Web Content Viewer Header SGK

Actions
Loading...

Web Content Viewer Content SGK

Actions
Loading...
MEDULA VE BİLİŞİM UYGULAMALARI DAİRE BAŞKANI
Dr.Gökhan TUNA
Kişisel Bilgiler
Başkan Dr.Gökhan TUNA
Doğum Yeri/Yılı İZMİR/1979
Medeni Durumu EVLİ, 3 ÇOCUK BABASI
E-posta gssgm_mbudb@sgk.gov. tr
Öğrenim Durumu
Lisans EGE ÜNİVERSİTESİ-FEN FAKÜLTESİ-MATEMATİK (2006)
Yüksek Lisans EGE ÜNİVERSİTESİ-FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ-FEN VE MATEMATİK ALANLAR EĞT. (2008)
Doktora GAZİ ÜNİVERSİTESİ- FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ- KAZALARIN ÇEV. VE TEK. ARAŞ. (2017)
Bulunduğu Görevler
 • SGK GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – MEDULA VE BİLİŞİM UYGULAMALARI DAİRE BAŞKANI / Nisan 2018- …
 • SGK SİGORTA PRİMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – PRİMLER DAİRE BAŞKANI (KURUCU) / Şubat 2017-Temmuz 2017
 • SGK SİGORTA PRİMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – HİZMET AKDİYLE ÇALIŞANLAR DAİRE BAŞKANI / Ocak 2016-Şubat 2017
 • SGK SİGORTA PRİMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR DAİRE BAŞKANI / Mart 2016 – Mayıs 2016
 • SGK SİGORTA PRİMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - ASGARİ İŞÇİLİK DAİRE BAŞKANI (KURUCU) / Aralık 2014-Ocak 2016
 • SGK SİGORTA PRİMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SİGORTALI HİZMET İŞLEMLERİ DAİRE BAŞKANI (KURUCU) / Haziran 2013-Aralık 2014
 • SGK EMEKLİLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI HİZMETLER DAİRE BAŞKANI /Aralık 2011-Haziran 2013
 • SGK SOSYAL SİGORTALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SİGORTALI EMEKLİLİK DAİRE BŞK.-SOSYAL GÜVENLİK UZMANI / 2010
 • SGK SOSYAL SİGORTALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PRİM TAHSİLAT DAİRE BŞK.- SOSYAL GÜVENLİK UZMANI / 2010
Proje Ve Çalışmalar
  Yayın ve Bildiriler
 • Tuna G., Balcı M.A., Akgüller Ö. (2018). İş Kazası Ağlarında Risk Gruplarının Belirlenmesi için Ağ Analizi, IX. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı Sözel Sunum, (573), İstanbul, Türkiye.
 • Tuna G., Kurt, M. (2017). Graph Communities to Analyze the Occupational Accidents: An Evidence from The Statistics of Turkey 2013–2014, Gazi University Journal of Science, 30 (4), 373-393.
 • Balcı, M.A., Kurt, M., Tuna, G. (2016, Mayıs). Türkiye’de meydana gelen iş kazalarının analizi için bir yöntem. 1.Uluslararası İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı Kongresi, Kocaeli, Türkiye.
 • Tuna G., Kurt, M. (2015, 2-4 Ekim). İş sağlığı ve güvenliğinde iş kazaları istatistikleri. 21.Ulusal Ergonomi Kongresinde sunuldu, Isparta, Türkiye.
 • Tuna G., Kurt, M. (2014, 5-7 Mayıs). İş kazalarının istatistiksel yorumu. VII. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansında sunuldu, İstanbul, Türkiye.
 • Bintaş J., Tuna G. (2008, 16-18 Nisan), The Geometer’s Sketchpad ile Matematiksel Modelleme: Ege Üniversitesi Kampüsü Doğalgaz Ağına Acil Doğalgaz Kesici Vanalarının Yerleştirilmesi Örneği. II. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumunda sunuldu, Aydın, Türkiye.
