Web Content Viewer Header SGK

Actions
Loading...

Web Content Viewer Content SGK

Actions
Loading...
Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürü V.
İsmail ERTÜZÜN

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
Başkan Ömer KÜÇÜKEVCİLİOĞLU
Telefon 0(312)433 32 86
E-posta ehgm@sgk.gov.tr
Adres Mithatpaşa Cd. No: 7 Sıhhiye/ ANKARA
Bağlı Birimler
 • Bağımsız ve Hizmet Akdiyle Çalışanlar Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı
 • Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığı
 • Maluliyet ve Sağlık Kurulları Daire Başkanlığı
 • Risk Yönetimi ve Proje Daire Başkanlığı
 • Yurtdışı Sözleşmeler ve Emeklilik Daire Başkanlığı
GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
Başkan İsmail ERTÜZÜN
Telefon 0(312)433 34 96
E-posta ehgm@sgk.gov.tr
Adres Mithatpaşa Cd. No: 7 Sıhhiye/ ANKARA
Bağlı Birimler
 • Arşiv Daire Başkanlığı
 • Bağımsız ve Hizmet Akdiyle Çalışanlar Emeklilik Daire Başkanlığı
 • Kamu Görevlileri Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı
 • Kamu Görevlileri Ödemeler Daire Başkanlığı
 • Kısa Vadeli Sigortalar Daire Başkanlığı
 • Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığı

Arşiv Daire Başkanlığı
Başkan Mustafa SÜLBÜ
Telefon 0(312) 865 10 16 - 0(312) 865 10 22
E-posta EHGM­_ADB@sgk.gov.tr
Adres Bahçelievler Mahallesi Atatürk Caddesi No : 6 Hasanoğlan/ELMADAĞ
Bağlı Birimler
Daire Başkanlığı Genel Müdürlüğün arşiv işlemleri, evrak sevk ve idare işlemleri, Genel Müdürlüğe ait arşivlerde bulunan sigortalı/iştirakçi ve emekli dosyaları ile defter, klasör ve diğer evrakı muhafaza etmek, bunlardan işlem yapılacak olanları günlük olarak diğer daire başkanlıklarına göndermek, işlemleri biten dosyaları bölmelerinde arşivlemek, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) öncesi icra daireleri tarafından gönderilmiş ve kayıtlara işlenmiş icra talimatlarından, hatalı olduğu tespit edilen kayıtları düzelterek ilgili daire başkanlığına bildirmek, sigortalı/iştirakçi dosyalarında bulunan, mahkeme veya yetkili makamlar ya da sigortalı/iştirakçi, emekli, dul ve yetimler tarafından talep edilen belgelerle ilgili olarak gerekli yazışmaları yapmak işlemlerini yürütmekte olup, Başkanlığa bağlı Şubeler aşağıdaki gibidir;


 • Sigortalı Dosya Arşiv Şube Müdürlüğü
 • Yazışma Şube Müdürlüğü
 • Mahkeme Evrakları Şube Müdürlüğü
 • Yurt Dışı Evrakları Şube Müdürlüğü
 • 4/c Sigortalı Dosya Arşivleme ve Evrak Şube Müdürlüğü 1 ila 4
 • 4/c Elektronik Arşiv Şube Müdürlüğü
 • Koordinasyon Şube Müdürlüğü
 • Evrak İşlemleri Şube Müdürlüğü
Bağımsız ve Hizmet Akdiyle Çalışanlar Emeklilik Daire Başkanlığı
Başkan Nevin ÖZGÜL
Telefon 0(312)432 10 37- 432 10 63
E-posta ehgm_hacedb@sgk.gov.tr
Adres Mithatpaşa Cd. No: 7 Sıhhiye/ ANKARA
Bağlı Birimler
Daire Başkanlığı 4/1-a (SSK) ve 4/1-b (Bağ-Kur) sigortalılarının ve hak sahiplerinin gelir ve aylık bağlama, evlenme ve cenaze ödeneği ile toptan ödeme, bağlanan gelir ve aylıkların durdurulması, kesilmesi, durum değişiklikleri ve kesilen gelir ve aylıkların yeniden başlatılması işlemlerini yürütmekte olup, Başkanlığa bağlı şubeler/gruplar aşağıdaki gibidir;


