Web Content Viewer Header SGK

Actions
Loading...

Web Content Viewer Content SGK

Actions
Loading...

4/c Kamu Görevlileri

 

Yaşlılık Aylığı

 
Yaşlılık aylığı, çalışma hayatının normal olarak sonlanması sonucunda belli şartların yerine getirilmesi sonucu bağlanan aylıktır.


Yaşlılık Aylığı Bağlanmasının Koşulları Nelerdir?


Kamu görevlilerinin yaşlılık aylığının bağlanmasında hangi kanun hükümlerinin geçerli olacağı ilk defa sigortalı olunan tarihe göre değişiklik göstermektedir.

 

2008 yılının Ekim ayı başından önce işe başlayan kamu görevlilerine yaşlılık aylığı bağlanmasında 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Geçici 4 üncü maddesi uyarınca  5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanmaktadır.

 

Kadın – Erkek her iki grup için de 25 fiili hizmet yılının tamamlanması ile birlikte kadın iştirakçiler 58, erkek iştirakçiler 60 yaşlarını da doldurmaları halinde emekli aylığına hak kazanacaklardır. Ayrıca, fiili hizmet sürelerine zam yapılanların yaş hadlerinden bu sürenin üç yıldan çok olmamak kaydıyla yarısı indirilecektir. Söz konusu şartlar, 8/9/1999 tarihinden sonra iştirakçi olanlar için aranmaktadır.

08/09/1999 önce göreve başlamış olanlar için 5434 sayılı Kanunun Geçici 205 ve 206 ncı maddeleri kademeli geçiş sürecine yönelik hükümler bulunmaktadır.

Geçici 205. Maddeye ilişkin tablo aşağıda yer almaktadır.

  KADIN İştirakçiler

08.09.1999 tarihindeki hizmeti

Yaş

08.09.1999 tarihinde

20 yıldan eksik hizmeti süresi

 

20 yıl ve daha fazla

Yaş kaydı yoktur.

 

Hizmet eksiği yok

18 yıl 1 gün

38

2 yıldan az

23.05.2002 tarihindeki hizmeti

Yaş

23.05.2002 tarihinde

20 yıldan eksik hizmet süresi

20 yıl ve daha fazla

40

Hizmet eksiği yok

18 tam yıl veya daha fazla

40

2 tam yıl veya daha az

17 tam yıl – 17 yıl 11 ay 29 gün

41

2 yıldan fazla  –  3   tam yıl veya daha az

16 tam yıl – 16 yıl 11 ay 29 gün

42

3 yıldan fazla   – 4   tam yıl veya daha az

15 tam yıl – 15 yıl 11 ay 29 gün

43

4 yıldan fazla   – 5   tam yıl veya daha az

14 tam yıl – 14 yıl 11 ay 29 gün

44

5 yıldan fazla   – 6   tam yıl veya daha az

13 tam yıl – 13 yıl 11 ay 29 gün

45

6 yıldan fazla   – 7   tam yıl veya daha az

12 tam yıl – 12 yıl 11 ay 29 gün

46

7 yıldan fazla   – 8   tam yıl veya daha az

11 tam yıl – 11 yıl 11 ay 29 gün

47

8 yıldan fazla   – 9   tam yıl veya daha az

10 tam yıl – 10 yıl 11 ay 29 gün

48

9 yıldan fazla  – 10  tam yıl veya daha az

  9 tam yıl –   9 yıl 11 ay 29 gün

49

10 yıldan fazla – 11 tam yıl veya daha az

  8 tam yıl –   8 yıl 11 ay 29 gün

50

11 yıldan fazla – 12 tam yıl veya daha az

  7 tam yıl –   7 yıl 11 ay 29 gün

51

12 yıldan fazla – 13 tam yıl veya daha az

  6 tam yıl –   6 yıl 11 ay 29 gün

52

13 yıldan fazla – 14 tam yıl veya daha az

  5 tam yıl –   5 yıl 11 ay 29 gün

53

14 yıldan fazla – 15 tam yıl veya daha az

  4 tam yıl –   4 yıl 11 ay 29 gün

54

15 yıldan fazla – 16 tam yıl veya daha az

  3 tam yıl –   3 yıl 11 ay 29 gün

55

16 yıldan fazla – 17 tam yıl

 

 ERKEK İştirakçiler

 

 08.09.1999 tarihindeki hizmeti

 

Yaş

08.09.1999 tarihinde

25 yıldan eksik hizmeti süresi

 

25 yıl ve daha fazla

Yaş kaydı yoktur.