  Doktora Tezi
 • Tuna, G. (2017). Türkiyede Meydana Gelen İş Kazalarının Veri Madenciliği Kümeleme Modelinde Graf Teori İle Analizi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
  Sosyal Güvenlik Uzmanlığı Tezi
 • Tuna, G. (2009). Genel Sağlık Sigortası Primini Basamaklandırmanın Aktüeryal Denge Üzerine Etkisi. Yayımlanmış Sosyal Güvenlik Uzmanlığı Tezi, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Ankara.
  Tamamladığı Projeler
 • Dünyada prim toplama yöntemleri arasına Mobil Ödeme sistemini yerleştiren ilk kurum olma yeteneğini Ülkemize kazandıran Ev Hizmetlerinde 10 Günden Az Çalışanlar İçin SMS Yolu İle Bildirim ve Mobil Ödeme Projesi; SMS aracılığıyla Ev hizmetlerinde ayda 10 günden az çalışanların sigortalı tescili ve oluşan primin cep telefonu faturasına yansıtılarak Kuruma aktarılması. (Ocak-2017)
 • Süreçler ve sonuçları itibari ile Kurum ve yargı organları aleyhine iş yüküne; sigortalı açısından ise hak edilen hizmetlerin gecikmeli olarak elde edilebilmesine neden olan hizmet tespit davalarının giderilebilmesi amacıyla “Hizmet Tespit Davalarına İlişkin Yargı Kararları Ekseninde Sosyal Güvenlik Kurumu Uygulamalarına Yeni Yaklaşımlar” konulu Çalıştayın düzenlenmesi. (Mayıs-2016)
 • Sosyal taraflar ve sektör temsilcileriyle bilgi alışverişinde bulunmak amacıyla düzenlenen “Asgari İşçilik Oranlarının Güncellenmesi Atölye Çalışması” (Ocak-2016)
 • İnşaat Sektöründe Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklerin; İnşaat İşlerinde Asgari İşçilik Uygulamasında Kullanılarak Sigortalı Üzerinden Hesaplama İşlemlerini yapabilmek amacıyla Asgari İşçilik Tespit Komisyonu üyeleri, İlgili ana bilim dalı akademisyenleri ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları temsilcilerinin katıldığı: “İnşaat İşleri Asgari İşçilik Uygulamasının Yeniden Değerlendirilmesi Çalıştayı”nın düzenlenmesi. (Aralık-2015)
 • Asgari İşçilik Tespit Komisyonlarının Çeşitli İş Kollarına Ait Asgari İşçilik Oranlarını yeniden belirlenmesine ilişkin çalışmaları ile uygulamaya ilişkin sorunlara çözüm bulunması için ilgili sosyal taraflar olan TOBB, TİSK, TÜRK-İŞ HAK-İŞ, TÜRMOB, İNTES, İMKON’un katılımıyla; ilk “Asgari İşçilik Çalıştayı”nın düzenlenmesi. (Mayıs-2015)
 • Ülkemizin yarınları olan çocuklarımızdan yetim kalanların “0-2” yaş aralığındaki bakımlarını çalışma hayatından ayrılarak üstlenen kadınlarımıza öz ya da üvey anne ayrımı yapılmaksızın doğum borçlanması hakkı getirilmesi. (Aralık-2014)
 • Türkiye-Almanya Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin sağlık sigortası uygulamaları kapsamının genişletilerek Almanya’da bulunan veya çalışan kamu personelinin ve esnafımız ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişiler için ilk defa Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin sağlık sigortası uygulamalarından yararlanabilmelerinin sağlanması ile İlk defa bir sosyal güvenlik sözleşmesinde tüm statülerin eşitlenmesinin hayata geçirilmesi. (Kasım-2012)