 • Mevzuat Geliştirme, Eğitim ve Rapor Değerlendirme Şube Müdürlüğü
 • Haksahibi Tahsis İşlemleri Şube Müdürlüğü
 • Sigortalı Tahsis İşlemleri Şube Müdürlüğü
 • Ödeme Güncelleme İşlemleri Şube Müdürlüğü
 • İkincil İşlemler Şube Müdürlüğü
 • Koordinasyon Şube Müdürlüğü
 • Sosyal Güvenlik Uzmanlığı Mevzuat Grubu
Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığı
Başkan Ahmet ALTINTAŞ
Telefon 0(312)458 70 17-458 70 18
E-posta kamuemeklilik@sgk.gov.tr
Adres Mithatpaşa Cd. No: 7 Sıhhiye/ ANKARA
Bağlı Birimler
Daire Başkanlığı kamu görevlileri, Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanı, Başbakan, dışardan atanan bakanlar, Yasama Organı üyeleri, belediye başkanları, il encümeninin seçimle gelen üyeleri ile vefatları halinde hak sahiplerine emeklilik/yaşlılık, malullük, dul ve yetim/ölüm aylıklarını bağlamak ve ödemek, artırılması, azaltılması, kesilmesi, yeniden bağlanması veya toptan ödeme kararlarının çıkarılması, şehit yakınları ve gaziler ile vazife ve harp malulleri ve dul ve yetimlerinin aylıklarını bağlamak ve ödemek, artırılması, azaltılması (emsal aylık girişlerinin yapılmasının sağlanması, buna ilişkin tadil kararlarının çıkarılması), kesilmesi ve yeniden bağlanması ve ek ödeme kararlarının oluşturması, vazife malullüğünün tespiti ve buna ilişkin işlemleri yürütmekte olup, Başkanlığa bağlı şubeler/gruplar aşağıdaki gibidir;


 • Mevzuat Şube Müdürlüğü
 • Aylık Bağlama Şube Müdürlüğü 1 ila 11
 • Malüllere Aylık Bağlama Şube Müdürlüğü
 • Seçilmiş Olanlar İle Yurtdışı Aylık Bağlama Şube Müdürlüğü
 • Vazife Malullüğü Şube Müdürlüğü
 • Terörden Zarar Gören Sivil Vatandaşlar Şube Müdürlüğü
 • Vatani Hizmet Ve Güvenlik Korucuları Şube Müdürlüğü
 • Müşterek Emeklilik Şube Müdürlüğü
 • Karar İnceleme Uzmanlığı Şube Müdürlüğü
 • İlk Ödeme ve Karar Yazdırma Şube Müdürlüğü
 • Tahsis Sevk Şube Müdürlüğü
 • Bilgi Edinme Şube Müdürlüğü
 • Sosyal Güvenlik Uzmanlığı Mevzuat Grubu
Bağımsız ve Hizmet Akdiyle Çalışanlar Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı
Başkan Necmettin ÖZ
Telefon 0(312)458 73 63
E-posta ehgm_hacthdb@sgk.gov.tr
Adres Mithatpaşa Cd. No: 7 Sıhhiye/ ANKARA
Bağlı Birimler
Daire Başkanlığı 4/a (SSK) ve 4/b (Bağ-Kur), 4/b-4 (Tarım), İsteğe Bağlı Sigortalılık, 2925 sayılı Kanun ile Ek-5 (Tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışanların) ve Ek-6 (Ticari taksi, dolmuş ve benzeri nitelikteki şehir içi toplu taşıma aracı işyerleri) kapsamındaki sigortalıların tescil, terk ve hizmet kayıtlarına ilişkin iş ve işlemlerin yapılması, mükerrer tescil ve hizmet kayıtlarını düzeltmek, eksik girilen veya hiç girilmeyen bilgilerin tescil ve hizmet kütüklerine işlenmesini ve tek hizmet kütüğü oluşturulması, birden fazla sigortalılık statüsüne tabi olanların esas statüsünün tespitini yapmak, geçerli olmayan statüde geçen hizmet sürelerinin esas alınan statüye aktarılması, yurtdışı borçlanma hariç olmak üzere borçlanma ile ihya işlemleri, 4/1-a (SSK) sigortalılarının fiili hizmet süresi zammı veya itibari hizmet süresine tabi olup olmadıkları ile bu kapsamdaki işyerlerinden yapılan bildirimlerin takip işlemleri ve 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamında olup Kuruma devredilen sigortalıların tescil işlemleri ile hizmet bildirme ve birleştirme işlemlerini, yürütmekte olup, Başkanlığa bağlı şubeler/gruplar aşağıdaki gibidir;


