Web Content Viewer Header SGK

Actions
Loading...

Web Content Viewer Content SGK

Actions
Loading...

Terörle Mücadele Kapsamında Prim Erteleme Soru Cevap

 

Soru 1: Terörle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle zarar gören işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ilişkin prim ödemelerinin ve belge verme sürelerinin uzatılması hangi illeri kapsamaktadır?

Cevap: Şırnak ve Hakkari illerinin tamamı, Siirt ilinin Eruh ilçesi, Mardin ilinin Nusaybin, Derik ve Dargeçit ilçeleri, Diyarbakır ilinin Sur ve Silvan ilçelerinde; ikamet eden 5510 sayılı kanun kapsamındaki sigortalılar, işyeri olan işverenler, kamu kurum ve kuruluşları ile genel sağlık sigortalılarının prim ödemelerinin ve belge verme sürelerinin uzatılmıştır. Kilis ili için de erteleme kararı alınmıştır.

Soru 2: Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçların ödeme süresi hangi tarihe kadar ertelenmiştir?

Cevap:  1 Aralık 2015 tarihinden önce ödeme süresi dolmuş mevcut prim borçları ile 1 Aralık 2015 ile 30 Kasım 2016 tarihine kadar (30 Kasım 2016 dahil) olan döneme ait prim borçları ve bu döneme denk gelen her türlü yapılandırma ve taksitlendirmelerin taksitleri, gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaksızın 31 Aralık 2018 tarihine kadar ertelenmişti.  İlave olarak; - 23/12/2016-31/12/2017 tarihleri arasında verilmek zorunda olunan her türlü bilgi ve belgenin yasal süreleri içinde Kurumumuza verilmesi kaydıyla;  2015/Ekim ve öncesi dönemlere ilişkin mevcut prim borçları ile 2015/Kasım, Aralık 2016/Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, 2017/Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık prim borçları ve ödeme vadesi 1/12/2015 ila 31/12/2017 tarihleri arasına denk gelen her türlü yapılandırma ve taksitlendirme taksitlerinin 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinde belirtilen gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaksızın 31/12/2018 tarihine kadar (31/12/2018 dahil) ertelenmesine, işveren, sigortalı ve hak sahiplerinin ödeme vadesi 01/12/2015 ila 31/12/2017 döneminde ödemeleri gereken taksitlerini 31 Aralık 2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) ödemeleri halinde yasal süresi içinde ödenmiş sayılarak, teşviklerden, yapılandırma ve taksitlerden yararlanan işverenler bakımından bu durumun ihlal nedeni sayılmamasının,

Kilis ilinin tamamı için, anılan ilde ikamet eden 5510 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılar, genel sağlık sigortalıları ile anılan ilde faaliyet gösteren 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran özel sektör işyeri işverenlerinin 5510 sayılı Kanun gereğince;

- 23/12/2016-31/12/2017 tarihleri arasında verilmek zorunda olunan her türlü bilgi ve belgenin yasal süreleri içinde Kurumumuza verilmesi kaydıyla;  2016/Ocak ve öncesi dönemlere ilişkin mevcut prim borçları ile 2016/ Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, 2017/Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık dönemlerine ilişkin prim borçları ve ödeme vadesi 1/3/2016 ila 31/12/2017 tarihleri arasına denk gelen her türlü yapılandırma ve taksitlendirme taksitlerinin 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinde belirtilen gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaksızın 31/12/2018 tarihine kadar (31/12/2018 dahil) ertelenmesine, işveren sigortalı ve hak sahiplerinin ödeme vadesi 1/3/2016 ila 31/12/2017 döneminde ödemeleri gereken taksitlerini 31 Aralık 2018 tarihine (bu tarih dahil) kadar ödemeleri halinde yasal süresi içinde ödenmiş sayılarak, teşviklerden, yapılandırma ve taksitlerden yararlanan işverenler bakımından bu durumun ihlal nedeni sayılmamasına karar verilmiştir.

Soru 3: Erteleme kapsamındaki işyerlerine ait borçlar nedeniyle yapılan icra takiplerine devam edilmekte midir?

Cevap: Erteleme kapsamındaki işyerlerine ait borçlar nedeniyle 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre yapılan icra takipleri durdurulmuş olup; erteleme süresince yeni icra takip dosyaları açılmamaktadır.

Soru 4: Erteleme kapsamındaki işyerlerinin borcu için daha önce haczedilmiş olan menkul ya da gayrimenkul malların satış işlemleri yapılmakta mıdır?

Cevap: Erteleme kapsamındaki işyerlerinin borcu için daha önce haczedilmiş olan menkul ya da gayrimenkul mallar üzerindeki hacizlerin baki kalması kaydıyla hacizli malların satış işlemleri erteleme süresince yapılmayacaktır.

Soru 5: Erteleme kapsamındaki il ve ilçelerde işyeri olan işverenlerinin sigorta prim teşviklerinden yaralanmaları mümkün müdür?

Cevap: Erteleme kapsamındaki il ve ilçelerde işyeri olan işverenler gerekli şartları sağlamaları kaydıyla erteleme dönemleri için prim teşviklerinden yararlanabileceklerdir.

Soru 6: Erteleme kapsamındaki il ve ilçelerde işyeri olan işverenlerinin 6552 sayılı kanuna istinaden yapılandırılan borçlarına ilişkin erteleme süresine denk gelen taksitlerin ödenmemesi nedeniyle yapılandırma hakları kaybedilmekte midir?

Cevap:  Prim ertelemesi kapsamına mevcut prim yapılandırmaları da girmektedir. 

 

 

 

SİGORTALILIK

 

Web Content Viewer Footer SGK

Actions
Loading...
 
Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu ©2016
 
Complementary Content
${loading}
${loading}
ibmCfg.controllers.navigation true true true
sharePage viewMorePage
ibmCfg.controllers.navigation
reorderPage
theme-toolbar utb-shelf
true true
wireInterface autoWiringManager