 • Sağlık hesaplaşması konusunda ödenmesi gereken bedellerin Ülkemize yıllardır ödenmemesine neden olan, Götürü Yönteme Göre Hesaplaşma işleminde kullanılan sigortalı ve aylık sahiplerine ait aile katsayılarının sosyal güvenlik sözleşmesi imzaladığımız tüm ülkeler için geçerli olmak üzere tekleştirilmesi. (Ekim-2012)
 • Mavikart’lıların borçlanma yapamaması ve yurtdışında ilk işe giriş tarihlerinin kabul edilmemesi dava konuları ile ilgili olarak Yargıtay, ilgili ana bilim dalı akademisyenleri ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları temsilcilerinin katılımıyla ilk kurumsal çalıştayın düzenlenmesi. (Temmuz-2012)
 • Borçlanmaya esas hizmet cetvellerinde bildirilen sigortadan muaf cüzi çalışma sürelerinin (kısa süreli çalışma) tamamı çalışma süresi olarak değerlendirilerek uygulamanın Avrupa Adalet Divanı kararına uygun hale getirilmesi. (Haziran-2012)
 • Almanya için 1965, Bulgaristan için 1998 yılından bu yana manuel olarak gerçekleştirilmekte olan Almanya ve Bulgaristan aylıklarının otomasyon ortamında ödemeye alınması. Vatandaşlar adına ilgili devletlerin herhangi bir yazışma yapmasına gerek olmadan kendilerine en yakın banka şubesinden yalnızca T.C. Kimlik Numaralı kimliklerini göstermek suretiyle maaşlarını alabilmelerinin sağlanması. (Şubat-2012)
 • Yurtdışından sağlık yardım hakkı bulunmasına rağmen bu yardımları Kurumumuzdan alanlarla, yurtdışında ikamet ettikleri halde ülkemizde sağlık yardımlarından yararlananların sağlık yardımını hak ettikleri Ülkeden almaları amacıyla «Yurtdışı Kapsam Dışı Programı» nın hayata geçirilmesi.
 • Sosyal güvenlik alanında daimi ikametin tanımının yapılması ile yabancı ülke sigortalılarının ülkemizde görmüş oldukları tedavilerinde yaşanan sorunların çözüme kavuşturulması.
  Başlatmış Olduğu Çalışmalar
 • Bağımsız Çalışanların (ESNAF) yüksek prim borçlarının oluşumunu ortadan kaldırarak icra, yapılanma ve af gibi unsurların kalıcı çözümü ile sağlıktan yararlanmalarının önünün açılması ile ilgili yasa ve yönetmelik çalışması.
 • Mavikart ve İlk işe giriş davaları ile ilgili yasa ve yönetmelik çalışması.
 • Japonya, İran, Belçika, Romanya, Polonya, Portekiz, Cezayir, Fas Sosyal Güvenlik Sözleşme çalışmaları.
 • Avusturya ve Belçika’da Danışma Günleri düzenlenmesi çalışmaları.
 • Almanya ile elektronik ortamda sigortalı hizmet bilgi paylaşımı çalışmaları.
 • Manuel olarak yapılmakta olan sözleşmeli ülkelere ait tedavi işlemlerine ait program çalışmaları. (YUPAS)
 • SGK’nın 3201 sayılı Kanundan kaynaklanan yoklama işlemlerine ilişkin hakkını ilk defa yürütmeye başlanılması çalışması.
  Yürüttüğü Uluslararası Çalışmalar
 • Türkiye-Hırvatistan Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin yürürlüğe girmesi. (Haziran/2012)
 • Türkiye-Slovakya Sosyal Güvenlik Sözleşmesi (Ocak/2013 nota teatisi aşaması)
 • Türkiye-Sırbistan Sosyal Güvenlik Sözleşmesi (Ocak/2013 nota teatisi aşaması)
 • Türkiye-Karadağ Sosyal Güvenlik Sözleşmesi (Mart/2013 nota teatisi aşaması)
 • Türkiye-İtalya Sosyal Güvenlik Sözleşmesi (Mart/2013 nota teatisi aşaması)
 • Türkiye-Güney Kore Sosyal Güvenlik Sözleşmesi müzakerelerinin 20.02.2012 tarihinde Ankara’da başlatılması ile 01.08.2012 tarihinde imzalanması ve TBMM Genel Kurul gündemine alınması.