 • Tescil Şube Müdürlüğü 1 ila 3
 • Hizmet ve Borçlanma Şube Müdürlüğü
 • Banka Sandıkları Şube Müdürlüğü
 • Evrak Şube Müdürlüğü
 • Sosyal Güvenlik Uzmanları Mevzuat Grubu
Kamu Görevlileri Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı
Başkan Cemal EROL
Telefon 0(312)4337074- 4337078
E-posta
Adres Mithatpaşa Cd. No: 7 Sıhhiye/ ANKARA
Bağlı Birimler
Daire Başkanlığı Kurumlarca oluşturulan 4/1-c (Emekli Sandığı) sigortalılarının tescil ve hizmet kayıtlarının kontrolü, yurtdışı borçlanma hariç olmak üzere borçlanma işlemleri ile ihya işlemlerini, fiili hizmet süresi zammı veya itibari hizmet süresine tabi olup olmadıkları ile bu kapsamdaki işyerlerinden yapılan bildirimlerin takip işlemlerini, hizmet tespiti, sosyal güvenlik sözleşmesi yapılan ülkelerde geçen hizmetler dâhil hizmet birleştirmesi, tasfiye olan hizmetlerin ihyası, kazançların tespiti ve intibak işlemlerini yürütmekte olup, Başkanlığa bağlı şubeler/gruplar aşağıdaki gibidir;


 • Mevzuat Şube Müdürlüğü
 • Tescil Şube Müdürlüğü
 • Hizmet Takip Programı Şube Müdürlüğü
 • Borçlanma Şube Müdürlüğü
 • Aylıksız İzin İşlemleri Şube Müdürlüğü
 • Hizmet ve İşlemler Şube Müdürlüğü
 • Milletvekili ve Belediye Başkanları İşlemler Şube Müdürlüğü
 • Sözleşmeli Personel ve İsteğe Bağlı Sigortalılık İşlemleri Şube Müdürlüğü
 • Fiili Hizmet Süresi Zammı ve İtibari Hizmet Süresi Şube Müdürlüğü
 • Evrak Şube Müdürlüğü
 • Kayıt Araştırma Şube Müdürlüğü
 • Sosyal Güvenlik Uzmanlığı Mevzuat Grubu
Kamu Görevlileri Ödemeler Daire Başkanlığı
Başkan Ahmet ATEŞ
Telefon 0 (312) 458 81 88 - 458 81 89
E-posta kamuodeme@sgk.gov.tr
Adres Mithatpaşa Cd. No: 7 Sıhhiye/ ANKARA
Bağlı Birimler
Daire Başkanlığı kamu görevlilerinden kendilerine ve vefatları halinde hak sahiplerine bağlanmış olan aylıkları, ölüm yardımı, cenaze ödeneği, evlenme ikramiyesi, evlenme ödeneği ve her türlü zam ve tazminat ile diğer ödemelere ilişkin tadil kararları dolayısıyla ortaya çıkan aylık, ikramiye, tazminat, ek ödeme ve benzeri ödemelere ilişkin fark ödemelerini yapma, fazla veya yersiz ödemeleri tespit ederek borç çıkarma, toptan ödeme kararları ile tahakkuk ettirilen ödemeleri yapmak, aylıkları gerekli hallerde kesmek, vazife ve harp malulleri ile bunların dul ve yetimlerine ek ödeme yapma, vazife ve harp malullerinden ölenlerin çocuklarıyla vazife ve harp malullerinin öğrenim görmekte olan çocuklarına eğitim-öğretim yardımı, şehit yakınları ve gazilere faizsiz konut kredisi hak sahipliği belgesi düzenleme işlemlerini yürütmekte olup, Başkanlığa bağlı şubeler/gruplar aşağıdaki gibidir;


