Web Content Viewer Header SGK

Actions
Loading...

Web Content Viewer Content SGK

Actions
Loading...

5510 sayılı Kanuna tabi Kamu Görevlileri

 

Yaşlılık Aylığı

Yaşlılık aylığı, çalışma hayatının normal olarak sonlanması sonucunda belli şartların yerine getirilmesi sonucu bağlanan aylıktır.

Yaşlılık Aylığı Bağlanmasının Koşulları Nelerdir?

Kamu görevlilerinin yaşlılık aylığının bağlanmasında hangi kanun hükümlerinin geçerli olacağı ilk defa sigortalı olunan tarihe göre değişiklik göstermektedir.

İlk defa 2008 yılı Ekim ayı başından sonra kamu görevlisi olarak çalışmaya başlayan hakkında 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümleri uygulanmaktadır.

5510 sayılı Kanuna göre;

2036 yılına kadar kadın için 58, erkek için 60 yaşını doldurmak ve 9000 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak şartıyla;

2036 yılından sonra 9000 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödeme gün sayısı koşulunun yerine getirilmesi halinde ise, gün koşulunun yerine getirildiği tarih aralığındaki yaş hadleri esas alınarak,


yaşlılık aylığına hak kazanılır.

 

İlgili Kanun

Kamu Görevlileri 4-(c) Sigortalıları İçin 9000 Prim Ödeme Gün Sayısı Koşulunun Oluştuğu Tarih

Tahsis Talep Tarihinde Gerekli En Az

Yaş

Prim Ödeme Gün Sayısı

Kadın

Erkek

5510

01.05.2008 - 31.12.2035

58

60

9000

01.01.2036 - 31.12.2037

59

61

9000

01.01.2038 - 31.12.2039

60

62

9000

01.01.2040 - 31.12.2041

61

63

9000

01.01.2042 - 31.12.2043

62

64

9000

01.01.2044 – 31.12.2045

63

65

9000

01.01.2046 – 31.12.2047

64

65

9000

01.01.2048

65

65

9000

 

 

Böylelikle 2048 yılından itibaren yaşlılık aylığına hak kazanma yaşı kadın ve erkek için 65 olacaktır.
Ayrıca yaşlılık veya emekli aylığı bağlanmasında bazı istisnalar da getirilmiştir.

Şöyle ki;

Kadın için 58, erkek için 60 yaş ile 2036 yılından sonrası için getirilen kademeli yaş hadlerine 65 yaşını geçememek üzere 3 yıl eklenmesi durumunda, 5400 prim ödeme gün sayısı üzerinden de yaşlılık aylığı bağlanabilecektir.

Bununla birlikte kamu görevlilerine yaşlılık aylığı bağlanmasında bazı istisnalar getirilmiştir. Buna göre;

- 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 40 ıncı maddesi gereğince yaş haddinden emekliye ayrılanlara 5400 gün prim ödeme gün sayısı olması halinde,
- Özel kanunları gereğince kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilenlere yaş şartı aranmaksızın, prim ödeme gün sayısı 9000 gün olması halinde,

yaşlılık aylığı bağlanmaktadır.

Kamu görevlilerinden, subay, astsubay, askerî memurlarla uzman jandarma ve uzman erbaşlar ahlâk noktasından hükümle veya yetersizlik ya da disiplin sebeplerinden dolayı sicilleri üzerine veyahut askerî mahkemelerce verilecek kararlar üzerine kurumlarınca re'sen, bunlar dışında kalanlar ise ahlâk ve yetersizlik sebeplerinden dolayı yönetmeliğine göre sicilleri üzerine kurumlarınca re'sen emekliye sevk edilenlere ise, 5510 sayılı Kanunun yukarıda bahsettiğimiz yaş ve prim ödeme gün sayılarını tamamlamaları kaydıyla yaşlılık aylığı bağlanacaktır.

Yaş haddi ve kadrosuzluk nedeniyle aylık bağlanacak olanlarda yine 5510 sayılı Kanundaki yaş ve prim ödeme gün sayıları tamamlanıncaya kadar, bunları çalıştıran kamu idarelerinden tahsil edilmek suretiyle yaşlılık aylıkları karşılanacaktır.

Ne Zaman Emekli Olabilirim?

Aşağıda yer alan web sayfasındaki “Ne Zaman Emekli Olabilirim” uygulamasının “Kamu Çalışanları” linkini tıklayarak ne zaman emekli olabileceğinizi öğrenebilirsiniz!

http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/tr/e_sgk/diger_uygulamalar/

Yaşlılık Aylığının Bağlanması İçin Nereye Ve Nasıl Başvurulur?

Halen görevde olan Kamu görevlileri kendi kurumlarına, sigortalılıkları sona ermiş olanların ise Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığına başvuru yapması gerekmektedir.

Ayrıca e-devlet üzerinden de yaşlılık aylığına başvuruda bulunulabilinir.

https://www.turkiye.gov.tr/

 

Kimler Başvurabilir?

Yaşlılık aylığı alabilmek için ilgili kanunlarındaki koşulları yerine getiren sigortalılar başvuru yapabilmektedir.

