Web Content Viewer Header SGK

Actions
Loading...

Web Content Viewer Content SGK

Actions
Loading...

Sosyal Güvenlik Kurumu 6. Olağan Genel Kurulu Yapıldı

28.12.2021

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 6. Olağan Genel Kurulu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcıları Opr. Dr. Ertuğrul Soysal ile Dr. Adnan Ertem ve Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcilerinin katılımıyla Erdoğan Özen Konferans Salonu’nda gerçekleşti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Dr. Adnan Ertem Sosyal Güvenlik Kurumu 6. Olağan Genel Kurulu’ndaki konuşmasında, sosyal güvenlik sisteminin toplumun bütün kesimlerini doğrudan ilgilendiren sağlık, güvenlik ve sosyal barışın kalıcı hale gelmesini sağlayan, gücünü dayanışma bilinciyle uzlaşmacı sorumluluktan alan kurumsal bir yapı olduğunu belirterek, ‘’Sosyal güvenlik sistemimizin vatandaşlarımıza hızlı, eşit, adil ve kolay erişilebilir bir sistem olabilmesi yolunda hızlı adımlar atıldı. Göreve geldiğimiz ilk günden beri bu sosyal adımlar doğrultusunda temel hedefimiz çalışanlar, emekliler, hak sahipleri ve diğer kesimler için ekonomik ve sosyal risklere karşı bir güvence oluşturmak ve hizmetlerimizin sürdürülebilirliğini temin etmektir.’’ dedi.

Sosyal Güvenlik Kurumunun koronavirüs salgını döneminde ikili iş birliği kapsamına giren faaliyetler dahil olmak üzere salgına yönelik aksiyon planı oluşturularak sunulan hizmetlerin aksaklığa uğramadan yürütüldüğünü ifade eden Ertem, ‘’İçinde bulunduğumuz koronavirüs salgının yol açtığı mağduriyetlerin çözümü noktasında, gerek sosyal sigortalar gerekse genel sağlık sigortası alanında vatandaşlarımızın yeni gelişen ihtiyaçları ve bunun sonucunda ortaya çıkan risklere karşı yenilikçi ve çözüm odaklı bir yaklaşımla hizmetlerimiz sürdürülerek bu süreçte teknolojiyi yoğun bir şekilde kullanan, kurumsal kapasitesini güçlendirmiş, paydaşlarıyla diyalog halinde olan ve vatandaş memnuniyetini önemseyen bir yapı hedeflenmiştir.’’ şeklinde konuştu.

Ertem, özellikle sağlık sigortacılığı alanında, vatandaşların sosyal güvenlik hakların en iyi şekilde kullanmalarını sağlamak amacıyla çalışmaların devam edeceğini dile getirerek, ‘’Daha güçlü ve sağlıklı bir yapı için kayıt dışı istihdamla mücadeleyi titizlikle sürdürmek durumundayız bugün gelinen noktada Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sosyal devlet anlayışı ile 84 milyon ülke nüfusumuzun neredeyse tamamı sosyal güvenceye sahiptir bu oran yüzde 70’lerden günümüzde yüzde 99,5’e çıkmıştır. Bu çalışmalar sonucunda 2002 yılında yüzde 52 seviyesinde olan kayıt dışı istihdam oranı bugün yüzde 30 seviyesine düşürülmüştür.’’ açıklamasında bulundu.

Sürdürülebilir bir sosyal güvenlik sistemi sağlamaya yönelik çalışmaların yürütüldüğünü açıklayan Bakan Yardımcısı Ertem, aktif pasif sigortalı sayısına değinerek, ‘’Sigortalı sayımızı artırmak için politikalar üretmeye devam ediyoruz. Bu bağlamda aktif sigortalı sayısına baktığımız zaman 2009 yılındaki aktif sigortalı sayısı 15,1 milyon iken bu sayı 2021 yılı Eylül ayı itibarıyla yüzde 24,8 milyon seviyesine ulaşmıştır. Pasif sigortalı sayısı ise 2009 yılında 8,5 milyon iken günümüzde 12,7 milyon seviyesindedir. Aktif-Pasif sigortalı oranı ise 2009 yılında yüzde 1,78 iken günümüzde 1,94 seviyesindedir. Hedefimiz bu oranı 2023 yılında daha da yukarı seviyelere çıkarmak olacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu sosyal sigorta ve sağlık sigortası alanlarında yapmış olduğu bütünleştirici ve etkin çalışmalarıyla ülkemizdeki sosyal güvenlik alanı kapsamını yüzde 70’ten yüzde 99’a ulaştırmayı başarmış bir sistemdir.‘’ ifadelerini kullandı.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Cevdet Ceylan ise, ‘’SGK olarak nüfusun tamamına hizmet eden büyük bir kurumuz bu hizmetleri 33 bin fedakâr mesai arkadaşımızla beraber aksatmadan eşit ve adil bir şekilde yürütüyoruz. Bir ülkede sosyal güvenlik sistemi iyi ve sağlıklı çalışıyorsa o ülke güvendedir eğer sosyal güvenlik sistemi aksar ve sağlıksız işlerse o noktada sosyal sorunlar ortaya çıkar.’’ şeklinde konuştu.

Koronavirüs döneminde Sosyal Güvenlik Kurumu olarak fedakârca çalıştıklarını ifade eden Ceylan, ‘’Pandemi döneminde herkes yarı zamanlı veya uzaktan çalışırken biz tüm personelimizle birlikte çok fedakârca çalıştık, çünkü bizim verdiğimiz hizmetlerin ertelenmesi söz konusu değil yani biz bir emeklilik başvurusunu kovid var diye sonraya erteleyemeyiz. Dolayısıyla bu süreçte yapılan bütün işlemler hem işçi hem de işveren tarafına verilen destekler, katkılar, sağlık alanında sunulan hizmetler önemlidir. Bu olağanüstü dönemde kurum olarak çok ciddi katkılar sunduk.’’ dedi.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 6. Olağan Genel Kuruluna, SGK Başkan Yardımcısı Lütfi Aydin, işveren, işçi, kamu görevlileri, tarımda kendi nam ve hesabına çalışanlar, kurumdan gelir veya aylık alanlar, tarım dışında kendi nam ve hesabına çalışanların temsilcileri katıldı.

 

 

 

 

 
 
 

Web Content Viewer Footer SGK

Actions
Loading...
 
Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu ©2016
 
Complementary Content
${loading}
${loading}
ibmCfg.controllers.navigation true true true
sharePage viewMorePage
ibmCfg.controllers.navigation
reorderPage
theme-toolbar utb-shelf
true true
wireInterface autoWiringManager