Web Content Viewer Header SGK

Actions
Loading...

Web Content Viewer Content SGK

Actions
Loading...

Hakkımızda


02/11/2011 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname ile SGK Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü yeniden yapılandırılmış ve prim hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülebilmesi amacıyla Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü kurulmuştur.

Yönetim Kurulumuzun 17/11/2016 tarihli ve 2016/424 sayılı Kararı ve Bakanlık Makamının 15/12/2016 tarihli ve 6775025 sayılı onayına istinaden aşağıda isimleri geçen daire başkanlıkları oluşturularak görev tanımları belirlenmiştir

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü kendisine verilen görevleri yürütmek üzere aşağıdaki başkanlıklardan oluşur:

 

Web Content Viewer Footer SGK

Actions
Loading...
 
Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu ©2016
 
Complementary Content
${loading}
${loading}
ibmCfg.controllers.navigation true true true
sharePage viewMorePage
ibmCfg.controllers.navigation
reorderPage
theme-toolbar utb-shelf
true true
wireInterface autoWiringManager