Web Content Viewer Header SGK

Actions
Loading...

Web Content Viewer Content SGK

Actions
Loading...

Etik Komisyonu

Kurumumuzda etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek üzere; Kurumumuz bünyesinde Başkanlık Makamının 12/01/2010 tarihli Olur’u ile Etik Komisyonu kurulmuştur.

 

 

Etik Komisyonu Üyeleri

Başkan  Dr. Mustafa ÖZDERYOL

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü      

Üye  Av. Ayfer ÖZDEMİR TEFON

SGK Hukuk Müşaviri
Tel: :(0 312)
e-posta :atefon@sgk.gov.tr

Üye  Davut EKER

Gelir Muhasebe Daire Başkanı
Tel: :(0 312) 207 85 47
e-posta : deker@sgk.gov.tr

 

GÖREVLER:

•    Etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek,
•    Personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak.
•    Etik uygulamaları değerlendirmek.

 

 

FAALİYET RAPORU :

 

2008 YILI
 
Başkanlığımız tarafından Sosyal Güvenlik Kontrol Memurları başta olmak üzere çeşitli unvanlara yönelik  yapılan hizmet içi eğitim programlarında, etik kültürün geliştirilmesi ve etik bilincinin oluşturulmasına yönelik konulara yer verilmiştir.
 
Kurumumuz denetim birimlerinin ihbar ve şikayetleri ile diğer ilgili birimlere yapılan başvurular incelenmekte, disiplin kurulu kararları izlenmekte, ihbar ve şikayetlerin gereği yapılıp yapılmadığı konusu takip edilmiştir.
 
Kurumun merkez ve taşra birimlerinde sigortalı, işveren, emekli ve diğer vatandaş başvurularında etik ilkelere uygun davranılıp davranılmadığı izlenmiştir.
 
Etik kültürün geliştirilmesi ve bu bilincin pekiştirilmesi amacıyla, Kurum merkez ve taşra birimleri personeline periyodik dönemlerde verilen hizmet içi eğitim programlarında, etik ilkelere yer verilmesi planlanmaktadır.
 
2009 YILI

Kurum personeline 16/12/2009 tarihinde Etik Kurallar Eğitimi düzenlenmiştir.
 

 

 

ETİK İLKELER :

•    Görevin yerine getirilmesinde kamu hizmeti bilinci
•    Halka hizmet bilinci
•    Hizmet standartlarına uyma
•    Amaç ve misyona bağlılık
•    Dürüstlük ve tarafsızlık
•    Saygınlık ve güven
•    Nezaket ve saygı
•    Yetkili makamlara bildirim
•    Çıkar çatışmasından kaçınma
•    Görev ve yetkilerin menfaat sağlamak amacıyla kullanılmaması
•    Hediye alma ve menfaat sağlama yasağı
•    Kamu malları ve kaynaklarının kullanımı
•    Savurganlıktan kaçınma
•    Bağlayıcı açıklamalar ve gerçek dışı beyan
•    Bilgi verme, saydamlık ve katılımcılık
•    Yöneticilerin hesap verme sorumluluğu
•    Eski kamu görevlileriyle ilişkiler
•    Mal bildiriminde bulunma

 

 

ETİK SÖZLEŞMESİ  :  Etik Sözleşmesi

 

MEVZUAT : Etik Mevzuatı


 

BAŞVURU-İLETİŞİM :

 

BAŞVURU


5176 sayılı Kanunun 4. maddesi uyarınca, Bu Kanun kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarında
etik davranış ilkelerine aykırı uygulamalar bulunduğu iddiasıyla, en az genel müdür veya eşiti seviyedeki kamu görevlileri hakkında Kurula, diğer kamu görevlileri hakkında ilgili kurumların yetkili disiplin kurullarınabaşvurulabilirler.
 
Başvurularınızı aşağıdaki iletişim adreslerine gönderiniz.
Adres :Ziyabey Caddesi No:6  Balgat/Ankara
 
Başvurularda;
Başvuranın Adı, Soyadı, TC Kimlik Numarası, adres ve telefon bilgilerinin bulunması zorunludur.
 
İLETİŞİM
 
Sosyal Güvenlik Kurumu
Ziyabey Cad. No:6
Balgat / ANKARA
Telefon : 0 312 207 80 00 (Santral)
Fax    : 0 312 207 81 44

 

 

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU 

 

http://www.etik.gov.tr/


 

ETİK REHBERİEtik Rehberi

 

 

 

KURUMSAL

 

Web Content Viewer Footer SGK

Actions
Loading...
Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu ©2016
 
Complementary Content
${loading}
${loading}
ibmCfg.controllers.navigation true true true
sharePage viewMorePage
ibmCfg.controllers.navigation
reorderPage
theme-toolbar utb-shelf
true true
wireInterface autoWiringManager