Web Content Viewer Header SGK

Actions
Loading...

Web Content Viewer Content SGK

Actions
Loading...
Sigorta Primleri Genel Müdürü V.
Savaş ALIÇ
Kişisel Bilgiler
Başkan Savaş ALIÇ
Doğum Yeri/Yılı ANKARA / 1974
Medeni Durumu EVLİ, 3 ÇOCUK BABASI
E-posta
Öğrenim Durumu
Lisans HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İİBF MALİYE BÖLÜMÜ
Yüksek Lisans
Doktora
Bulunduğu Görevler
 • MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBE DENETMEN YARDIMCISI (1996-1998)
 • SSK SİGORTA TEFTİŞ KURULU SİGORTA MÜFETTİŞ YARDIMCISI (1998-2001)
 • SSK SİGORTA TEFTİŞ KURULU SİGORTA MÜFETTİŞİ (2001-2005)
 • SSK SİGORTA TEFTİŞ KURULU REFAKAT MÜFETTİŞİ (2005-2007)
 • SSK REHBERLİK ve TEFTİŞ BAŞKANLIĞI REFAKAT MÜFETTİŞİ (2007-2008)
 • SGK REHBERLİK ve TEFTİŞ BAŞKANLIĞI BAŞMÜFETTİŞ (2009)
 • SGK ANKARA İL MÜDÜR YARDIMCISI V.(2008-2011)
 • SGK İNSAN KAYNAKLARI DAİRE BAŞKANI (2011-2012)
 • SGK ANKARA İL MÜDÜR YARDIMCISI VEKİLİ (2012)
 • SGK HİZMET SUNUMU GN.MÜD. MALİ YÖNETİM VE ORGANİZASYON DAİRE BŞK.V.(2012)
 • SGK SİGORTA PRM.GEN.MÜD. SİGORTALI TESCİL VE HİZMET DAİRE BŞK.V.(2012)
 • SGK SİGORTA PRM.GEN.MÜD. SİGORTALI TESCİL VE HİZMET DAİRE BŞK.(2013)
 • SGK SİGORTA PRM.GEN.MÜD. SİGORTALI TESCİL DAİRE BAŞKANI(2013-2014)
 • SGK SİGORTA PRM.GEN.MÜD.İŞVERENLER DAİRE BAŞKANI V.(İKİNCİ GÖREV-2014)
 • SGK SİGORTA PRM.GEN.MÜD.HİZMET AKDİYLE ÇALIŞANLAR DAİRE BAŞKANI(2014-2015)
 • SGK SİGORTA PRM.GEN.MÜD.KAYITDIŞI İSTİHDAMLA MÜCADELE DAİRE BAŞKANI (İKİNCİ GÖREV-2015)
 • SGK SİGORTA PRM. GEN.MÜD. BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR DAİRE BAŞKANI(2016)
 • SGK EMEKLİLİK HİZMETLERİ GEN.MÜD. GENEL MÜDÜR YARDIMCISI V.(2016-2017)
 • SGK SİGORTA PRİMLERİ GEN.MD. GENEL MÜDÜR V.(2017-)
  Proje Ve Çalışmalar
  Yayımlanmış Eserler ve Çalışmalar
  Aldığı Eğitimler
  Mesleki Kuruluşlara Üyelikler
  SOSYAL GÜVENLİK KAPSAMI 2016/Agustos
  Aktif Sigortalı Sayısı
  4/1-a Aktif Sigortalı Sayısı14.577.287
  4/1-a Zorunlu Sigortalı Sayısı14.059.476
  4/1-b Aktif Sigortalı Sayısı2.785.917
  4/1-b Zorunlu Sigortalı Sayısı1.948.088
  4/1-c Aktif Sigortalı Sayısı3.042.243
  Toplam Aktif Sigortalı Sayısı20.405.447
  Gelir ve Aylık Alan Sayısı
  Dosya
  4/1-a6.646.863
  4/1-b2.397.405
  4/1-c1.889.690
  Primsizler94.553
  Toplam:11.025.511
  Kişi
  4/1-a7.044.708
  4/1-b2.558.374
  4/1-c2.026.541
  Primsizler104.848
  Toplam:11.734.471
  Aktif/Pasif Oranı
  4/1-a2,19
  4/1-b1,20
  4/1-c1,63
  Türkiye Geneli Aktif/Pasif Oranı 1,87
  4/1-a İşyeri Sayısı 1.717.348
  Sosyal Güvenlik Kapsamı 67.846.515
   

  Web Content Viewer Footer SGK

  Actions
  Loading...
  Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu ©2016
   
  Complementary Content
  ${loading}
  ${loading}
  ibmCfg.controllers.navigation true true true
  sharePage viewMorePage
  ibmCfg.controllers.navigation
  reorderPage
  theme-toolbar utb-shelf
  true true
  wireInterface autoWiringManager