Web Content Viewer Header SGK

Actions
Loading...

Web Content Viewer Content SGK

Actions
Loading...

Geçici Köy Korucularının Görevlerinin Neden Ve Etkisi İle Sakatlanmaları Ya Da Ölmeleri Halinde Nakdi Tazminat Aylık Bağlanması

(Tabi olunan mevzuat: 2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun)

 

Kimlere Bu Kapsamda Aylık Bağlanmaktadır?

 

2330 sayılı Kanunun 4. maddesi uyarınca herhangi bir sigortalılık statüsüne tabi hizmeti olmayan ya da kurumdan bu hizmetleri nedeniyle aylık ya da gelir almayan  Geçici Köy Korucusu ve Gönüllü Köy Korucularından görevlerinin neden ve etkisiyle engelli hale gelenlerin kendilerine ölenlerin ise hak sahiplerine  aylık bağlanmakta olup, bu işlemler (690 sayılı KHK nın yürürlük tarihi olan 29/04/2017 tarihinden önce görevinden ayrılmış olan geçici köy korucularının işlemleri) SGK, EHGM, Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığınca gerçekleştirilmektedir.

 

Hangi Belgeler İstenmektedir?

 

- İlk müdahale ve hava değişimi raporları,
- Sakatlanma halinde kesin işlemli rapor aslı,
- Ölüm halinde ölüm ya da otopsi raporu,
- Olay esnasında görevli olduğunu gösterir belgeler,
- Olay günü kıta amirince onaylanması gereken olay zabıt varakası,
- Olay tutanakları,
- Adli makamlarca yapılan soruşturma sonunda alınan karar ya da mahkeme ilamı,
- Atama onayı,
- Ayrılış oluru,
- Atama onayının temin edilemediği hallerde; “Silah zimmet kaydı, kimlik kartı, maaş bordrosu,
- 2330 sayılı Kanun uyarınca aylığı bağlayacak kurumun tespiti için SSK, Bağ-Kur kaydı,
- Nakdi Tazminat Kararı.

 

Başvurular Nereye Yapılmaktadır?


Başvurular doğrudan dilekçe ile SGK, Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığına yapılabileceği gibi ikamet ettiği il ya da ilçe mülki idare amirlikleri, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğüne de yapılabilmektedir.


Aylıklar Dul ve Yetimlere İntikal Eder mi, Ederse Koşulları Nelerdir?

 

- Aylığın eşe intikalinde herhangi bir koşul bulunmamaktadır. Ancak, eşin iştirakçi olup olmaması aylık bağlama oranını etkilemektedir.
- Kız yetimlere, evli ve iştirakçi olmamaları,
- Erkek yetimlere, 18, ortaöğrenimde 20, yükseköğrenimde 25 yaşına kadar, evli olmama, iştirakçi olmama koşulları,
- Erkek yetimin başkasının güç ve yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek derecede maluliyetin bulunması halinde muhtaçlık koşulu ile yaş kaydı aranmaksızın aylık bağlanmaktadır.
- Anne ve babaya aylık bağlanmasında ise herhangi bir koşul aranmamaktadır.


Aylıklar Hangi Hallerde Kesilmektedir?

 

- Kız yetimlerin aylıkları evlenmeleri ve 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında göreve girmesi halinde kesilmektedir.
- Erkek yetimlerin aylıkları ilköğrenimde 18 yaş, ortaöğrenimde 20 yaş, yükseköğrenimde 25 yaşın tamamlamasıyla evlenme ve 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında göreve girmesi halinde kesilmektedir.

 

EMEKLiLiK

 

Web Content Viewer Footer SGK

Actions
Loading...
Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu ©2016
 
Complementary Content
${loading}
${loading}
ibmCfg.controllers.navigation true true true
sharePage viewMorePage
ibmCfg.controllers.navigation
reorderPage
theme-toolbar utb-shelf
true true
wireInterface autoWiringManager