Web Content Viewer Header SGK

Actions
Loading...

Web Content Viewer Content SGK

Actions
Loading...

Tarımda Kendi Nam Hesabına Bağımsız Çalışanların Sigortalılıkları

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılanlardan tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanların sigortalılıkları, bağlı oldukları ziraat odalarınca, veya kendileri tarafından Kuruma bildirilmektedir. Bir yıl içinde bildirimin yapılması halinde ilgili odaya kayıt tarihinden, bu süre içinde bildirimin yapılmaması halinde ise bildirimin Kuruma yapıldığı tarihten itibaren sigortalılık başlatılır.

Oda kayıt tarihinden itibaren bir ay içinde bildirimin yapılması zorunludur.

 Bu kapsamda olanların sigortalılık bildirim yükümlülüğü, tarımsal faaliyetin tespitine esas kayıtları tutmakla yükümlü kurum/kuruluşlardadır.

Bildirim yükümlüsü kuruluşların bildirimde bulunmaması ya da geç bildirimde bulunması halinde sorumlu kurum/kuruluşa idari para cezası uygulanacaktır. 

2021 yılı için, tarım sigortalılarının ödemeleri gereken aylık prim tutarı; diğer 4/1-b kapsamındaki sigortalılardan farklı olarak 30 gün üzerinden değil, prime esas günlük kazanç tutarının 28 katı üzerinden hesaplanmaktadır. Prime esas kazancın hesaplanacağı gün sayısı her yıl bir puan artırılarak 2023 yılında 30 güne ulaştığında sabitlenecektir. Buna göre 2021 yılı için, asgari ücret üzerinden prime esas kazanç beyanında bulunan bir sigortalının ödemesi gereken aylık prim tutarı: 3.577,50 TL × %34,5 × 28 ÷ 30= 1.151,96 TL’dir.

 Prim borçları, borcun ait olduğu ayı takip eden ayın son gününe kadar Kurumun anlaşmalı olduğu Banka, Kredi kuruluşu, PTT vasıtasıyla ve internet üzerinden  e-SGK aracılığıyla  ödenebilmektedir. 

Teşvik uygulamasından faydalanan ve faydalanmayan sigortalıların aylık ödemeleri gereken asgari ve azami prim tutarları şu şekildedir:

STATÜ (4/1-b-4)

EN DÜŞÜK AYLIK PRİM (TL)

EN YÜKSEK AYLIK PRİM (TL)

Çiftçiler*

1.151,96

8.639,71

Teşvikli Tutar (5 Puanlık İndirim Uygulaması İle)

985,01

7.387,58

Aylık Sağlanan Kazanç

166,95

1.252,13

* Tarım sigortalılarının 2021 yılı için aylık 28 gün üzerinden prim ödemeleri gerekmektedir.

 

SİGORTALILIK

 

Web Content Viewer Footer SGK

Actions
Loading...
 
Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu ©2016
 
Complementary Content
${loading}
${loading}
ibmCfg.controllers.navigation true true true
sharePage viewMorePage
ibmCfg.controllers.navigation
reorderPage
theme-toolbar utb-shelf
true true
wireInterface autoWiringManager