Web Content Viewer Header SGK

Actions
Loading...

Web Content Viewer Content SGK

Actions
Loading...

2018 Yılı Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulu

28.03.2018

SGK Başkanı Bağlı, “Türkiye’deki sosyal güvenlik sisteminin başarıya ulaşması hem Sosyal Güvenlik Kurumu çalışanlarının hem de Türk milletinin bir başarısıdır” 

2018 Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulu “Çalışma Hayatında Kayıtlı İstihdam ile Prim Tahsilatının ve Sosyal Güvenlik Bilincinin Artırılması Kapsamında, Kadın İstihdamı İstihdam Teşvikleri ile Sosyal Tarafların Rolü ve Politika Önerileri” gündemiyle SGK’da toplandı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Dr. Mehmet Selim Bağlı, Yüksek Danışma Kurulu’nun Kanunla kurulan SGK’nın temel organları arasında yer aldığını ifade etti. 

Kurulun, temsili demokrasi ve katılımcılık açısından bakıldığında Türkiye’de örneği ender bulunan organlardan biri olduğuna dikkat çeken Bağlı,  “Yüksek Danışma Kurulumuz, sosyal güvenlik uygulamaları ve politikaları hakkında tespit ve önerilerde bulunma yetkisine haiz bir danışma ve istişare organıdır. Bir yıllık uygulamalarımızı, yaptıklarımız ve yapamadıklarımızı, dar boğazlarımızı, problemlerimizi burada masaya yatıracağız” dedi.

Sosyal Güvenlik Kurumunun tipik bir kamu kurumundan farklı olduğunu söyleyen Başkan Bağlı,  “Sisteme katkı sağlayan, prim ödeyenlerin ve bundan yararlananların temsilcilerinin yönetimde bulunduğu bir kamu kurumu. Yönetim Kurulu, bizim bütçeyi onaylamadığı zaman bizim Kanunlarla tayin ve tespit edilen hiçbir politikayı uygulama şansımız olmaz.  Dolayısıyla bütçeyi onaylama yetkisini elinde tutan en yüksek organdır” ifadesinde bulundu.

“Türkiye’deki sosyal güvenlik sisteminin başarıya ulaşması hem Sosyal Güvenlik Kurumu çalışanlarının hem de Türk milletinin bir başarısıdır” diyen Bağlı konuşmasının devamında şöyle konuştu: 

“Türkiye dünyada Sosyal Güvenlik Reformlarını tarafların mutabakatıyla, rızasıyla büyük bir siyasal ve sosyal kargaşaya sebebiyet vermeden gerçekleştiren ender ülkelerden biri. Hatta 90 sonrası döneme baktığımızda tek diyebiliriz. Malumunuz Obama’nın en büyük taahhütlerindendi sosyal güvenlik reformu. İki dönemlik Başkanlık döneminde gerçekleştiremedi.  Sosyal Güvenlik Reformlarının zor tarafı hep anlatırım, reforma dokunduğunuzda üç tane temel aktörle karşı karşıya kalırsınız. İşçi, işveren, devlet veya bunun klasik tanımlanmasıyla, entelektüel ifadesiyle emek, sermaye ve kamu üçlüsüyle. Bir adım öne giderseniz emeğin hakkına dokunuyorsunuz. Bir adım geride kalırsanız sermayenin kar haddini aşağıya çekiyorsunuz. Hiçbir şey yapmazsanız kamuya maliyet oluşuyor. Onun için kamunun, işçinin ve işverenin menfaatlerini ve haklarını optimum bir noktada tutabilmek, dengede tutabilmek ve üçünün uzlaşını, dengesini tutturabilmek çok hayati bir konu ve hakikaten siyasal maharet isteyen, ustalık gerektiren bir konu.”

Sosyal güvenlik reformlarının en önemli ayağının Genel Sağlık Sigortası (GSS)  olduğunu dile getiren Bağlı,  “Bu aslında Türk milletinin bir başarısı. Bunu kabul etmek lazım. Buradaki kadronun, memurundan, en üst yönetimine kadar SGK çalışanlarının ve aynı zamanda milletimizin teveccühünün bir başarısı. Bu millet bunu başarabilmiş. Bu önemli bir şey, bu değerli bir şey. Bunu öncelikle kayda geçirmemiz lazım. Başarıyı bir tarafıyla tespit etmek, bardağın dolu tarafına işaret etmek bir kadirşinaslığın gereği” diye konuştu.

