Web Content Viewer Header SGK

Actions
Loading...

Web Content Viewer Content SGK

Actions
Loading...

Genel Tanıtım

20.05.2006 tarih, 26173 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu çerçevesinde kurulmuş bulunan Kocaeli Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü, Kurumun en büyük taşra birimlerden biridir. İl Müdürlüğümüzce hizmetlerimiz ihtiyaç duyulan yerlere yeni teşkilat kurulması yoluyla yeniden yapılandırılmış olup, bu Merkezlerce yerinde verilen Sosyal Güvenlik hizmetleri dışındaki sevk ve idareye ilişkin tüm hizmetler İl Müdürlüğümüzce organize ve koordine edilmektedir.


5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu ile (Devredilen)  Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve Sosyal Sigortalar Kurumunun tek çatı altında birleştirilmesi kapsamında, yeni kurumun taşra teşkilatının bir parçası olarak oluşturulan Kocaeli Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü:


(Devredilen) Sosyal Sigortalar Kurumu Sigorta İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı;

- Kocaeli Sigorta İl Müdürlüğü,

- Gebze Sigorta Müdürlüğü,

- Gölcük Ödeme Bürosu


(Devredilen) Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı;


- Kocaeli Sağlık İşleri İl Müdürlüğü,


(Devredilen) Bağ-Kur Genel Müdürlüğü'ne bağlı;


- Bağ - Kur Kocaeli  İl Müdürlüğünün devri ile ,

Sosyal Güvenlik Kurumunun önemli taşra birimlerinden biri haline gelmiştir.


İl Müdürlüğümüze bağlı 5502 sayılı yasa uyarınca gerçekleştirilen yeni yapılanma sonucu aşağıdaki birimler oluşturulmuştur.


Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğüne Bağlı;
- İzmit Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü,
- Gebze Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü,
- Kandıra Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü,
- Kartepe Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü,
- Çayırova Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü,
- Gölcük Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü,
- Karamürsel Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü,
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğüne Bağlı;
- Kocaeli Sağlık Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü,
birimleri Kocaeli İl müdürlüğü uhdesinde oluşturulmuş ve fiili olarak hizmet vermektedir.

 

Web Content Viewer Footer SGK

Actions
Loading...
 
Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu ©2016
 
Complementary Content
${loading}
${loading}
ibmCfg.controllers.navigation true true true
sharePage viewMorePage
ibmCfg.controllers.navigation
reorderPage
theme-toolbar utb-shelf
true true
wireInterface autoWiringManager