Web Content Viewer Header SGK

Actions
Loading...

Web Content Viewer Content SGK

Actions
Loading...

Başkan Bağlı Öğrencilerin Sorularını Yanıtladı

13.02.2018

Merhaba arkadaşlar,

Bugün sizlere Sosyal Güvenlik Kurumunu tanıtacağız. “Sosyal Güvenlik Kurumunu sen nereden biliyorsun da tanıtacaksın?” dediğinizi duyar gibiyim. Merak etmeyin, sizler için lazım olan bilgileri en doğru kaynaktan aldık. Kimden mi? Sıkı durun söylüyorum. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Dr. Mehmet Selim Bağlı’dan.

Arkadaşlarım ve ben geçen hafta Başkan amcanın misafiri olduk. Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilgili aklımıza gelen her türlü soruyu sorduk. Başkan amcamız da bütün sorularımıza cevap verdi. Bize ne mi ikram etti? Neler ikram etmedi ki, fotoğraflara bakarsanız anlarsınız.  Evet, artık röportajımıza başlayabiliriz.

-Mehmet Selim amca bizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Çok yoğun olduğunuzu biliyoruz. Bu nedenle fazla vaktinizi almak istemiyoruz. Uygun görürseniz Sosyal Güvenlikle ilgili sorularımıza geçmek istiyoruz. Sosyal Güvenlik kavramı ne demektir?  Tam olarak neyi ifade eder?

- Çocuklar, öncelikle sizleri burada görmek çok güzel. Merakınızı gidermek için hemen sorunuzu cevaplayım. Sosyal güvenlik; gelirleri ne olursa olsun kişileri belirli fiziksel, mesleki ve sosyo-ekonomik risklere karşı koruyan, kişilere belirli bir gelir ve sağlık güvencesi sağlayan uygulamalar bütünü olarak ifade edilebilir. Sosyal güvenliği kişilere hem çalıştıkları hem de çalışmadıkları dönem için sunulan bir hayat garantisidir şeklinde de özetleyebiliriz.

-Sosyal Güvenliğin amacı hakkında neler söyleyebilirsiniz?

- Sosyal güvenlik, toplumsal dayanışmayı düzenli işler hâle getirir ve bu dayanışmayı kurumsal güvence altına alır. Böylelikle tüm ülke vatandaşlarının sosyal güvenlik hizmetlerinden eşit olarak yararlanmalarını amaçlamaktadır.

-Sosyal Güvenlik Sisteminin işleyişi nasıldır?

-Sistem, çalışanların sigortalanması üzerine kuruludur. Sistemin finans kaynağını sigortalılardan alınan primler oluşturur. “Dağıtım Esasına Dayalı Sistem” olarak adlandırabileceğiz bu sistem sayesinde devlet eliyle nesillerin birbiri ile dayanışması sağlanır.

-Sosyal Güvenlik sisteminin sigortalılara ve ailelerine birçok fayda sağladığını söyleyebiliriz. Bu faydaların neler olduğunu söyleyebilir misiniz?

- Çocuklar, aferin sizlere! Çok yerinde ve akıllıca sorular soruyorsanız. Sosyal Güvenlik sisteminin faydaları saymakla bitmez. Ben sizlere birkaç tanesini söyleyeyim:
•Sigortalı çalışan kişiler ve onların aile bireyleri sağlık hizmetlerinden yararlanabilirler.
•Sigortalı çalışanlara iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hâli nedenleriyle çalışamadığı sürelerde maaşının işveren tarafından ödenmeyen kısmını karşılamak üzere geçici iş göremezlik ödeneği ödenir.
•Sigortalı çalışanlara iş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle kısmen veya tamamen çalışamaz duruma gelmesi hâlinde sürekli iş göremezlik geliri bağlanır.
•Sigortalı herhangi bir nedenle sakatlanıp çalışamaz duruma geldiğinde malullük aylığı bağlanır.

- Başkan amca, malullük aylığı ne demektir?

-Malullük aylığı, çalışamayacak durumda malul yani sakat olduğu tespit edilen sigortalılara bağlanan aylığa denir. Sosyal Güvenlik siteminin burada söylediklerim dışında başka faydaları da vardır. Artık bunları da sizler araştırıp öğrenirsiniz. Ayrıca Sosyal Güvenliğin anayasal güvence altına alınmış bir hak olduğunu da söylemeliyim.

- Anayasal Güvence altına alındığında ne olur ki?

- Anayasamızın 60’ıncı maddesi şöyle der;  “Herkes, sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Devlet, bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve teşkilatı kurar.”

- O hâlde Anayasamıza göre sosyal güvenlik herkes için sunulması zorunlu bir haktır.

- Evet, çocuklar haklısınız. Başka bir ifadeyle çalışmaya başlayan herkes kanunen mutlaka sosyal güvenlik sistemine dâhil olmak zorundadır.

- Biz de çalışmaya başladığımızda sosyal güvenlik sisteminden yararlanabileceğiz değil mi?

- Kesinlikle öyle. Ama öncelikle sizler, okullarınızı başarıyla bitirmelisiniz ve birer yetişkin olmalısınız.

- Sosyal Güvenlik sisteminden sadece devlette çalışanlar mı yararlanır?

- Bakın bu soru çok çok önemli çocuklar. Elbette değil. Devlet veya özel sektör işveren hangi kurum olursa olsun çalışanlarını sigortalamak zorundadır. Çalışanlar kanunen bu hakkın yerine getirilip getirilmediğini işverenden isteme ve yerine getirilmediği takdirde de yasal yollara başvurma hakkına sahiptir. Eğer işveren çalışanlarını sigortalamadığı takdirde kayıt dışı istihdam oluşur. Bu durumda hem devletimiz hem millet büyük zarara uğrar.

