durumda olanların askerde olduklarını beyan etmeleri ve asker dönüşü terhis belgesi ile Kuruma başvurmaları gerekmektedir.
5-) Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre alınmış veya bu Yönetmelikçe kabul edilen en az %40 oranında özürlü olduğunu gösteren sağlık kurulu raporu aslı ya da noter tasdikli örneği. 6-) Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi (Ek-2)
7-) Mal Bildirim Formu (El yazısı ile eksiksiz olarak doldurulmuş, imzalı ve kapalı zarf içinde) (Ek-3)
8-) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (2 Adet)
9-) Adli Sicil Kaydı (Adli Sicil Kurumundan alınacak (2 Adet)
10-) Kuruma yerleştirildiğine dair ÖSYM Yerleştirme Sonuç belgesi
11-) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu Bilgisayarda doldurularak resim yapıştırılacak ve tel zımba kullanılmayacaktır. (2 Adet) İlanen duyurulur.


İrtibat Telefonu
2078777 - 2078410 - 2078299

 
 
 

Web Content Viewer Footer SGK

Actions
Loading...
Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu ©2016
 
Complementary Content
${loading}
${loading}
ibmCfg.controllers.navigation true true true
sharePage viewMorePage
ibmCfg.controllers.navigation
reorderPage
theme-toolbar utb-shelf
true true
wireInterface autoWiringManager