Web Content Viewer Header SGK

Actions
Loading...

Web Content Viewer Content SGK

Actions
Loading...

SGK 5. Olağan Genel Kurulu

26.12.2018

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Yapılan bilimsel hesaplamalarla mevcut sosyal güvenlik sisteminin, önemli dışsal bir müdahale olmadığı takdirde 2071 yılına kadar aktüeryal anlamda risk taşımadığını söylemek isterim"

Sosyal Güvenlik Kurumu 5. Olağan Genel Kurulu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un teşrifleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

SGK  Erdoğan Özen Konferans Salonu'nda yapılan genel kurula Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Dr. Mehmet Selim Bağlı, İŞ-KUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, MEMUR-SEN Genel Başkanı Ali Yalçın, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, TÜRK-İŞ Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar, TÜRK-İŞ Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Kudret Önen ve TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç katıldı.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk Olağan Genel Kuruldaki konuşmasında, Kurumun en geniş katılımlı organı Genel Kurul toplantısı için bir araya gelindiğini anımsattı. 

“Oylamayı Demokrasinin Nişanesi Olarak Görüyoruz”

Bakan Selçuk, seçim öncesi katılımcılara hitaben yaptığı konuşmada SGK’nın işçi, işveren, esnaf, memur, emekli temsilcileri ve seçilenler ile yönetildiğini belirterek “Genel Kurulumuz, bugün bu mesuliyetin bilinci ile SGK’nın en üst karar organı olan Yönetim Kurulu’nu şekillendirecek. Yönetim Kurulunun yarı yarıya üyesi, Genel Kurulumuzun oylarıyla belirlenecek. Yapılacak oylamayı demokrasinin ve katılımcı yönetim anlayışının bir nişanesi olarak görüyoruz.” diye konuştu.

“Sosyal Güvenlik Sistemimiz 2071 Yılına Kadar Risk Taşımıyor”

Bakan Selçuk, Sosyal güvenlik sisteminin 2071 yılına kadar risk taşımadığını ifade etti ve sözlerine şöyle devam etti:

“Hesap verebilirlik ve saydamlık ilkesi de bizim için çok önemli. istatistikleri web sayfamızdan ilan ediyoruz. Sayıştay denetimiyle de sistemin hukuka uygunluğunu temin ediyoruz. Bakan olarak Kurumun mali durumu, finansal yapısı ve aktüeryal dengesiyle ilgili Kurum Başkanımızdan rapor alıyorum. Bahsettiğim bu kontrol, denetleme, raporlama gibi mekanizmalar sayesinde sistemi yıpratacak her türlü popülist uygulama ve karışıklık teknik olarak artık imkânsız hale geldi.”  

“Sosyal Güvenlik Sisteminde Sessiz Devrim Gerçekleştirdik”

AK Parti Hükümetleri döneminde sosyal güvenlik sisteminde gerçekleştirilen değişimin iftihar verici olduğunu vurgulayan Bakan Selçuk, sessiz bir devrim gerçekleştirildiğini ifade etti.

“Sosyal Güvenlik Sistemimiz Türk Mucizesi”

 “Sosyal güvenlik reformunu Türk mucizesi olarak nitelendirebiliriz” diye konuşan Bakan Selçuk, “Ekonomik gelişme seviyesi bakımından en üstteki Batı Avrupa ülkelerinin bile erişemediği bir kapsama sahip.  Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının neredeyse tamamı sosyal güvenlik sisteminin kapsamı içinde yer almakta.” değerlendirmesi yaptı.

