Web Content Viewer Header SGK

Actions
Loading...

Web Content Viewer Content SGK

Actions
Loading...

İl Müdürü

 

Ekrem GÜLCEMAL

İl Müdürü

 

1977 Yılında Eskişehir’ de doğdu. 1995 yılında, Eskişehir Anadolu Ticaret ve Meslek Lisesinden mezun oldu. 1999 yılında, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünden mezun oldu. Hâlihazırda, Erzurum Atatürk Üniversitesi Adalet Meslek Yüksek Okulunda okumaktadır.

   2015 yılında, Galatasaray Üniversitesi İş Hukuku Eğitim Proğramını başarı ile tamamladı.2015 yılında, İstanbul İnstitute Personel Özlük İşleri, Bordrolama ve SGK Uygulamaları Sertifika Programını başarı ile tamamladı.

   1999 ila 2001 yılları arasında özel bir sigorta şirketinde uzman olarak çalıştı.

   2001 yılında, devlet memurluğu sınavını kazanarak İzmir Sigorta İl Müdürlüğü’nde memur olarak göreve başladı. 2005 yılında, Kurum tarafından açılan sınavını kazanarak Sosyal Güvenlik Denetmeni kadrosuna atandı ve 2010 yılına kadar İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünde Sosyal Güvenlik Denetmeni olarak görev yaptı. 2010 yılında, Sosyal Güvenlik Uzmanlığı sınavını kazanarak, Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü İşverenler Prim Daire Başkanlığına Sosyal Güvenlik Uzmanı olarak atandı.

   Daire Başkanlığında görev yaptığı süreç içinde, Daire Başkanlığı nezdine yürütülmekte olan görevler haricinde 6111 sk Kanunun hazırlık çalışmaları ile Kurumca çıkarılan Yönetmelik, Tebliğ ve Genelge çalışmalarında görev aldı.

   NACE sınıflama sisteminin Nace Rev.2 TR versiyonunun hazırlanması için oluşturulan Komisyonda ve Çalışma Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenlik Genel Müdürlüğünce yürütülen NACE dönüşüm çalışmalarında Kurum temsilcisi olarak bulundu.

   Ayrıca, yürüttüğü diğer çalışmalar kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nezdinde ki birçok çalışma ve toplantı da Kurum temsilcisi olarak görev alırken Kurum Başkanlığınca kurum içinde ve dışında düzenlenen eğitimlerde eğitimci olarak görevlendirildi. 

   2011 yılı Haziran ayında, İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne bağlı olarak kurulacak olan Urla Sosyal Güvenlik Merkezine Kurucu Müdür olarak vekâleten atandı. 2012 yılı Şubat ayında, İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü İl Müdür Yardımcılığı kadrosuna vekâleten atandı ve 16.5.2014 tarihine kadar İl Müdürlüğü Yardımcılığı görevinde bulundu. 2014 yılı Mayıs ayında, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğünde Sosyal Güvenlik Uzmanı kadrosuna geri döndü. 2015 yılı Temmuz ayında, Urla Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü kadrosuna tekrar vekâleten atandı.

   Bakanlık Makamının 15/3/2016 tarihli onayı ile İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü görevine atanmıştır.

   İyi derecede İngilizce bilmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır.

 

 

Web Content Viewer Footer SGK

Actions
Loading...
 
Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu ©2016
 
Complementary Content
${loading}
${loading}
ibmCfg.controllers.navigation true true true
sharePage viewMorePage
ibmCfg.controllers.navigation
reorderPage
theme-toolbar utb-shelf
true true
wireInterface autoWiringManager