 

Müracaat İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

4/1-(c) bendi kapsamında çalışmakta olanların görev yapmakta oldukları kuruma, sigortalılıkları sona ermiş olanların kendisinin veya varsa vekilinin veyahut vasisinin Gelir/Aylık/Ödenek Talep Belgesi ile veya www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden talepte bulunması gerekmektedir.

 

Aylık Bağlandığında Nasıl Bilgi Alınır?

Aylık bağlama işlemi tamamlandığında kişinin kurumuna ve kendisine bilgi yazısı gönderilmektedir.

 

SMS Bilgilendirme hizmetinden yararlanabilmek için aşağıdaki linki tıklayınız:
http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/tr/e_sgk/sms_bilgilendirme

Aylık bağlamaya ilişkin süreç e-devlet üzerinden de takip edilebilmektedir.
https://www.turkiye.gov.tr/

 

İlk Aylık Hangi Bankadan Alınır?

Kurum tarafından ilk defa bağlanan aylıklar, emeklilik taleplerinde bulunan sigortalıların tercih ettiği bankalar ve PTT aracılığı ile ödenmekte; tercihte bulunmayanların ise ilk bağlanan aylığı ülke genelindeki şube ağının en yaygın olması nedeniyle T.C. Ziraat Bankası aracılığıyla ödenmektedir.  Emekli, dul ve yetimler aylıklarını bu bankaların herhangi bir şubesinden çekebilmektedir.

Ancak, İlk bağlanan aylık ve varsa ikramiye tutarı ödemeleri Sigortalı ve hak sahiplerinin hesap numarasına gönderilmemekte, T.C. Kimlik numarası ile PTT/bankalara gönderilmekte dolayısıyla ilk kıst ödemeler ile ikramiye ödemeleri PTT/bankalar tarafından TC kimlik numarasından sorgulama yapılarak ödenmektedir. 

 

Aylık Ödemeleri Nasıl Yapılmaktadır?

Aylık ödemeleri Banka/PTT Genel Müdürlükleri ile Kurumumuz arasında imzalanan protokoller çerçevesinde yapılır. Kamu görevlileri için ödeme günleri Ziraat Bankası için her ayın 1 ila 5’i arasında, diğer bankalar için de her ayın 1’idir.

 

Aylık Alınan Banka Nasıl Değiştirilir?

Emekli, dul ve yetimler tarafından, banka/şube değişikliği için İl/Merkez Müdürlüklerimize verilecek dilekçe  ile anlaşmalı bankalardan herhangi birisine aylıkların nakli yapılarak banka/şube değişikliği gerçekleştirilebilmektedir.

Ayrıca, banka/PTT şube değişikliği talepleri “www.turkiye.gov.tr” internet adresine T.C. kimlik numarası ve e-devlet şifresi ile yapılacak giriş sonrasında gerçekleştirilebilmektedir.

 

Aylık Ödenen Bankalar

1.Akbank T.A.Ş.

2.Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.

3.Alternatifbank A.Ş.

4.Anadolubank A.Ş.

5.Burgan Bank A.Ş.

6.Denizbank A.Ş.

7.Fibabanka A.Ş.

8.QNB Finansbank A.Ş.

9.HSBC Bank A.Ş.

10.ICBC Turkey Bank A.Ş.

11.ING Bank A.Ş.

12.Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.

13.Odea Bank A.Ş.

14.Şekerbank T.A.Ş.

15.T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

16.Turkish Bank A.Ş.

17.Türk Ekonomi Bankası A.Ş.

18.Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.

19.Türkiye Garanti Bankası A.Ş.

20.Türkiye Halk Bankası A.Ş.

21.Türkiye İş Bankası A.Ş.

22.Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.

23.Vakıf Katılım Bankası A.Ş.

24.Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

25.Ziraat Katılım Bankası A.Ş.

26.Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. (PTT)

 

Yaşlılık Aylığı Hangi Hallerde Kesilir?

5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 1.10.2008 tarihinden sonra ilk defa Kanunun 4/1-(c) bendi kapsamında sigortalı olanlardan yaşlılık aylığı bağlandıktan sonra;

- 5510 sayılı Kanunun 4/1-(a) ve 4/1-(c) bendi kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmaya başlayanların,

- 5335 sayılı Kanunun 30. maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen istisnalar hariç olmak üzere ikinci fıkrasında belirtilen kamu idarelerinde herhangi bir kadro, pozisyon ve görevde çalışmaya başlayanların,

- Çalışma gücünün % 40 ila % 59 arasında kaybedilmesi nedeniyle yaşlılık aylığı alanların yapılan kontrol muayenesi sonucu, çalışma gücündeki kayıp oranının % 40’ın altına düştüğünün anlaşılması halinde

yaşlılık aylığı kesilmektedir. Ancak, Kanunun 4/1-(b) bendi kapsamında çalışmaya başlayanlardan aylıklarının kesilmesi için yazılı istekte bulunanların yaşlılık aylıkları talep tarihini takip eden ay başından itibaren kesilecektir.

 

 

 

EMEKLiLiK

 

Web Content Viewer Footer SGK

Actions
Loading...
 
Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu ©2016
 
Complementary Content
${loading}
${loading}
ibmCfg.controllers.navigation true true true
sharePage viewMorePage
ibmCfg.controllers.navigation
reorderPage
theme-toolbar utb-shelf
true true
wireInterface autoWiringManager