“90’lı Yıllarda Sosyal Güvenlik Sistemi Can Çekişmekteydi”

1990’lı yılların sonunda SSK’nın emekli maaşlarını ödeyemeyecek duruma geldiğini hatırlatan Bakan Selçuk, “Sosyal güvenlik sistemi, 2002 öncesinde dengesiz ve adeta içinden çıkılmaz bir halde devam etmekteydi. Dönemin SSK Genel Müdürünün ifadesiyle, emeklilik yaşı 80’e çıksa bile SSK’nın iflası kaçınılmaz görünüyordu. Dönemin verilerine baktığımızda; üç sosyal güvenlik kurumuna ait toplam bütçe açığının GSYH’ye oranının %2,22 olduğu görmekteyiz. Topladıkları prim gelirlerinin emekli maaşları ve sağlık harcamalarını karşılama oranı ise %61’e yakın. Yaşanan tabloda görmekteyiz ki sosyal güvenlik sistemi o dönemde can çekişmekte” diye konuştu.

“Sosyal Güvenlik Sisteminde Önemli Başarılara İmza Attık”

AK Parti iktidarı ile ümit ışığı doğduğunu birçok probleme neşter atıldığını belirten Bakan Selçuk, sosyal güvenlik sisteminde önemli başarılara imza atıldığını bildirdi.

2006’da kurumların tek çatı altında birleşerek SGK’nın kurulduğunu kaydeden Bakan Selçuk, sosyal güvenlik sisteminin daha bütüncül ve organik bir yapıya kavuştuğunu söyledi.

Sosyal güvenlik, sosyal yardımlar ve sosyal hizmetler olmak üzere sosyal korumanın 3 sac ayağı olduğunu bildiren Bakan Selçuk, “Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtikten sonra bu üç sac ayağı aynı bakanlık altında birleşerek de sosyal korumanın da daha bütüncül hale gelmesi sağlandı. Daha etkin, hızlı çözümler sunacağız.” dedi.

Bakan Selçuk, asgari ücret konusunda komisyonun uzlaşı ile ücretin altına imza attığını söyledi. 

“Genel Sağlık Sigortası Övünç Kaynağımız”

Genel sağlık sigortasının Türkiye’nin övünç kaynağı olduğuna değinen Bakan Selçuk, “Hiçbir sosyal güvencesi olmayan vatandaşımız bugün iki şekilde sağlık güvencesine sahip olabiliyor, ya gelirinin belli bir düzeyin altında olduğunu belirterek devletin mutlak güvencesi altına alınıyor ya da isterse aylık sadece 76 TL ödeyerek bakmakla yükümlü olduğu aile fertleri dahil genel sağlık sigortası kapsamına giriyor.” dedi.

Bakan Selçuk, hiçbir vatandaşını dışarıda bırakmayan güçlü ve sürdürülebilir bir sisteme sahip olduklarını dile getirdi ve hedefin sistemi daha ileriye taşımak olduğunu kaydetti.

Bakan Selçuk, Türkiye’de 25 bini aşkın eczane ve bin 500’e yakın özel sağlık hizmeti sunucusuyla anlaşmalı olduklarını, 8 bin 772 ilacın geri ödeme listesine aldıklarını bildirdi.

“e-Devlet Üzerinden 127 Hizmet Sunuyoruz”

SGK’nın  e-devlet hizmetlerinde tıklanma sayısında birinci sırada olduğunu belirten Bakan Selçuk, sistem üzerinde 127 hizmet sunduklarını belirtti. İkinci 100 Günlük Eylem planı kapsamında hizmet sayısını daha da artıracaklarını ifade eden Bakan Selçuk, “SGK’daki bütçe açığının GSYH’ye oranı yıllar itibariyle sürekli iyiye doğru gitmekte. 2008’de yüzde 2,6 seviyesindeyken, bu oranın yılın sonunda yüzde 0,66’ya ineceğini bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

 “Reformların Tek Lideri Recep Tayyip Erdoğan’dır”

Son yıllarda Batılı ülkelerde sosyal güvenlik problemlerinin ortaya çıktığına değinen Bakan Selçuk, “Türkiye, 2000’li yıllarda gerçekleştirdiği sosyal güvenlik reformlarıyla toplumsal barışı sağlamada önemli bir başarıya imza attı. Yapılan reformların ve oluşan uzlaşının tek lideri, tartışmasız şekilde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır. Arkasına aldığı toplumsal destek, yüksek ikna kabiliyeti, risk almaktan kaçınmayan kararlı duruşu ve vizyoner liderliği ile kendi döneminde hiçbir liderin başaramadığını Sayın Cumhurbaşkanımız başarmıştır.” ifadesini kullandı.