- Başkan amca, iyi güzel söylüyorsun da bazı sözlerini pek anlamıyoruz. Kayıt dışı istihdam ne demektir?

- Anlatayım çocuklar. Kayıt dışı istihdam çalışan bir kişiyle ilgili zorunlu yasal bildirimlerin hiç yapılmaması veya eksik yapılmasıdır. En sık görülen şekilleri bir çalışanın sigortalılık bildiriminin hiç yapılmaması, sigortalı olması gereken gün sayısının eksik bildirilmesi ya da ücretinin eksik bildirilmesidir.

- Kayıt dışı istihdam ne tür zararlar doğurmaktadır?

- Birçok zararı vardır. Birinci olarak sosyal güvenlik sistemi bundan olumsuz etkilenir. Devlete ödenmesi gerekip de ödenmeyen sigorta primlerinden devlet yoksun kalınca sosyal güvenlik sistemi açık verir. Bu durumdan en sonunda yine ülke vatandaşları olumsuz etkilenmektedir. İkinci olarak kayıt dışı istihdam gelir dağılımını olumsuz etkiler. Bölge ve iller arası hatta aynı ilin ilçeleri arasında gelir dağılımı dengesizliği, kayıt dışı istihdamın artması ile daha da derinleşmektedir. Gelir dağılımındaki bu dengesizlikler birçok toplumsal sorunun yaşanmasına, ülke idarelerinin zor durumlarda kalmalarına sebebiyet verebilmektedir.

Kayıt dışı istihdam kısa vadede, çalışanların ve bakmakla yükümlü oldukları eş, çocuk, anne ve babalarının sağlık hizmeti ve çeşitli riskler açısından sosyal güvencesiz kalmalarına sebep olmaktadır. Ayrıca iş kazası veya meslek hastalığı sonucu işçinin uğrayacağı gelir kaybı, tedavi masrafları ve işgücü kaybının ortaya çıkması sonucunu doğurmaktadır.

Uzun vadede ise emeklilik haklarından, malul kalmaları durumunda sağlanan haklardan veya ölüm hâlinde geride kalan hak sahiplerine sağlanan haklardan mahrum kalmalarına veya geçimlerini sağlayamayacak derecede düşük emeklilik aylığı bağlanmasına neden olmaktadır.

Son olarak kayıt dışılık toplumdaki ahlaki değerleri zayıflatır. Bu değerlerin zayıflaması toplumda telafisi zor sonuçları beraberinde getirmektedir. Kayıt dışılık insanları haksız kazanca ve emek harcamadan lüks bir yaşam sürdürmeye yönlendirmektedir. Bu durum da toplum barışının bozulmasına zemin hazırlamaktadır.

- Başkan amca, biz sorduk siz cevap verdiniz. Ancak herkes bizim gibi çok şanslı olmayabilir. İnsanlar, sosyal güvenlikle ilgili haklarını ve görevlerini ne şekilde öğrenilebilirler?

- Bu konuda izlenebilecek birden fazla yol bulunmaktadır. SGK’nın internet sitesi olan www.sgk.gov.tr adresine girilerek sosyal güvenlik alanında yapılan tüm düzenlemeler takip edilebilir. Çalışanlar, E-devlet şifresi edinerek E-SGK üzerinden çalıştıkları süreleri gösteren hizmet dökümlerini görebilir, sigortalarının yatıp yatmadığını ve ayrıca kazançlarının doğru bildirilip bildirilmediğini, prim borçları olup olmadığını kontrol edebilirler.

- Başka hangi yollarla bilgi alınabilir?

- 7 gün 24 saat, Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi “ALO 170”i arayabilir ve sosyal güvenlikle ilgili merak edilen her konuda bilgi alınabilir.

Yine vatandaşlar, kendilerine en yakın sosyal güvenlik il müdürlüğü veya sosyal güvenlik merkezine başvurarak da kendilerinin ve ailelerinin sosyal güvenlikle ilgili hak ve yükümlülüklerini öğrenebilir, gerekli takipleri yapabilir, şikâyet ve ihbarları var ise bu birimlere de yazılı başvuru yapabilirler.

Dilekçe Hakkının Kullanılması Kanunu kapsamında her türlü istek, görüş ve önerileri ile ihbar ve şikâyetlerini BİMER (Başbakanlık İletişim Merkezi)  ve CİMER (Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi) üzerinden iletebilir ve en geç 15 gün içinde cevap alabilirler.

-Çok teşekkür ederiz Başkan amca. Sayenizde Sosyal Güvenliğin ne kadar önemli olduğunu öğrendik.

-Asıl ben sizlere teşekkür ederim çocuklar. Sizler vasıtasıyla sosyal güvenliği anlatma fırsatı bulabildim. Şimdi eminim sizler de burada öğrendiklerinizi arkadaşlarınızla paylaşacaksınız. Bütün arkadaşlarınıza benden çok çok selam söyleyin. Hepinize başarılar diliyorum.

 
 
 

Web Content Viewer Footer SGK

Actions
Loading...
Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu ©2016
 
Complementary Content
${loading}
${loading}
ibmCfg.controllers.navigation true true true
sharePage viewMorePage
ibmCfg.controllers.navigation
reorderPage
theme-toolbar utb-shelf
true true
wireInterface autoWiringManager