 • Türkiye-Tunus Sosyal Güvenlik Sözleşmesi müzakerelerinin 2012 yılında başlatılması ile 28.05.2013 tarihinde imzalanması.
 • İlk defa Türkiye-Fransa Danışma Günleri gerçekleştirilerek devamlı hale getirilmesi. (Nisan/2012)
 • Türkiye-Sırbistan Sosyal Güvenlik Sözleşmesine ait formüler müzakereleri. (Nisan-2012)
 • Sözleşmeli ülkeler tarafından 2008 yılından 2013 yılına kadar hesaplaşma itirazı nedeniyle ödenmeyen sağlık harcamalarında hesaplaşmanın revize edilerek Ülkemiz alacaklarının tahsil edilmesine başlanılması.(2013)
 • Türkiye-Fransa İdari İşbirliği Protokolü (Haziran/2013)
 • Türkiye- İran ile sosyal güvenlik müzakerelerinin başlatılması.(Aralık-2012)
 • Türkiye-Belçika Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin tadilat müzakereleri. (Aralık-2012).
 • Türkiye-Romanya Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin tadilat müzakereleri. (Kasım-2012).
  Heyet Başkanlığında Bulunduğu Uluslararası Toplantılar
 • Türk-Fransız Danışma Günleri (Haziran/2013, Konya)
 • Türk-Alman Danışma Günleri (Mayıs/2013, Sivas)
 • Türkiye-Japonya Sosyal Güvenlik Anlaşması 3.Tur görüşmeleri (Ocak/2013,İstanbul)
 • Türk-Alman-Fransız Danışma Günleri (Ekim/2012, İstanbul)
 • Türkiye-Azerbaycan Sosyal Güvenlik Anlaşması tadil görüşmeleri (Eylül/2012, Ankara)
 • Türkiye Japonya Sosyal Güvenlik Anlaşması 2.Tur görüşmeleri (Temmuz/2012, Japonya-Tokyo)
 • Türkiye-G.Kore Sosyal Güvenlik Anlaşması 3.Tur görüşmeleri (Haziran/2012,İstanbul)
 • Türk-Alman Danışma Günleri (Mayıs/2012, Şanlıurfa)
 • Türkiye-Japonya Sosyal Güvenlik Anlaşması 1.Tur görüşmeleri (Şubat/2012, Ankara)
 • Türkiye Gürcistan Sosyal Güvenlik Sözleşmesi 1.Tur tadil görüşmeleri (Ocak/2012 , Gürcistan-Tiflis)
  Katıldığı Uluslararası Toplantılar
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıkları Arası Ortak Çalışma Grubu Toplantısı (Nisan/2013, Almanya-Berlin)
 • Türkiye-Belçika Sosyal Güvenlik Anlaşması 2.Tur tadil görüşmeleri (Nisan/2013, Belçika-Brüksel)
 • Türkiye-Avusturya İrtibat Kurumları Toplantısı (Nisan/2013, Avusturya-Viyana)
 • Türkiye-Norveç Sosyal Güvenlik Anlaşması 1.Tur tadil görüşmeleri (Mart/2013,Norveç-Oslo)
 • Türkiye-Belçika Sosyal Güvenlik Anlaşması 1.Tur tadil görüşmeleri (Aralık/2012, Ankara)
 • Türkiye-Tunus Sosyal Güvenlik Anlaşması 2.Tur görüşmeleri (Haziran/2012, Ankara)
 • Türkiye-G.Kore Sosyal Güvenlik Anlaşması 2.Tur görüşmeleri (Nisan/2012, G.Kore- Seul)
 • Türkiye-Tunus Sosyal Güvenlik Anlaşması 1.Tur görüşmeleri (Nisan/2012,Tunus)
 • Bulgaristan’daki Emekli Aylıklarının Türkiye’de Ödenmesine İlişkin Anlaşma'nın uygulanmasından doğan sorunların giderilmesi (Ocak/2012, Bulgaristan-Sofya)
 • Türkiye’de İkinci Sütun Emeklilik Sisteminin Uygulanabilirliği MATRA Projesi kapsamında Hollanda Emeklilik Sisteminin incelenmesi. (Haziran/2012,Hollanda- Denhag)