 • Mevzuat Şube Müdürlüğü
 • Aylık Ödeme Şube Müdürlüğü 1 ila 10
 • Primsiz Ödemeler Şube Müdürlüğü
 • Muhasebe Şube Müdürlüğü
 • Ödeme Sevk Şube Müdürlüğü
 • Mevzuatı Geliştirme Grubu
Kısa Vadeli Sigortalar Daire Başkanlığı
Başkan Rüstem ÖZDEMİR
Telefon 0(312)431 22 91 - 458 72 82
E-posta ehgm_kvsdb@sgk.gov.tr
Adres Mithatpaşa Cd. No: 7 Sıhhiye/ ANKARA
Bağlı Birimler
Daire Başkanlığı, geçici iş göremezlik ve emzirme ödeneğinin tespitine, iş kazalarının tespiti ile iş kazası ve meslek hastalıklarının bildirimine, sağlık müstahaklık ve aktivasyon işlemlerinin yürütülmesine, geçici iş göremezlik ödeneklerine ilişkin rücu işlemelerine esas tutarların belirlenmesine, mevzuat alanına gire konularda idari para cezalarının tespitine yönelik işlemleri yürütmekte olup, Başkanlığa bağlı şubeler/gruplar aşağıdaki gibidir;


 • Kısa Vadeli Sigortalar Mevzuat Şube Müdürlüğü
 • Kısa Vadeli Sigorta İşlemleri Şube Müdürlüğü
 • Sağlık Aktivasyon İşlemleri Şube Müdürlüğü
 • Koordinasyon Şube Müdürlüğü
 • Sosyal Güvenlik Uzmanlığı Mevzuat Grubu
Maluliyet ve Sağlık Kurulları Daire Başkanlığı
Başkan Dr. Elif Esin KINAY ÜNSAL
Telefon 0(312)458 71 30 - 458 71 34
E-posta ehgmmaluliyet@sgk.gov.tr
Adres Mithatpaşa Cad.No. 7 Kızılay/Ankara
Bağlı Birimler
Daire Başkanlığı çalışma gücünün en az % 60’ını kaybedip kaybetmediği, sürekli iş göremezlik derecesi, çalışma gücü kaybı oranı ve meslekte kazanma gücü ile ağır engellilik tespit işlemlerinin yürütülmesi, 4/1-c (Emekli Sandığı) sigortalıları ve hak sahiplerinin maluliyet incelemesi, Kurum sağlık kurulları ile Yüksek Sağlık Kurulunun görev, yetki, çalışma usul ve esaslarına, malul sayılma ve maluliyet kontrollerine ilişkin gerekli mevzuat çalışmaları, Kurum sağlık kurulları ve Yüksek Sağlık Kurulunun çalışmalarını koordine etmek, sonuçları analiz edip değerlendirerek raporlamak, ilgili birimlerle paylaşmak, kurul çalışmalarındaki etkinliği artırıcı ve uygulamadaki eksiklikleri giderici gerekli tedbirleri almak, Kurum sağlık kurullarının vermiş olduğu kararlara ilişkin itirazların ve Kurum dışından gelen taleplerin ön incelemesini yaparak evrakı değerlendirmek üzere Yüksek Sağlık Kuruluna iletmek işlemlerini yürütmekte olup, Başkanlığa bağlı şubeler/gruplar aşağıdaki gibidir;


 • Mevzuat Şube Müdürlüğü
 • Koordinasyon Şube Müdürlüğü
 • Yazılım Proje ve İstatistik Şube Müdürlüğü
 • Başkanlık Kurum Sağlık Kurulları Şube Müdürlüğü
 • Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu Şube Müdürlüğü
 • Hekimler Grubu
 • Sosyal Güvenlik Uzmanlığı Mevzuat Grubu
Risk Yönetimi ve Proje Daire Başkanlığı
Başkan Necati KIZILKAYA
Telefon 0(312) 433 32 75- 432 32 76 -458 74 15
E-posta ehgmrypdb@sgk.gov.tr
Adres Mithatpaşa Cd. No: 7 Sıhhiye/ ANKARA
Bağlı Birimler
Daire Başkanlığı, Genel Müdürlüğün faaliyetlerine yönelik risk analizi yapmak ve risk haritası oluşturmak, emeklilik hizmetlerine ilişkin kullanılacak Kurum içi ve Kurum dışı her türlü veriyi toplamak, bu verileri analiz etmek, istatistiki bilgileri üretmek ve sonuçları değerlendirerek raporlamak, Genel Müdürlüğün görev alanına giren konularda diğer kurum ve kuruluşlarla yapılacak veri paylaşımı ve protokol işlemlerini yürütmek, Genel Müdürlük iş ve işlemlerine ilişkin olarak yenilikçi projeler geliştirmek görevlerini yürütmekte olup, Başkanlık aşağıdaki şubeler/gruplardan oluşmaktadır;


