Web Content Viewer Header SGK

Actions
Loading...

Web Content Viewer Content SGK

Actions
Loading...

Duyurular


İSTANBUL SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMI SÖZLEŞMELERİ KAPSAMINDA ÇALIŞTIRILMAKTA OLAN İŞÇİLERİN SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇİŞ HAKKINDA BİLGİLENDİRME 28.03.2018

GÜNGÖREN İLÇESİ DOSYA DEVİRLERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

SINAVIN ADI: İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünde Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Sınavı SINAV USULÜ: Sınav; sözlü olarak ve 2 oturumda yapılacaktır. I. Oturum saat 9.00’da II. Oturum 13.00’de başlayacak olup adaylar sınav saatinden 15 dakika önce sınav salonunda hazır bulunmak zorundadırlar. Adaylar sınava sıra numarasına göre ve kimlik belgesi ibraz edilmek suretiyle alınacaklardır. SINAV TARİHİ: Tespit Komisyonunca başvurusu kabul edilen adaylar sözlü sınava, duyuru eki listede belirtilen gün ve oturumlarda alınacaklardır. SINAV YERİ: İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü toplantı salonu Meclisi Mebusan Cad. No 43 adresinde yapılacaktır. SINAVIN İLANI: Sınavda başarılı ve başarısız olanlar Kurumumuz http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/istanbul adresinde ilan edilecektir. İlan tebligat yerine geçecek olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır. İlanen duyurulur. Ek: Başvuruları kabul edilen ve sözlü sınava girmeye hak kazanan taşeron personel isim listesi

SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇİŞ BAŞVURULARININ ÖN VE ESAS İNCELEMELERİ TAMAMLANMIŞ OLUP EKTE BİLGİLERİ BULUNAN KİŞİLERİN BAŞVURULARI REDDEDİLMİŞTİR. SÖZ KONUSU KARARA İTİRAZLARIN 27.02.2018 TARİHİ MESAİ BİTİMİNE KADAR YAZILI OLARAK İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZE YAPILMASI GEREKMEKTEDİR. İLAN OLUNUR.
2/21/18
SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇİŞ BAŞVURULARININ ÖN VE ESAS İNCELEMELERİ TAMAMLANMIŞ OLUP AŞAĞIDA BİLGİLERİ BULUNAN KİŞİLERİN BAŞVURULARI KABUL EDİLMİŞTİR.GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI İŞLEMLERİ DEVAM ETMEKTE OLUP BU KONUYLA İLGİLİ DEĞERLENDİRME İŞLEMLERİN TAMAMLAMASINA MÜTEAKİP YAPILACAKTIR. İLAN OLUNUR
<<<12>>>
 

Web Content Viewer Footer SGK

Actions
Loading...
Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu ©2016
 
Complementary Content
${loading}
${loading}
ibmCfg.controllers.navigation true true true
sharePage viewMorePage
ibmCfg.controllers.navigation
reorderPage
theme-toolbar utb-shelf
true true
wireInterface autoWiringManager