 

Hizmet eksiği yok

23 yıl 1 gün

43

2 yıldan az

23.05.2002 tarihindeki hizmeti

Yaş

23.05.2002 tarihinde

25 yıldan eksik hizmet süresi

25 yıl ve daha fazla

44

Hizmet eksiği yok

23 tam yıl veya daha fazla

44

2 tam yıl veya daha az

21 yıl 6 ay  – 22 yıl 11 ay 29 gün

45

2 yıldan fazla - 3 yıl 6 ay veya daha az

20 tam yıl – 21 yıl 5 ay 29 gün

46

3 yıl 6 aydan fazla – 5 tam yıl veya daha az

18 yıl 6 ay  – 19 yıl 11 ay 29 gün

47

5 yıldan fazla – 6 yıl 6 ay veya daha az

17 tam yıl – 18 yıl 5 ay 29 gün

48

6 yıl 6 aydan fazla – 8 tam yıl veya daha az

15 yıl 6 ay  – 16 yıl 11 ay 29 gün

49

8 yıldan fazla – 9 yıl 6 ay veya daha az

14 tam yıl – 15 yıl 5 ay 29 gün

50

9 yıl 6 aydan fazla – 11 tam yıl veya daha az

12 yıl 6 ay  – 13 yıl 11 ay 29 gün

51

11 yıldan fazla – 12 yıl 6 ay veya daha az

11 tam yıl – 12 yıl 5 ay 29 gün

52

12 yıl 6 aydan fazla – 14 tam yıl veya daha az

9 yıl 6 ay  – 10 yıl 11 ay 29 gün

53

14 yıldan fazla – 15 yıl 6 ay veya daha az

8 tam yıl – 9 yıl 5 ay 29 gün

54

15 yıl 6 aydan fazla – 17 tam yıl veya daha az

6 yıl 6 ay  – 7 yıl 11 ay 29 gün

55

17 yıldan fazla – 18 yıl 6 ay veya daha az

5 tam yıl – 6 yıl 5 ay 29 gün

56

18 yıl 6 aydan fazla – 20 tam yıl veya daha az

3 yıl 6 ay  – 4 yıl 11 ay 29 gün

57

20 yıldan fazla – 21 yıl 6 ay veya daha az

3 tam yıl – 3 yıl  5 ay 29 gün

58

21 yıl 6 aydan fazla – 22 tam yıl

 

2008 yılının Ekim ayı başından sonra ilk defa işe başlayan kamu görevlileri yaşlılık aylığı bağlanmasında 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunundaki şartlar geçerli olacaktır.

 
5510 sayılı Kanuna göre;


2036 yılına kadar kadın için 58, erkek için 60 yaşını doldurmak ve 9000 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak şartıyla
2036 yılından sonra 9000 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödeme gün sayısı koşulunun yerine getirilmesi halinde ise, gün koşulunun yerine getirildiği tarih aralığındaki yaş hadleri esas alınarak 

 
yaşlılık aylığına hak kazanılabilinir.


