Web Content Viewer Header SGK

Actions
Loading...

Web Content Viewer Content SGK

Actions
Loading...

Tarımda Kendi Nam ve Hesabına Bağımsız Çalışanların Sigortalılıkları

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılanlardan tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanların sigortalılıkları, bağlı oldukları ziraat odalarınca, ziraat odası bulunmayan yerlerde il/ilçe tarım müdürlüklerince veya kendileri tarafından Kuruma bildirilmektedir. Bir yıl içinde bildirimin yapılması halinde ilgili kurum/kuruluşa kayıt tarihinden, bu süre içinde bildirimin yapılmaması halinde ise bildirimin Kuruma yapıldığı tarihten itibaren sigortalılık başlatılır.

Oda kayıt tarihinden itibaren bir ay içinde bildirimin yapılması zorunludur.
Bu kapsamda olanların sigortalılık bildirim yükümlülüğü, tarımsal faaliyetin tespitine esas kayıtları tutmakla yükümlü kurum/kuruluşlardadır.

Bildirim yükümlüsü kuruluşların bildirimde bulunmaması ya da geç bildirimde bulunması halinde sorumlu kurum/kuruluşa idari para cezası uygulanacaktır.

Tarım sigortalılarının 2016 yılı için ödemeleri gereken aylık prim tutarı; diğer 4/1-b kapsamındaki sigortalılardan farklı olarak 30 gün üzerinden değil, prime esas günlük kazanç tutarının 23 katı üzerinden hesaplanmaktadır. Prime esas kazancın hesaplanacağı gün sayısı her yıl bir puan artırılarak 2023 yılında 30 güne ulaştığında sabitlenecektir. Buna göre asgari ücret üzerinden prime esas kazanç beyanında bulunan bir sigortalının ödemesi gereken aylık prim tutarı 2016 yılında: 1.647 TL × %34,5 ÷ 30 × 23 = 435,63 TL’dir.

Her ay için ödenmesi gereken prim borçları, prim borcunun ait olduğu ayı takip eden ayın son gününe kadar Kurumun anlaşmalı olduğu Banka, Kredi kuruluşu, PTT vasıtasıyla ve www.sgk.gov.tr internet adresinden e-SGK üzerinden ödenebilmektedir.

 

SİGORTALILIK

 

Web Content Viewer Footer SGK

Actions
Loading...
Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu ©2016
 
Complementary Content
${loading}
${loading}
ibmCfg.controllers.navigation true true true
sharePage viewMorePage
ibmCfg.controllers.navigation
reorderPage
theme-toolbar utb-shelf
true true
wireInterface autoWiringManager