Web Content Viewer Header SGK

Actions
Loading...
İl Nüfusu 576.899
İş Yeri Sayısı 4.283
Toplam Sosyal Güvenlik Kapsamı (Aktif+Pasif+GSS Kapsamında Tescil Edilenler) 561.079
Toplam Sosyal Güvenlik Kapsamı (GSS Kapsamında Tescil Edilenler Hariç) 386.744
Sosyal Güvenlik Kapsamının (GSS Kapsamında Tescil Edilenler Hariç) Toplam İl Nüfusuna Oranı (%) 67,04
Sosyal Güvenlik Kapsamı Dışında Kalan Nüfus 15.820
Sosyal Güvenlik Kapsamında Aktif Çalışan Kişi Sayısı
Emekli Sandığı (4/c) 20.387
Bağ-Kur (4/b) 7.377
SSK (4/a) 67.099
Toplam 94.863
Sosyal Güvenlik Kapsamındaki Aktif Çalışanların Toplam il Nüfusuna Oranı(%) 16,44
Sosyal Güvenlik Kapsamında Aylık Alan Kişi Sayısı
Emekli Sandığı (4/c) 5.775
Bağ-Kur (4/b) 9.049
SSK (4/a) 19.838
Toplam 34.662
Sosyal Güvenlik Kapsamındaki Emeklilerin Toplam il Nüfusuna Oranı(%) 6,01
Sosyal Güvenlik Kapsamında Bakmakla Yükümlü Tutulanların (Yararlanıcıların) Sayısı
Emekli Sandığı (4/c) 56.382
Bağ-Kur (4/b) 51.701
SSK (4/a) 149.136
Toplam 257.219
Sosyal Güvenlik Kapsamındaki Bakmakla Yükümlü Tutulanların Oranı (%) 44,59
Genel Sağlık Sigortası Kapsamında Tescil Edilenler
Genel Sağlık Sigortası Primi Devlet Tarafından Ödenenler 164.370
Genel Sağlık Sigortası Primleri Kendileri Tarafından Ödenenler 9.965
Toplam 174.335
Not 1:01/01/2012 tarihinden itibaren herhangi bir sosyal güvence kapsamında olmayan ya da genel sağlık sigortasının bakmakla yükümlü olduğu kişisi olmayanlar ile 5510 sayılı Kanun kapsamı dışında olan herkes zorunlu genel sağlık sigortası kapsamına alınır.
Not 2:Sosyal güvenlik kapsamında bulunan kişi sayılarına 2022 ye göre aylık alanlar ve 20. madde sandıklarına tabi olan kişi sayıları ile er ve erbaşlar dahil değildir.

Web Content Viewer Footer SGK

Actions
Loading...
Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu ©2016
 
Complementary Content
${loading}
${loading}
ibmCfg.controllers.navigation true true true
sharePage viewMorePage
ibmCfg.controllers.navigation
reorderPage
theme-toolbar utb-shelf
true true
wireInterface autoWiringManager