 

İlgili Kanun

Kamu Görevlileri 4 (c) Sigortalıları İçin 9000 Prim Ödeme Gün Sayısı Koşulunun Oluştuğu Tarih

Tahsis Talep Tarihinde Gerekli En Az

Yaş

Prim Ödeme Gün Sayısı

Kadın

Erkek

5510

01.05.2008 - 31.12.2035

58

60

9000

01.01.2036 - 31.12.2037

59

61

9000

01.01.2038 - 31.12.2039

60

62

9000

01.01.2040 - 31.12.2041

61

63

9000

01.01.2042 - 31.12.2043

62

64

9000

01.01.2044 – 31.12.2045

63

65

9000

01.01.2046 – 31.12.2047

64

65

9000

01.01.2048

65

65

9000

 

Böylelikle 2048 yılından itibaren yaşlılık aylığına hak kazanma yaşı kadın ve erkek için 65 olacaktır.
Ayrıca yaşlılık veya emekli aylığı bağlanmasında bazı istisnalar da getirilmiştir.


Şöyle ki;


Kadın için 58, erkek için 60 yaş ile 2036 yılından sonrası için getirilen kademeli yaş hadlerine 65 yaşını geçememek üzere 3 yıl eklenmesi durumunda, 5400 prim ödeme gün sayısı üzerinden de yaşlılık aylığı bağlanabilecektir.


Bununla birlikte kamu görevlilerine yaşlılık aylığı bağlanmasında bazı istisnalar getirilmiştir. Buna göre; 


- 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 40 ıncı maddesi gereğince yaş haddinden emekliye ayrılanlara 5400 gün prim ödeme gün sayısı olması halinde,
- Özel kanunları gereğince kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilenlere yaş şartı aranmaksızın, prim ödeme gün sayısı 9000 gün olması halinde,

 
yaşlılık aylığı bağlanmaktadır.


Kamu görevlilerinden, subay, astsubay, askerî memurlarla uzman jandarma ve uzman erbaşlar ahlâk noktasından hükümle veya yetersizlik ya da disiplin sebeplerinden dolayı sicilleri üzerine veyahut askerî mahkemelerce verilecek kararlar üzerine kurumlarınca re'sen, bunlar dışında kalanlar ise ahlâk ve yetersizlik sebeplerinden dolayı yönetmeliğine göre sicilleri üzerine kurumlarınca re'sen emekliye sevk edilenlere ise, 5510 sayılı Kanunun yukarıda bahsettiğimiz yaş ve prim ödeme gün sayılarını tamamlamaları kaydıyla yaşlılık aylığı bağlanacaktır.


Yaş haddi ve kadrosuzluk nedeniyle aylık bağlanacak olanlarda yine 5510 sayılı Kanundaki yaş ve prim ödeme gün sayıları tamamlanıncaya kadar, bunları çalıştıran kamu idarelerinden tahsil edilmek suretiyle yaşlılık aylıkları karşılanacaktır.

 

 

Ne Zaman Emekli Olabilirim?


Aşağıda yer alan web sayfasındaki “Ne Zaman Emekli Olabilirim” uygulamasının “Kamu Çalışanları” linkini tıklayarak ne zaman emekli olabileceğinizi öğrenebilirsiniz!


http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/tr/e_sgk/diger_uygulamalar/

 

Yaşlılık Aylığının Bağlanması İçin Nereye Ve Nasıl Başvurulur?


Kamu görevlileri, Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığına başvuru yapacaktır.

 

Ayrıca e-devlet üzerinden de yaşlılık aylığına başvuruda bulunulabilinir.


https://www.turkiye.gov.tr/

 

Kimler Başvurabilir?


Yaşlılık aylığı alabilmek için ilgili kanunlarındaki koşulları yerine getiren sigortalılar başvuru yapabilmektedir.


Müracaat İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

 

Görevde İken Emekli Olanlar İçin;


- Dilekçe (İstekle ve açıkta iken emekli olanlar için) (ek47) ve (ek48)
- Emekliye Sevk Onayı,
- Öğrenim Durum Belgesi,

 

Açıkta İken Emekli Olanlar İçin;


Yukarıdaki belgelere ilaveten,


- Şahıstan halen ikamet edinilen yerdeki vergi dairesinden veya mal müdürlüğünden alınacak vergi mükellefi olup olmadığına dair resmi yazı.
- Kanuna göre hizmet akdi ve kendi nam ve hesabına bağımsız kapsamında hizmetinin olup olmadığına dair birinci derece imzaya yetkili personel tarafından imzalı resmi yazı,
- Görevinden ayrıldıktan sonra göre hizmet akdi ve kendi nam ve hesabına bağımsız kapsamına tabi çalışıp çalışmadığına dair kendisi tarafından doldurulacak beyanname.

