Web Content Viewer Header SGK

Actions
Loading...

Web Content Viewer Content SGK

Actions
Loading...

9. Sağlıkta Ortak Çözüm Toplantıları

23.04.2018

Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) tarafından ’9. Sağlıkta Ortak Çözüm Toplantıları’ kapsamındaki 2018 OHSAD Kurultayı Antalya’nın Belek bölgesinde düzenlendi.

Kurultaya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu’nun yanı sıra Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Dr. Mehmet Selim Bağlı, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş, OHSAD Başkanı Dr. Reşat Bahat ve Özel Hastaneler Platformu Derneği Başkanı Dr. Mehmet Altuğ ve çok sayıda sağlık yatırımcıları ve yöneticileri katıldı.

Kamu, özel sektör ve üniversitelerin sağlık profesyonellerini bir araya getiren Kurultayda konuşan Bakan Sarıeroğlu, hükümet olarak sağlığa çok fazla yatırım ve önem verdiklerini belirterek, sağlığa erişim, ulaşılabilirlik konusunda tüm dünya ülkelerinin ve kapsam konusunda örnek aldığı sistemi şu anda inşa etmiş durumda olduklarını söyledi. İlerleyen dönemlerde yatırımlara daha çok hız kazandıracaklarını aktaran Bakan Sarıeroğlu, “Hastanelerimizdeki yatak sayısını 2002'den bu yana 2 katına çıkarmış durumdayız. Şu anda 227 bin yatak kapasitesine sahibiz. Nitelikli yatak sayısında 19 binden 127 bine çıkarmış durumdayız. Tabi bunun yanında teknolojik gelişmelerle alakalı olarak çok hızlı bir takip içerisindeyiz" dedi.

Dünyada örnek gösterilen bir sağlık sistemini hayata geçirdiklerini aktaran Bakan Sarıeroğlu, Genel Sağlık Sigortasıyla ilgili “Hiçbir örneği olmayan, vatandaşlarının tamamını bir şemsiye altında sağlık güvencesini sağlayan bir sosyal sigorta sistemi. 7,5 milyon vatandaşımızın Genel Sağlık Sigortası primini devlet olarak biz karşılıyoruz. Diğer taraftan 61 TL gibi bir oranla tüm sağlık hizmetlerinden vatandaşlarımızın yararlanabilmesiyle yine hiçbir dünya ülkesinde olmayan bir uygulamayı hayata geçirmiş durumdayız" dedi.

Günlük provizyon sayısının 2,5 milyona ulaştığını hatırlatan Bakan Jülide Sarıeroğlu, “Yine eczanelerimizde reçete sayısı 1,8 milyona ulaşmış durumda. Bu Türkiye'nin aslında ne kadar büyüdüğünün, kalkındığının, geliştiğinin de temel göstergesi" dedi.

SGK Başkanı Dr. Mehmet Selim Bağlı ise yaptığı konuşmada, Sağlık Bakanlığı ile sigortalılara hizmet eden ikinci en önemli faktörün özel sağlık hizmeti sunucuları olduğunu ifade ederek, hem sigortalılara sağlık hizmeti sunduğunu, hem de 220 bine yakın nitelikli istihdama doğrudan ya da dolaylı katkı sağlayan bir sektör olduğunu söyledi.

Kamu otoritesinin Sağlık Uygulama Tebliği’nin işlem puanlarının güncellenmesi gerektiği konusunda hemfikir olduğunu belirten Başkan Bağlı, bunun yolu, yöntemi ve oranının nasıl olacağının Kurultayda konuşulacağını dile getirdi.

Türkiye’de hizmet sunanlar, hizmetten yararlananlar ve hizmete aracılık edenlerin düzenlemelerde söz konusu olduğu ender alanlardan birinin Sağlık Uygulama Tebliği olduğunu vurgulayan Başkan Bağlı, “Nihayetinde Sağlık Uygulama Tebliğinin son şekli sağlık hizmetleri fiyatlandırma kurulunda veriliyor. Orada benim bir, Sağlık Bakanlığının bir ve özel sektörün bir oyu var. Dolayısıyla özel sektör zaten karar alma aşamasında belirleyici, söz sahibi. Ayriyeten bu yıl bir ilk uygulama yaptık. Tek taraflı sözleşme metinlerimiz vardı. Özel sağlık hizmet sunucularından hizmet alınmasına ilişkin sözleşmeyi önünüze koyuyorduk, imzalıyordunuz. Çok ciddi sıkıntılar olduğunda zeyilname ile düzeltme yoluna gidilirdi. Sayın Bakanımızın talimatı ile bu yıl önce sözleşme taslaklarının sizlerle üzerinden geçerek oluşturulması durumu var. Şuna kanaat getirdik, SGK tarihinde bir ilkti: Mutlak mutabakat. Üzerinde yüzde 100 uzlaşarak bir sözleşme metni ortaya çıkardık” dedi.

Başkan Bağlı, Genel Sağlık Sigortası’nın Türkiye’nin önemli markalarından biri olduğunun altını çizerek, “Uluslararası toplantılara gittiğimizde herkesin kabul ettiği bir husus. Türkiye’nin gelir düzeyi ve kayıtlılık oranına baktığımızda belki Cumhuriyet tarihinin en önemli başarılarından biri olarak Genel Sağlık Sigortasını işaret edebiliriz. Yani kişi başına milli geliri 10 bin dolarlık bir ülkede vatandaşının yüzde 99’unu kapsama alacaksınız ve bunlara öyle bir paket uygulayacaksınız ki dünyanın çok az ülkesinde bu derinlikli bir sağlık paketi vardır” diye konuştu.

Dünyada ilaca erişimin bu kadar rahat olduğu, tedavi maliyetinin bu kadar düşük olduğu çok az ülke olduğunu vurgulayan Bağlı, bu konuda bir zamanlar İskandinav ülkelerinin örnek gösterildiğini ancak bugün Türkiye’nin en iyi sosyal refah uygulama ülkelerinden olan İskandinav ülkelerinden daha iyi bir Genel Sağlık Sigortası sistemi olduğunu ifade etti. Bunun, SGK’nın, Sağlık Bakanlığının, Maliye Bakanlığının, özel sektörün, bir bütün olarak Türk milletinin bir başarısı olduğunu kaydeden Bağlı, bunu başaran önemli aktörlerden birinin de özel sağlık hizmeti sunucuları olduğunu dile getirdi.

 
 
 

Web Content Viewer Footer SGK

Actions
Loading...
Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu ©2016
 
Complementary Content
${loading}
${loading}
ibmCfg.controllers.navigation true true true
sharePage viewMorePage
ibmCfg.controllers.navigation
reorderPage
theme-toolbar utb-shelf
true true
wireInterface autoWiringManager