Web Content Viewer Header SGK

Actions
Loading...

Web Content Viewer Content SGK

Actions
Loading...

5233 Sayılı Kanun Kapsamında Terör ve Terörle Mücadeleden Zarar Gören Sivillere Aylık Bağlanması

Kimlere Aylık Bağlanmaktadır?

 

12/07/2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 04/07/2012 tarih ve 6353 sayılı Kanunla 17.07.2004 tarih ve 5233 sayılı kanuna eklenen Ek 1. ve geçici 5. maddelerine istinaden, terör eylemleri ya da terörle mücadele görevi sırasında ölen ya da yaralanan sivillere aylık bağlanması imkanı getirilmiştir.


Hangi Belgeler İstenmektedir?

 

- Valilik onayı,
- 5233 sayılı kanun uyarınca tazminat kararı belgelerinin getirilmesi gerekmektedir.

 

Teror olaylarından dolayı zarar görüp malul olanların kendileri için;

- Dilekçe,

- Zarar Tespit Komisyonu Kararı,

- Terör suçlarından dolayı hüküm giyip giymediklerine ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığından alınacak yazının aslı (Adli Sicil Kaydı),

- 5233 Sayılı Kanuna Göre Derecelendirilmiş (1,2,3. derece) Sağlık Kurulu Raporu,

- Olayın Terör Neden ve Etkisiyle Meydana Geldiğini Gösterir Belge (olay yeri tutanağı, mahkeme kararı)

- Kapsama giren hak sahipleri için ise, 5510 Sayılı Kanunun 34. Maddesinde sayılan belgelerin teslimine ilişkin bilginin yayınlanması, ilgililer için bilgiye erişimi kolaylaştıracak ve Kurumumuzun iş ve işlemlerinde kolaylık ve hız sağlayacaktır.


Başvurular Nereye Yapılabilmektedir?

 

Kapsama girenlerin ilgili valiliğe müracaatı üzerine valilik tarafından tanzim edilecek aylık bağlanmaya ilişkin belgeler Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilmektedir.

 


Aylıklar Dul ve Yetimlere İntikal Eder mi?


5510 sayılı kanunun 34. maddesi hükümleri esas alınarak aylıklar dul ve yetimlere intikal ettirilmektedir.


Aylıklar Hangi Hallerde Kesilmektedir?

 

- 5233 sayılı Kanun kapsamında aylık almakta olan malullere sigortalılıkları nedeniyle ilgili mevzuat uyarınca aylık bağlanması halinde yüksek olan aylık ödenmektedir.
- Hak sahibi çocuklara bağlanan aylıklar 5510 sayılı Kanuna göre zorunlu sigortalı olarak ya da yurtdışında çalışmaya başlamaları, erkek çocukların öğrenim durumlarına göre 18, 20, 25 yaşlarını doldurmaları, kız çocukların ise evlenmeleri halinde kesilmektedir.

 

EMEKLiLiK

 

Web Content Viewer Footer SGK

Actions
Loading...
Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu ©2016
 
Complementary Content
${loading}
${loading}
ibmCfg.controllers.navigation true true true
sharePage viewMorePage
ibmCfg.controllers.navigation
reorderPage
theme-toolbar utb-shelf
true true
wireInterface autoWiringManager