 • Risk Yönetimi ve Proje Grubu
 • İstatistik ve Veri Grubu
 • Risk Analizi Grubu
 • Protokol ve Yönetim Hizmetleri Şube Müdürlüğü
 • Mevzuat ve Veri Paylaşımı Şube Müdürlüğü
 • Koordinasyon ve Planlama Şube Müdürlüğü
Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığı
Başkan Osman YÜCE
Telefon 0(312)458 70 82- 435 34 28
E-posta ehgmyhdb@sgk.gov.tr
Adres Mithatpaşa Cd. No: 7 Sıhhiye/ ANKARA
Bağlı Birimler
Daire Başkanlığı Genel Müdürlüğün bütçe planlaması, personel ihtiyacının planlaması ve eğitim işlemlerinin koordineli olarak yürütümü, taşınır kayıtlarını tutmak ve taşınırların muhafazasını sağlamak, donanım ihtiyaçlarını belirlemek ve bilgi işlem altyapısı ile ilgili tüm iş ve işlemlerin yürütümü, tefrişat, büro malzemeleri ile kırtasiye ve sarf malzemelerin teminini sağlamak ve satın alma işlemleri, Rehberlik Biriminin sevk idaresi, Cumhurbaşkanlığı, TBMM, Bakanlık ile Alo 170 hattından gelen talep, öneri, şikâyet, başvuru, bilgi edinme talebi ve benzeri yazıların ilgili daire başkanlıklarınca süresi içerisinde cevaplandırılmasını sağlamak işlemlerini yürütmekte olup, Başkanlığa bağlı şubeler/gruplar aşağıdaki gibidir;


 • İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü
 • İdari ve Mali Yönetim Şube Müdürlüğü
 • Genel Evrak Ve Bilgilendirme Şube Müdürlüğü
 • Rehberlik ve Bilgilendirme Şube Müdürlüğü 1 ila 2
 • Sosyal Güvenlik Uzmanları Mevzuat Grubu
Yurtdışı Sözleşmeler ve Emeklilik Daire Başkanlığı
Başkan Erdoğan ÜVEDİ
Telefon 0(312)432 12 27- 432 12 47
E-posta ehgm_ysedb@sgk.gov.tr
Adres Mithatpaşa Cd. No: 7 Sıhhiye/ ANKARA
Bağlı Birimler
Daire Başkanlığı ikili sosyal güvenlik sözleşmeleri ile ilgili olarak sözleşmelerinin yapılması ve değiştirilmesi ile uygulanmasında yaşanan sorunların çözümü konularında yabancı ülke irtibat kurumları ile yapılacak müzakerelere ilişkin hazırlık çalışmalarını koordineli olarak yürütmek, uluslararası ve ikili sosyal güvenlik sözleşmelerini uygulamak ve uygulanmasını sağlamak, yurt dışı borçlanması ile ilgili olarak yurtdışında geçen sürelerin borçlandırılması ve kamu görevlileri hariç bu borçlanmalara göre aylık bağlanması işlemlerini yürütmek ve/veya yürütülmesini sağlamak, vatandaşlarımıza yabancı ülkelerce bağlanan gelir ve aylıklar ile yapılan diğer yardımların ülkemizde ödenmesine aracılık etmek, yurtdışı borçlanma ve sözleşmelere göre yabancı ülkelerde bulunanlara Kurumumuzca bağlanan gelir ve aylıkların yurtdışına transferini sağlamak işlemlerini yürütmekte olup, Başkanlığa bağlı şubeler/gruplar aşağıdaki gibidir;


 • Mevzuat Şube Müdürlüğü
 • Emeklilik Şube Müdürlüğü
 • Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü
 • Dış Ödemeler Şube Müdürlüğü
 • Tercüme İşleri Şube Müdürlüğü
 • İdari İşler Şube Müdürlüğü
 • Sosyal Güvenlik Uzmanlığı Mevzuat Grubu
 

Web Content Viewer Footer SGK

Actions
Loading...
 
Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu ©2016
 
Complementary Content
${loading}
${loading}
ibmCfg.controllers.navigation true true true
sharePage viewMorePage
ibmCfg.controllers.navigation
reorderPage
theme-toolbar utb-shelf
true true
wireInterface autoWiringManager