Başkan Bağlı konuşmasında Sosyal Güvenlik Kurumunun bugün, bu saat itibariyle yönetilemez bir durumda olmadığının altını çizerek, SGK açığının bir kara delik ve kamunun sırtında bir yük olmadığını vurguladı. 

Sosyal Güvenlik Kurumunun topladığı primlerle emeklilik harcamaları artı sağlık harcamalarının yüzde 75’ini yani dörtte üçünü finanse edebilir bir durumda olduğunu ifade eden Bağlı, “Sosyal Güvenlik Kurumunun bugün 2018 yılı itibariyle kısa, orta ve uzun vadede mali bünyesine ilişkin bir problem, bir sorun görünmemekte. Açığımız var mı, var. Malumunuz, gizlenen bir husus değil, kapatılabilir bir husus değil. SGK saydam bir Kurum. Yönetim Kurulu var, orada hesap veriyoruz. Anayasal dış denetim organı Sayıştay gelir, bunların hesabını verir. Mali tablolar bizim internet sitesinde de yayınlanır zaten. 2017 yılında 23 milyar TL bir açık söz konusu. Ama takdir ederseniz ki bizim aylık emekli maaşı ödememiz 18 milyar TL civarında. Yani bizim bir yıllık açığımız aylık ödediğimiz emekli maaşı kadar açık. Sosyal Güvenlik Reformu nimet, külfet dengesini getiren bir reformdur” dedi.

Toplantıda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı adına konuşma yapan Müsteşar Yardımcısı Kürşat Arat ise 2017 yılından beri Bakanlık olarak Milli İstihdam Seferberliği kampanyasını yürüttüklerini ifade ederek, çalışma hayatında kayıtlı istihdam ile prim tahsilatının ve sosyal güvenlik bilincinin artırılması kapsamında ve kadın istihdamı, istihdam teşvikleriyle sosyal tarafların önerileriyle gerçekleştirilen Genel Kurul Toplantısı’nın önemine değindi.

Büyümenin ve gelişmenin en önemli adımlarından birinin istihdam olduğunu dile getirerek işverenleri ve çiftçileri üretime teşvik ederken, işçilerin ve kadınların çalışma ve istihdam hayatını kolaylaştıracak çalışmalar yaptıklarını söyleyen Müsteşar Yardımcısı Arat, “İstihdam ve büyüme eş zamanlı ve birbirine bağlı olarak gelişir. 2017 yılının verilerine göre, ülkemizde 15 ve üstü yaştakilerin iş gücüne katılma oranları yüzde 52 olup bu alanda erkeklerde yüzde 72 kadınlarda ise yüzde 33 olmuştur” şeklinde konuştu.  

Bakanlık olarak yürüttükleri kapsamlı projeler ile de her zaman tarafların iyi bir diyalog kurmalarının kendileri için önemli olduğunu dile getiren Arat “Bu projelerden en önemlisi ise çalışma hayatında sosyal diyalogun geliştirilmesi projesidir. Projeyle birlikte Bakanlığımız, ilgili kurumlar ve sosyal ortakların kurumsal kapasitelerinin artırılması, örgütlenme özgürlüğü, toplu pazarlık ve her düzeyde sosyal diyalog konusunda kurumların ve kamuoyunun bilinçlendirilmesi amaçlanmıştır” dedi. 

Yüksek Danışma Kurulu Toplantısı’na Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu, Türkiye Emeklileri Derneği, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Memur Sendikaları Konfederasyonu, Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği, Türk Tabipleri Birliği, Türk Veteriner Hekimler Birliği ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği temsilcileri katıldı.

 

 

 
 
 

Web Content Viewer Footer SGK

Actions
Loading...
Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu ©2016
 
Complementary Content
${loading}
${loading}
ibmCfg.controllers.navigation true true true
sharePage viewMorePage
ibmCfg.controllers.navigation
reorderPage
theme-toolbar utb-shelf
true true
wireInterface autoWiringManager