  Danışmanlığını yürütmüş olduğu Tezler
 • HİZMET TESPİTİ DAVALARININ YARGITAY KARARLARIYLA SOSYAL GÜVENLİK KURUMU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: Sosyal Güvenlik Uzmanlığı Tezi / Isra Çiğdem HARMANCI – Ağustos 2014
 • SOSYAL GÜVENLİK REFORMU SONRASI SAĞLIK HARCAMALARININ GELİR DÜZEYİNE ETKİSİ: 4-A’LI SİGORTALILAR AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ, Sosyal Güvenlik Uzmanlığı Tezi / Faruk KAHVECİOĞLU – Nisan 2014
 • SOSYAL SİGORTA PRİM ORANLARINDAKİ DEĞİŞİMİN GELİR DAĞILIMI ÜZERİNE ETKİSİ, Sosyal Güvenlik Uzmanlığı Tezi / Muhammed Taha SÖKÜCÜ–Nisan 2014
 • SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNDA STRATEJİK PLANLAMAYA DAYALI PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME SİSTEMİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ – Sosyal Güvenlik Uzmanlığı Tezi / Tolga BAL- Mayıs 2013
 • TARAF OLDUĞUMUZ SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞME UYGULAMALARINDA YAŞANAN OLUMSUZLUKLARIN ANALİZİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ - Sosyal Güvenlik Uzmanlığı Tezi / Aytül YEL- Aralık 2012
 • TÜRKİYE’DE AKTİF VE PASİF İSTİHDAM POLİTİKALARININ ETKİNLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI - Sosyal Güvenlik Uzmanlığı Tezi / Cihat GÜRSOY- Kasım 2012
 • YURTDIŞI HİZMET BORÇLANMASI İLE AYLIK BAĞLANMASININ AKTÜERYAL DENGEYE ETKİSİ VE TÜRKİYE’DE FİİLİ ÇALIŞMAYLA AYLIK BAĞLANMASIYLA ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ - Sosyal Güvenlik Uzmanlığı Tezi / Seda ANDİÇ- Haziran 2012
Yayımlanmış Eserler ve Çalışmalar
 • Eserler
 • “Hizmet Tespit Davalarına İlişkin Yargı Kararları Ekseninde Sosyal Güvenlik Kurumu Uygulamalarına Yeni Yaklaşımlar Çalıştayı Sonuç Bildirgesi” kitapçığı (Mayıs- 2016 Ankara)
 • “Asgari İşçilik Çalıştayı Sonuç Bildirgesi” kitapçığı – (Mayıs 2015 Ankara)
 • “Yurtdışındaki Vatandaşların Sosyal Güvenlik Hakları ve Yurtdışı Borçlanma” kitapçığı (Mayıs-2013, Sosyal Güvenlik Bilgi Serisi 2013/1, Yayın No:68)
 • “Yurtdışı Danışma Günleri 2012” kitapçığı (Mayıs-2013,Sosyal Güvenlik Bilgi Serisi 2013/2, Yayın No:69)
 • “Yurtdışı Borçlanma Aylıkları 3201 Sayılı Kanuna Göre Aylık Bağlandıktan Sonraki Hak ve Yükümlülükleriniz” broşürü. (Haziran-2013)
 • “Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlarımızın Sosyal Güvenliklerine İlişkin Yargı Kararları ile Sosyal Güvenlik Kurumu Uygulamalarının Karşılaştırılması Çalıştayı Sonuç Bildirgesi” kitapçığı (Ağustos-2012, Yayın No:43)
Aldığı Eğitimler
 

Web Content Viewer Footer SGK

Actions
Loading...
Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu ©2016
 
Complementary Content
${loading}
${loading}
ibmCfg.controllers.navigation true true true
sharePage viewMorePage
ibmCfg.controllers.navigation
reorderPage
theme-toolbar utb-shelf
true true
wireInterface autoWiringManager