Web Content Viewer Header SGK

Actions
Loading...

Web Content Viewer Content SGK

Actions
Loading...

Genel Tanıtım

20/05/2006   tarih, 26173 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu çerçevesinde kurulmuş bulunan Çorum Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğümüzce hizmetlerimizde ihtiyaç duyulan yerlere yeni teşkilat kurulması yoluyla yeniden yapılandırılmış olup, bu Merkezlerce yerinde verilen Sosyal Güvenlik hizmetleri dışındaki sevk ve idareye ilişkin tüm hizmetler İl Müdürlüğümüzce organize ve koordine edilmektedir.


5502  sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu ile (Devredilen)  Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve Sosyal Sigortalar Kurumunun tek çatı altında birleştirilmesi kapsamında, yeni kurumun taşra teşkilatının bir parçası olarak oluşturulan Çorum Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü 1 Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi ve Osmancık, Sungurlu, Alaca, İskilip, Mali Hizmetler Merkez Müdürlüğü olmak üzere 5 Sosyal Güvenlik Merkezimiz bulunmaktadır.

 

Web Content Viewer Footer SGK

Actions
Loading...
 
Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu ©2016
 
Complementary Content
${loading}
${loading}
ibmCfg.controllers.navigation true true true
sharePage viewMorePage
ibmCfg.controllers.navigation
reorderPage
theme-toolbar utb-shelf
true true
wireInterface autoWiringManager