Toplantıda konuşma gerçekleştiren SGK Başkanı Mehmet Selim Bağlı kurum olarak değil vakıf olarak hesap vereceklerini belirterek “Bizim idari olarak bakanlığa, mali olarak Sayıştaya ve genel kurula karşı sorumluluğumuz var. Biz bugün konuşan değil, dinleyen ve hesap veren olacağız. Genel kurul bittikten sonra raporlar bakanlığımıza sunulacaktır. Öbür dünyada hesaba çekilmeden önce bugün burada hesaba çekilerek alnımızın akıyla çıkacağız. SGK'yı inşallah yeni seçilen kurulla daha iyi bir şekilde temsil edeceğiz” dedi.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Dr. Mehmet Selim Bağlı ise bir önceki SGK Genel Kurulu’nun Aralık 2015 tarihinde toplandığını hatırlatarak, “Bugün burada son 3 yılda bütün yaptıklarımız, yapamadıklarımız, başardıklarımız, başaramadıklarımız, dar boğazlarımız, açmazlarımız gündeme gelecek. Bunlar konuşulacak. Biz bugün konuşan değil, dinleyen ve hesap veren konumunda olacağız” dedi.

SGK'nın aktüeryal dengesi, bilançosu, faaliyet raporu, performans programı, mali denge, gelir ve giderleri bugün burada masaya yatırılacağını dile getiren SGK Başkanı Bağlı, "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un yoğun programına rağmen SGK’ya gösterdiği ilginin kendileri için motive edici güç olduğunu vurguladı. 

Bugünkü Genel Kurulda tipik bir kamu kurumunun yönetim kurulu değil bir vakfın mütevelli heyetinin önemli bir kısmının seçileceğini ifade eden Bağlı konuşmasının devamında şöyle konuştu: 

“Bir vakıf medeniyetinin mensupları olarak bir vakıf olarak gördüğümüz, bir kamu hizmeti değil bir sosyal sorumluluk, bir hayır, bir sevap olarak gördüğümüz sosyal güvenlik hizmetini inşallah yeni seçilecek olan yönetim kurulu üyelerimizle birlikte daha iyi bir noktaya taşıyacağız."

Konuşmaların ardından yapılan oylamada yeni yönetim kurulu temsilcileri seçildi. Yapılan oylama sonucu yeni yönetim kurulu şu şekilde oluştu:

“İşveren Temsilcisi Asil Üyesi Başar Ay, Yedek Üye Nadir Yürüktümen, İşçi Temsilcisi Asil Üyesi Salih Kılıç, Yedek Üyesi Pevrul Kavrak, Kamu Görevlileri Asil Temsilcisi Hüseyin Rahmi Akyüz, Yedek Üye Yıldırım Akbaba, Tarımda Kendi Nam ve Hesabına Çalışanlar Temsilcisi Asil Üyesi Şemsi Bayraktar, Yedek Üyesi Hasan Kozoğlu, Tarım Dışında Kendi Nam ve Hesabına Çalışanlar Temsilcisi Asil Üyesi Bendevi Palandöken, Yedek Üye Cengiz Delibaş, Kurumdan Gelir ve Aylık Alanlar Temsilcisi Asil Üyesi Kazım Ergün Yedek Üye Gazi Aykırı.”

 

 
 
 

Web Content Viewer Footer SGK

Actions
Loading...
Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu ©2016
 
Complementary Content
${loading}
${loading}
ibmCfg.controllers.navigation true true true
sharePage viewMorePage
ibmCfg.controllers.navigation
reorderPage
theme-toolbar utb-shelf
true true
wireInterface autoWiringManager