 

Aylık Bağlandığında Nasıl Bilgi Alınır?


Aylık bağlama işlemi tamamlandığında kişinin kurumuna ve kendisine bilgi yazısı gönderilmektedir.


SMS Bilgilendirme hizmetinden yararlanabilmek için aşağıdaki linki tıklayınız:


http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/tr/e_sgk/sms_bilgilendirme

 
Aylık bağlamaya ilişkin süreç e-devlet üzerinden de takip edilebilmektedir.

 
https://www.turkiye.gov.tr/

 

İlk Aylık Hangi Bankadan Alınır?


Kurum tarafından ilk defa bağlanan aylıklar, emeklilik taleplerinde bulunan sigortalıların tercih ettiği bankalar ve PTT aracılığı ile ödenmekte; tercihte bulunmayanların ise ilk bağlanan aylığı ülke genelindeki şube ağının en yaygın olması nedeniyle T.C. Ziraat Bankası aracılığıyla ödenmektedir.  Emekli, dul ve yetimler aylıklarını bu bankaların herhangi bir şubesinden çekebilmektedir.


Gelir/Aylık Ödemeleri Nasıl Yapılmaktadır?


Gelir/aylık ödemeleri Banka/PTT Genel Müdürlükleri ile Kurumumuz arasında imzalanan protokoller çerçevesinde yapılır. Ödeme günü Cumartesi gününe rastlayan grubun ödemesi Cuma, Pazar gününe rastlayan grubun ödemesi Pazartesi günkü grup ile birleştirilerek yapılmaktadır.


Kamu görevlileri için ödeme günleri Ziraat Bankası için her ayın 1 ila 5’i arasında, diğer bankalar için de her ayın 1’idir.

 

Aylık Alınan Banka Nasıl Değiştirilir?


Emekli, dul ve yetimler tarafından, banka/şube değişikliği için İl/Merkez Müdürlüklerimize verilecek dilekçe  ile anlaşmalı bankalardan herhangi birisine aylıkların nakli yapılarak banka/şube değişikliği gerçekleştirilebilmektedir.


Ayrıca, banka/PTT şube değişikliği talepleri “www.turkiye.gov.tr” internet adresine T.C. kimlik numarası ve e-devlet şifresi ile yapılacak giriş sonrasında gerçekleştirilebilmektedir.

 

Aylık Ödenen Bankalar

 1. Ziraat Bankası
 2. PTT
 3. Halkbank
 4. Vakıflar Bankası
 5. İş Bankası
 6. Garanti Bankası
 7. Finansbank
 8. ING Bank
 9. Denizbank
 10. Akbank
 11. Yapı Kredi Bankası
 12. TEB
 13. HSBC
 14. Şekerbank
 15. Kuveytturk
 16. Burgan Bnk A.Ş.
 17. Albarakaturk
 18. Anadolubank
 19. Tekstilbank (ICBC)
 20. Türkiye Finans A.Ş.
 21. Alternatif Bank A.Ş.
 22. Turkish Bank A.Ş.
 23. Ziraat Katılım Bankası
 24. FibaBanka
 25. Odeabank
 26. Vakıf  Katılım Bankası

 

EMEKLiLiK

 

Web Content Viewer Footer SGK

Actions
Loading...
Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu ©2016
 
Complementary Content
${loading}
${loading}
ibmCfg.controllers.navigation true true true
sharePage viewMorePage
ibmCfg.controllers.navigation
reorderPage
theme-toolbar utb-shelf
true true
wireInterface autoWiringManager